Doktryna i polityka morska II Rzeczypospolitej - Notatki - Polityka - Część 1, Notatki'z Politologia. University of Silesia in Katowice
Kuba2013
Kuba201322 marca 2013

Doktryna i polityka morska II Rzeczypospolitej - Notatki - Polityka - Część 1, Notatki'z Politologia. University of Silesia in Katowice

PDF (156 KB)
12 strona
686Liczba odwiedzin
Opis
Notatki przedstawiające zagadnienia z zakresu polityki: doktryna i polityka morska II Rzeczypospolitej. Część 1.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 12
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 12 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 12 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 12 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 12 pages
Pobierz dokument

Doktryna i polityka morska II

Rzeczypospolitej 1919- 1939

Polska po zaborach

Polska 11.11.1918r po 123 latach zaborów odzyskała niepodległość. Rozpoczął się trudny okres reformowania państwa złożonego z trzech nierównomiernie rozwiniętych części. Jednym z priorytetów ówczesnego Rządu było formowanie polityki morskiej która była bardzo ważną częścią polityki państwa.

Polityka morska

Określa ona spójne w skali ogólnokrajowej strategiczne cele i kierunki działań prowadzących do wykorzystania nadmorskiego położenia kraju

Do zapewnienia obronności kraju z niezbędną skutecznością

Formułuje sposoby i narzędzia realizacji tych celów

Doktryna morska

Teoretycznie zwarty, normatywny system ogólnych poglądów o względnie trwałym stabilnym charakterze, odnoszących się do szeroko ujmowanej problematyki morskiej

Jest traktowana jako synonim polityki morskiej

Oba terminy ściśle się ze sobą wiążą i mają wspólne cechy

Geneza polityki morskiej

Przez pierwsze pięciolecie swojej niepodległości II RP nie prowadziła ściśle sprecyzowanej polityki morskiej.

Najważniejszą przyczyną powstania polityki morskiej była wojna gospodarcza narzucona Polsce przez Niemcy w 1925r.

Zmusiło to Polskę do reorientacji handlu zagranicznego, opartego do tego czasu na ścisłych zawiązkach z rynkiem niemieckim.

c.d

Program polityki morskiej był w pełni sformułowany w 1925r.

Realizowano go przez rząd kosztem znacznych środków

Powstawianie programu polityki morskiej oraz jego realizacje w latach 1924-25 można potwierdzić na podstawie m.in. najważniejszych wydarzeń

Realizacja założeń polityki morskiej

21 marca 1924r. Komitet Ekonomiczny Ministrów podjął na wniosek ministra przemysłu i handlu Józefa Kiedrona uchwałę o zbudowaniu w ciągu sześciu lat portu w Gdyni.

27 lutego 1925r. w dodatkowym protokole w/w uchwały zobowiązał konsorcjum budujące Gdynię do zakończenia inwestycji w terminie skróconym o cały rok.

c.d

 We wrześniu 1924 r. Ministerstwo Przemysłu i Handlu zażądało od Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach szybkiego opracowania kalkulacji przewozowych dla węgla górnośląskiego do Gdańska i Szczecina.

 Charakter tego kroku wynikał faktu że do tego czasu węgiel górnośląski nie tylko nie korzystał z portu w Gdańsku ale również nie łączono z nim dotychczas jakichkolwiek perspektyw rozwojowych eksportu polskiego węgla

 W grudniu 1924 r. oficjalny organ Ministerstwa

Przemysłu i Handlu zapowiedział podjęcie budowy nowych linii kolejowych skracających znacznie drogę z Górnego śląska na polskie wybrzeże.

 Nowa linia kolejowa miała zlikwidować konieczność posługiwania się trasą przez terytorium Rzeszy.

 Decyzja o budowie w/w linii kolejowych zapadła 13 maja 1925r.

 4 października 1926r. Nowa linia kolejowa o długości 121 km została otwarta

 W czerwcu 1925r. została uchwalona ustawa o budowie liczącej 190km linii kolejowej Bydgoszcz- Szlachta-Gdynia omijającej terytorium Wolnego Miasta Gdańska

 Na przełomie lat 1924/1925 rząd podjął decyzję o utworzeniu floty handlowej opartej na środkach Banku Gospodarstwa Krajowego. Komitet założycielski Spółki Akcyjnej „Polska Żegluga Morska” został powołany do życia w kwietniu 1925r.

 W 1925 r. podjęto prace przy budowie portu których pierwszy etap został zakończony jesienią tego roku.

 W 1925 r. rząd udzielił licznych preferencji grupie prywatnych polskich przedsiębiorców którzy zaangażowali swoje kapitały w budowie portu w Tczewie

 Równocześnie powstało w Warszawie prywatne towarzystwo żeglugowe „Wisła-Bałtyk” –prokt uruchomienia barek morskich z Tczewa przez Gdańsk do portów bałtyckich

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 12 pages
Pobierz dokument