Odnowa ludzkiego serca poprzez działanie łaski uświęcającej - Notatki - Teologia duchowości, Notatki'z Teologia
Monika_B
Monika_B11 czerwca 2013

Odnowa ludzkiego serca poprzez działanie łaski uświęcającej - Notatki - Teologia duchowości, Notatki'z Teologia

PDF (298 KB)
2 strony
533Liczba odwiedzin
Opis
Teologia: notatki z zakresu teologii duchowości przedstawiające odnowę ludzkiego serca poprzez działanie łaski uświęcającej.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd2 strony / 2
Pobierz dokument

Modlitwa (przykład) – ODNOWA LUDZKIEGO SERCA POPRZEZ DZIAŁANIE ŁASKI UŚWIĘCAJĄCEJ

(DUSZA NOWOTESTAMENTALNA)

Przemieniaj Jezu drogi nasze serca! Niech zamieszka w naszych sercach pokój i radośd Twoja! Niech

Twoja radośd będzie naszą radością a nasza radośd Twoją radością! Tylko w Tobie, mój Jezu,

odnajduję życie i w Tobie jedynie odnajduję wolnośd swego serca! Moje serce żyje w Tobie i tylko do

Ciebie pragnie kiedyś pójśd! Niech nasze serca będą napełnione czystą miłością! Ty sprawiasz, że

miłośd Twoja i Miłosierdzie dokonuje się przez nas! Ty jesteś źródłem miłości w świecie! Spraw,

byśmy byli żywymi świadkami Twojej obecności w otaczającym nas świecie! Daj nam Jezu cichy i

pokorny doświadczad nieustannie Twojego Miłosierdzia! Tyś jest światłem, które w ciemności świeci!

Daj nam Twego Ducha, byśmy żyli w nieustannej łączności z Tobą! Tyś jest Panem życia a śmierd nie

ma nad Tobą władzy! Niech będzie Jezu błogosławione Twoje święte, czyste i koroną cierniową

okaleczone serce! Tyś jest rozkoszą ludzkiego serca i duszy! Mów do mnie Jezu, niech Twój głos i

łaska rozbiją kamieo na naszych sercach!! Zjednocz w Sobie Panie wszystkie swoje dzieci! Bądź siłą i

radością w ludzkim sercu! Daj nam moc Twoją, abyśmy byli miłością miłosierną dla świata, będąc

Twymi cichymi apostołami i uczniami! Ty, jeśli tylko chcesz, możesz wszystko! Przymnóż nam tylko

wiarę, byśmy mogli całkowicie na Ciebie się otworzyd i bezgranicznie Tobie zaufad, Jezu!!! Dusze

nasze zranione, serca okłamane i zbłądzone tęsknią za Tobą i szukają Ciebie nieustannie w ciemności!

Dodaj nam, proszę Cię, odwagi, byśmy mogli zbliżyd się do Ciebie i zaczerpnąd wody życia! Radośd

Twoja w nas jest siłą! Niech serca nasze będą Ci we wszystkim posłuszne i nieustannie Cię miłują!

Jezu mój, pragnę Cię miłowad całą mocą swego serca i błogosławid Cię, lecz wiesz dobrze, że jestem

niezwykle słaby i niegodzien mówid cokolwiek do Ciebie! Zmiłuj się nade mną! Pozwól mi czynid

miłośd w imię Twoje i nieśd serce moim braciom i siostrom, którzy są w potrzebie!! Niech zamieszka

w nas pokój Twój a dusze nasze niech będą zbawione w Tobie i przeznaczone na Twoją nieskooczoną

Chwałę! Bądź Chryste błogosławiony, uwielbiony i wywyższony w każdym moim dobrym uczynku,

słowie, w moim czystym sercu, wyrzeczeniu i walce o to, co dobre! Proszę Cię Panie, nie zważaj na

moją słabośd i grzech! Odpuśd mi moją nieprawośd i zgładź moją winę! Wiem, że nie jestem godzien

ani chwilę dłużej mówid do Ciebie i prosid o cokolwiek… Niech błogosławi Cię moja dusza i serce, w

którym mieszka Twój święty dar!!! Niech mojej serce bez przerwy Cię uwielbia, bez względu na to,

czy w danym momencie myśli o Tobie czy nie!! Niech błogosławi Cię każde moje spojrzenie na

mojego bliźniego z miłością! Niech chwali Cię każdy trud, który podejmuję w imię dobra! Niech

wszystko, cokolwiek czynię, będzie ofiarowane Tobie! Amen.

Panie Jezu wprowadź mnie w świat niewidzialny i pełen miłości. Wprowadź mnie w świat cierpienia,

radości, bólu i pełnego zjednoczenia z Tobą… Amen.

Bądź uwielbiony Ojcze na wieki za to, że kiedy tworzyłeś mój genom, posłużyłeś się takimi a nie

innymi nukleotydami… Bądź błogosławion za to, że w tak piękny sposób połączyłeś we mnie

wszystkie zasady azotowe…! AMEN.

