Islam - Notatki - Teologia, Notatki'z Teologia. University of Szczecin
Monika_B
Monika_B29 marca 2013

Islam - Notatki - Teologia, Notatki'z Teologia. University of Szczecin

RTF (40 KB)
2 strony
771Liczba odwiedzin
Opis
Historia i filozofia: notatki z teologii przedstawiające filary Islamu.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd2 strony / 2
Pobierz dokument

Islam

Islam to religia, którą Allah objawił prorokowi Muhammadowi (PzN) dla całej ludzkości, kończąc tym samym cykl objawień boskich i uzupełniając religię dla Jego sług, dopełnił przez nią swą łaskę i wybrał ją jako religię dla ludzi. Islam to nazwa oryginalna, tj. religia, która nazwana przez samego Boga, za pośrednictwem Jego posłańca (PzN) i Świętej Księgi (Kur an). Islam oznacza: a) całkowite poddanie się (taslim) woli Boga i zaakceptowanie Jego przykazań zawartych w Kuranie i nauczanych przez proroka Muhammada (PzN); b) pokój (salam) i równowagę - spokój umysłów i pokój między narodami, prowadzący do równowagi, postępu o dobrobytu;c) zdrowy (salim), umiarkowany i zrównoważony styl życia, bez zbytku i naduzycia. Islam stanowi kompletny kodeks postępowania we wszystkich dziedzinach życia, który mówi nie tylko o celu stworzenia i bytu człowieka, o pozycji wśród innych stworzeń i jego ostatecznym przeznaczeniu, lecz co najważniejsze - daje mu wskazówki jak wieść życie pożyteczne, które będzie nagrodzone w życiu przyszłym.

Filary Islamu

Islam nakłada na wiernych pięć podstawowych obowiązków, zwanych filarami Islamu (Arkan Al-Islam). 1. Deklaracja wiary.Nie ma bóstwa oprócz Boga Jedynego. Muhammad jest wysłannikiem Bozym. Przez uległość Bogu urzeczywistnia się świadectwo wiary w Jedynego Boga, natomiast poprzez stosowanie się do nauczania i praktyki Muhammada realizuje się świadectwo wiary w jego posłannictwo i służenie Bogu Miłosiernemu. 2. Przestrzeganie modlitwy (Salat).Powinna być odprawiana pięć razy dziennie, indywidualnie lub w grupie. Stanowi ona praktyczny wyraz wyznawanej wiary. I. Salat al-fadżr (o świcie) II. Salat az-zuhr (wczesnym popołudniem) III. Salat al-sar (późnym popołudniem)IV. Salat al-maghrib (po zachodzie słońca)V. Salat al-Isza (wieczorem) 3. Płacenie Zakat - składka na opiekę społeczną.Obowiązkowa opłata od rocznych oszczędności każdego muzułmanina wynosi 2,5% wartości gotówki, biżuterii, bogactwa. 4. Post w Ramadanie (SAŁAM) Jest to sposób na osiągnięcie samoopanowania, na wyniesienie wartości moralnych i duchowych ponad samolubstwo, zachłanność, lenistwo i inne

wady, poprzez powstrzymywanie się od jedzenia i picia, od wszystkiego co powoduje nieważność postu oraz od obcowania cielesnego od brzasku do zachodu słońca każdego dnia miesiąca ramadanu. Ramadan jest 9 miesiącem kalendarza muzułmańskiego. 5. Pielgrzymka do Mekki (Hadżdż)Hadżdż to służenie Bogu przez odwiedzanie Domu Bożego, czyli świątyni Al-Kaby w Mekce. Obowiązek ten nałożony jest na tych muzułmanów, których stać na wypełnienie go przynajmniej raz w życiu. Pielgrzymka symbolizuje jedność ludzkości. Jest corocznym zgromadzeniem całej muzułmańskiej społeczności (Umma). Podkreśla równość wszystkich ludzi, niezależnie od rasy i narodowości.

Filary wiary

1. Wiara w Boga Jedynego.- wiara w Jego istnienie- wiara w Jedność Boga- Bóg jest jedynie godny czci- wiara w Boskie imiona i atrybuty 2. Wiara w Aniołów.- wiara w ich istnienie- wiara w tych, o których imionach dano nam znać, jak również w tych, których imion nie znamy- wiara w ich właściwości- wiara w ich działalność 3. Wiara w Księgi Boskie- wiara w ich Boskie pochodzenie- wiara w objawione księgi: Kur an, Tore, Ewangelię- potwierdzenie i akceptacja wszystkiego, co zawarte w Kur anie oraz wydarzenia i fakty z poprzednich pism, które nie zostały zmienione 4. Wiara w Posłańców Bożych- wiara w posłannictwo wszystkich Posłańców- wiara w znanych Posłańców Bożych, których imiona zostały wspomniane w Kur anie, m.in.: Muhammada, Abrahama, Mojżesza, Jezusa I Noe. Pokój z Nimi- wiara w to co oni mówili i przekazywali- postępowanie zgodne z prawem, które przyniósł ostatni z Posłańców, Muhammad - pieczęć posłannictw zesłanych dla całej ludzkości 5. Wiara w Dzień Sądu Ostatecznego- wiara w ożywienie ludzi po śmierci (Albas)- wiara w rozliczenie (Alihisab)- wiara w raj i piekło6. Wiara w przeznaczenie (Al-Kadr)- wiara w to, ze Bóg zna wszystkie rzeczy w sposób ogólny i szczegółowy od zawze i na zawsze- wiara w to, że Allah zapisał wszystko w dobrze strzeżonym rejestrze- wiara w to, że wszystkie stworzenia istnieją z woli i łaski Boga Najwyższego- wiara w to, że wszystkie stworzenia ich właściwości, osobowości oraz ruchy stworzone są przez Boga i od Niego zależ

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
Pobierz dokument