Językoznastwo (pojęcia) - Notatki - Językoznawstwo ogólne, Notatki'z Lingwistyka. University of Warsaw
Warsawa
Warsawa1 marca 2013

Językoznastwo (pojęcia) - Notatki - Językoznawstwo ogólne, Notatki'z Lingwistyka. University of Warsaw

PDF (196 KB)
2 strony
12Liczba pobrań
1000+Liczba odwiedzin
Opis
Jest to dział nauk humanistycznych, badający istotę, budowę i rozwój języka, definicje pojęć językoznastwych.
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd2 strony / 2
Pobierz dokument
Lingwistyka (językoznawstwo) - dział nauk humanistycznych, badający istotę, budowę i rozwój języka

Lingwistyka (językoznawstwo) - dział nauk humanistycznych, badający istotę, budowę i

rozwój języka.

Językoznawstwo synchroniczne zajmuje się formą języka w danym momencie;

językoznawstwo diachroniczne odkrywa historię języka (grupy języków) i zmiany

jego struktury na przestrzeni czasu.

Językoznawstwo teoretyczne próbuje budować modele służące opisywaniu

poszczególnych języków oraz teorie dotyczące uniwersalnych aspektów języka;

językoznawstwo stosowane usiłuje wdrażać te teorie w praktyce.

Gramatyka - nauka o zasadach budowy i odmiany wyrazów oraz o regułach składni danego

języka, wyróżniamy gramatykę opisową (synchroniczną) omawiającą aktualny stan języka

oraz gramatykę historyczno-porównawczą (diachroniczną) przedstawiającą procesy jego

zmian w czasie. Gramatyka jest to dział językoznawstwa obejmujący morfologię i składnię,

jest to nauka o strukturze języka

Semantyka - dziedzina językoznawstwa zajmująca się analizą treści wyrażeń językowych;

jest to nauka o znaczeniu wyrazów, badająca w jakim zakresie i charakterze budowa formalna

wyrazu określa jego znaczenie

Morfologia - dział językoznawstwa obejmujący naukę o budowie i formach odmiany

wyrazów

Składnia - nauka o budowie wypowiedzeń, określa sposób służący do łączenia wyrazów w

zdania w całość gramatyczno-komunikatywną

Fonologia - dział językoznawstwa badający znaczeniowe i twórcze funkcje głosek

Fonetyka - dział językoznawstwa badający stronę dźwiękową języka (głoski), zajmuje się

aktualnymi właściwościami dźwiękowej strony języka, opisuje wymowę oraz sposób

wymawiania

Lingwistyka porównawcza - porównuje systemy językowe oraz bada ich historię w celu

znalezienia uniwersalnych wartości języka

Lingwistyka historyczna - wyjaśnia rozwój języków oraz ich pochodzenie

Lingwistyka stosowana - umieszcza teorię lingwistyki w takich dziedzinach jak nauka

języków obcych, tłumaczenie oraz patologia mowy

Głównym zainteresowaniem językoznawstwa teoretycznego jest scharakteryzowanie natury

języka i kompetencji językowej (próba opisania zjawiska nabywania języka). Wszyscy ludzie

(odkładając na bok nadzwyczaj patologiczne przypadki) osiągają kompetencje języka

mówionego, w którym są wychowywani (albo pisany, w przypadku języka migowego) bez

świadomego procesu nauki. Zdolność ta należy wyłącznie do ludzi, dlatego tez jest to

wrodzona własność należąca do gatunku ludzkiego, która przyczynia się do zdolności nauki

języka. Dotychczas nie zauważono żadnego genetycznego procesu odpowiedzialnego za

różnice między językami: człowiek nabywa jakikolwiek język, w którym wychowywany był

jako dziecko, bez względu na ich pochodzenie etniczne. Językoznawstwo może być

rozpatrywane jako pary znaczeń i dźwięków. Językoznawcy mogą specjalizować się tylko w

docsity.com

niektórych działach językoznawstwa, które mogą zostać pogrupowane w następujący sposób

(od dźwięku do znaczenia): Fonetyka - dział językoznawstwa zajmujący się opisem

dźwięków

- Fonologia - dział językoznawstwa zajmujący się badaniem wzorów dźwięków

- Morfologia - dział językoznawstwa zajmujący się badaniem wewnętrznej struktury słów

- Składnia - dział językoznawstwa zajmujący się badaniem słów tworzących gramatyczne

zdania

- Semantyka - dział językoznawstwa zajmujący się badaniem znaczenia słów (semantyka

leksykalna) i kombinacji słów (frazeologia), a także jak je łączyć by tworzyć zdania

- Pragmatyka - dział językoznawstwa zajmujący się funkcjonowaniem i celem języka, jakie

mówiący chce osiągnąć poprzez użycie specyficznych wyrażeń

- Dyskurs - dział językoznawstwa zajmujący się analizą zdań tworzących wypowiedź

Z tymi działami współgrają inne dziedziny nauki, które dzieli się ze względu na czynniki

zewnętrzne. Na przykład:

- Akwizycja języka - badania dotyczące nabywania języka

- Językoznawstwo historyczne (językoznawstwo diachroniczne) - dział zajmujący się

badaniem języków których historyczne znaczenia są rozpoznawalne poprzez podobieństwa

zachodzące w słownictwie i składni

- Psycholingwistyka - badania procesów poznawczych i jak język jest przetwarzany przez

człowieka

- Socjolingwistyka - badania systemu językowego i jego zmienności

- Neurolingwistyka - dział językoznawstwa zajmujący się badaniem związku między

mózgiem i wytwarzaniem języka

- Biolingwistyka - dział językoznawstwa zajmujący się badaniem systemu komunikacji

ludzkiej i u zwierząt

- Lingwistyka komputerowa - dział językoznawstwa zajmujący się wprowadzeniem modeli

komputerowych do badań dotyczących struktur językowych

- Lingwistyka stosowana - dział językoznawstwa zajmujący się wprowadzeniem teorii

językoznawczych w życie codzienne

docsity.com

komentarze (0)

Brak komentarzy

Bądź autorem pierwszego komentarza!

Pobierz dokument