Jezu, niech wszystko, co się dzieje, dzieje się w Twoim Miłosierdziu, niech wszystko prowadzi nas do

Ciebie, Ty stój Panie Jezu za tym wszystkim, niech wszystko kooczy się w Tobie, niech wszystko będzie

w Tobie… Ze wszystkiego, co się dzieje, wydobądź Panie Jezu dobro i wartośd, NIECH ZA WSZYSTKIM

STOI TWOJE MIŁOSIERDZIE I NIECH WSZYSTKO PROWADZI DO CIEBIE, Amen.

docsity.com

Uwielbiony bądź Boże Ojcze za wszystkich braci i siostry, którzy SĄ! Dziękuję za to, że JESTEŚMY

razem, jesteśmy do siebie podobni i mamy wspólny język komunikacji!

Wciąż Panie bardzo daleko stoję od Ciebie…

Nie pozwól Panie, abym kiedykolwiek przestał kochad oczy dziecka…! Spraw, byśmy wszyscy mięli

dziecięce oczy; wydobądź z nas to, co prawdziwe – to, co pochodzi od Ciebie i zaszczepiłeś w nas na

samym początku. Daj nam zobaczyd w nas samych Eden! Pokaż nam prawdę o człowieku, którą w nim

samym zapisałeś! Dziękuję Ci za ludzkie piękno! Jeżeli ludzkie piękno jest niekooczone, to o ileż

bardziej nieskooczone jest Twoje piękno, Ojcze…! Błagam Cię, chod nie jestem godzien prosid…

Pokaż mi Twój prawdziwy „image” we mnie… Bądź Panie Jezu pozdrowiony! Niech zacznę moją

rozmowę od tego, co we mnie dobre, piękne i Tobie się podoba. Znasz moje poczucie winy i cały ten

krąg, wokół którego się obracam. Znasz wszystkie sprawy, którymi się zadręczam… Boże mój przestao

byd sędzią nade mną… Podejdź do mnie i przestao patrzed na mnie z daleka… Oto syn Twój. Oto

dziecko Twoje głupiutkie… Stao przy mnie. Proszę, znajdź się we mnie… Tak, to prawda – jestem

nędzny i ubogi. Brakuje mi pokory i tęsknoty za Tobą… Daj mi odnaleźd Ciebie w moim wnętrzu…

Dlaczego tak daleko stoisz i spoglądasz z dala na mnie? Czemu czyhasz by mnie przyłapad na

niegodziwym uczynku i słowie? Czemu jesteś dla mnie powodem lęku i obawy? Dlaczego boję się

Ciebie? Dlaczego stoisz nade mną aby mnie ukarad? Przecież Ty jesteś przyjacielem człowieka. Ja

jestem Twoim małym dzieckiem. Przecież Ty jesteś i o wszystkim wiesz. Dlaczego dno mojego serca

ukrywa się przed Tobą? Dlaczego nie chcę abyś znał wszystkie moje myśli? Panie, dokąd będę udawał

przed Tobą, Stwórco mój i Boże??!! Wysłuchaj prośby mej i błagania! Wysłuchaj prośby grzesznego

człowieka… Ty przecież jesteś bliżej mnie niż ja jestem siebie. Ty przecież jesteś pięknym i kochającym

Ojcem! Nie patrz na mnie przez pryzmat mojej winy i słabości, proszę… Czy Ty jesteś surowym

Panem? Czy się cieszysz kiedy długo się modlę a smucisz i nie błogosławisz mi gdy się modlę zbyt

krótko lub zapomnę o porannej/wieczornej modlitwie? Pokaż mi Tato swoją świętą i prawdziwą

twarz, proszę. Bądź moim przyjacielem, bądź moją pełnią, bądź radością serca, bądź PRAGNIENIEM

nieskooczonym i niezaspokojonym mojej duszy. Tak jak już kiedyś raz… Wzbudź we mnie ten niedosyt

i pobudź mnie do szukania Ciebie w dzieo i w nocy! Tak – w dzieo i w nocy! Przecież Ty mnie znasz –

stworzyłeś każdą komórkę i cząstkę mojego pięknego ciała. Niech nawet nie uczynki czy miłe słowa

przybliżają mnie do Ciebie lecz czysta moja miłośd i otwartośd na Ciebie! Spraw, by moje serce

pozwoliło Twemu Świętemu Duchowi działad we mnie! Otwórz moje uszy na słuchanie głosu Twojego

Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa! Proszę, spójrz na mnie… Czy ja rzeczywiście taki nędzny za

jakiego mnie świat uważa? Czy ja taki kiepski, jakiego mnie świat stworzył? Czyż ja nie jestem synem i

potomkiem Najwyższego, Najpiękniejszego, odwiecznego i wszechmogącego Stwórcy we

wszechświecie?? Panie pokaż mi kim ja jestem! Niech nigdy nie chowam się przed Tobą, nigdy!

Dziękuję Ci, żeś mnie stworzył i człowiekiem uczynił. Przyjmij moje dobre zamiary – przecież niemal

chyba wszystkie moje uczynki i chęci są dobre. Pomóż mi uwierzyd, że ja jestem człowiekiem

wartościowym i pięknym. Ukaż mi piękno swojego syna. Ty jesteś moim Tatą i spraw, bym mówił do

Ciebie „Tatusiu”, „Abba”, „Ojczulku…”. Ty jesteś jeden – najlepszy i nie ma lepszego.

docsity.com

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
Pobierz dokument