Segmentacja rynku, kryteria segmentacji, segmenty - Notatki - Marketing, Notatki'z Marketing. Poznan University of Economics
Helena_84
Helena_848 maja 2013

Segmentacja rynku, kryteria segmentacji, segmenty - Notatki - Marketing, Notatki'z Marketing. Poznan University of Economics

RTF (41 KB)
2 strony
956Liczba odwiedzin
Opis
Ekonomia: notatki z marketingu przedstawiające segmentacjęa rynku, kryteria segmentacji oraz segmenty.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd2 strony / 2
Pobierz dokument

Segmentacja rynku, kryteria segmentacji, segmenty

1.Segmentacja rynku Podział rynku wg. określonych kryteriów na jednorodne grupy nabywców. Proces segmentacji pozwala przede wszystkim stworzyć obraz wzorcowego klienta wraz z jego potrzebami, problemami i zachowaniami.

2.Kryteria segmentacji rynku a) geograficzno kontynentalne ( kraj, miejsce zamieszkania, wielkość miasta, gęstość zaludnienia, klimat, zanieczyszczenia) b) demograficzne ( wiek, płeć, rasa, stan cywilny, budowa ciała, wykształcenie) c) ekonomiczno społeczne ( majątek, źródło utrzymania, wysokość dochodów, klasa społeczna, styl życia)d) zachowania konsumenckie (częstotliwość zakupów, wiedza o produkcie, preferencje i oczekiwania dotyczące usługi) 3. Segmenty 1) pobyty rodzinne i wypoczynkowe (7-12 dni) w okresie wakacji i ferii. Powinniśmy zapewnić plac zabaw i rabaty dla dzieci. 2) wycieczki szkolne zapewniają dochód w okresie maj-czerwiec, wrzesień-październik. Turyści oczekują niskich cen, darmowych noclegów dla opiekunów 3)pobyty osób niepełnosprawnych dochód gotówki w sezonie martwym, zniżki dla stałych klientów, turyści oczekują opieki lekarskiej, korzystają z gastronomii 4) kuracjusze goście przyjeżdżający w celach zdrowotnych, korzystający z zabiegów i okolicznych sanatoriach. Oczekują ciszy, urokliwych miejsc, pokoju z balkonem 4. Procedura segmentacji rynku a) etap badań przeprowadza się wywiad z klientem, prosi o wypełnienie ankiet w celu uzyskania informacji o motywach postępowania klientów, cechach produktu ważnego dla nabywcy b) Etap analizy na podstawie zebranych danych dokonuje się grupowania klientów do w miare jednorodnych grup nabywców segmentów c) Etap profilowania segmenty są profilowane ze względu na posiadane cechy i nazwane na podstawie wyróżniającej go charakterystycznej cechy dominującej d) Przedsiębiorstwa dokonują oceny atrakcyjności segmentu. Biorą pod uwagę konkurencyjność wewnątrz segmentu oraz rozmiar segmentu 6. PRODUKTY a) Konsumpcyjne - dobra fizyczne, nietrwałe (częstego zakupu) - dobra fizyczne trwałe (okresowe) - usługi konsumpcyjne - częściowe usługi ogólnospołeczne - prawa majątkowe (zbywane) - hybrydy czyli kompozycje dóbr materialnych b) Produkcyjne - dobra bezpośrednio produkcyjne -wyposażenie np. maszyny, środki transportu

- usługi produkcyjne - wartości niematerialne i prawne - hybrydy tj. różne połączenia dóbr materialnych - dobra inwestycyjne tj. produkty służące 7. Produkt * dobro fizyczne (łóżko, fotel, szafa, biurko) * usługi (żywieniowe, rozrywkowe, fryzjerskie) * idee (walka z korupcją, ochrona środowiska) * Miejsca (wyspy kanaryjskie) * organizacje (zrzeszenia hoteli, partie polityczne) 8. Pojęcia Rdzeń produktu związany jest on z głównym motywem podróżowania np. może to być zaspokajanie potrzeby wypoczynku, zwiedzanie interesujących miejsc, sprawy biznesowe itp. Rdzeń produktu nie bywa przedmiotem transakcji. Produkt rzeczywisty w skład tego produktu wchodzą usługi oferowane przez zakłady hotelarskie, należą do nich noclegi, posiłki, konferencje. Treść produktu rzeczywistego nie jest czymś stałym. Zmienia się w wyniku wzrostu poziomu zamożności społeczeństwa oraz jego kultury Produkt poszerzony składniki tworzące krąg produktu poszerzonego przyczyniają się do wyróżnienia produktu na rynku, związane są często ze sprzedażą produktu np. możliwość rezerwacji internetowej, zapewnie bezpłatnej opieki lekarskiej, wzbogacenie ofert turystycznych Produkt potencjalny terminem tym oznacza się wszystko to co mogło by dodatkowo uatrakcyjnić produkt i zainteresować nabywcę. Są to wszelkie ulepszenia i przekształcenia jakimi może podlegać produkt w przyszłości.

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
Pobierz dokument