Definicja podmiotu - Notatki - Gramatyka opisowa, Notatki'z Język Angielski. Uniwersytet Warszawski
Warsawa
Warsawa

Definicja podmiotu - Notatki - Gramatyka opisowa, Notatki'z Język Angielski. Uniwersytet Warszawski

2 str.
1Liczba pobrań
817Liczba odwiedzin
Opis
Notatki opisujące funkcje i formy podmiotu, jak również części mowy które mogą spełniać jego funkcje
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd2 str. / 2
Pobierz dokument
S

PODMIOT

Funkcja podmiotu

 Ma funkcję reprezentowania wartości przestrzennych, poddawanych w zdaniu uczasowieniu.

 Z. Klemensiewicz- Podmiot jest znakiem przedmiotu, wiec „kogoś” czy „czegoś”, czemu świadomość mówiącego przyznaje z postawy sądzącej przestrzenny byt, dający charakteryzować jakąś cechę trwającą w

czasie”.

 W podmiocie znajduje reprezentację przedmiotowy składnik omawianej rzeczywistości.

 To nadrzędnik związku orzekającym, którego upodrzędnieniem jest osobowa forma czasownika (domyślna, dopuszczalna, istniejąca).

Części mowy mogące pełnić rolę podmiot

Rzeczownik- Chłopiec czyta.

Zaimek- A ty co robisz najlepszego?

Przymiotnik- Bufetowy głośno chrapał.

Liczebnik- Wybiła dwunasta.

Przysłówek- Wczoraj było fajniejsze niż dziś.

Bezokolicznik- Czytać jest przyjemnie -> można zamienić rzeczownik- czytanie.

 Rolę podmiotu może pełnić każda części mowy (a nawet forma lub część wyraz czy jakikolwiek znak), jeśli są interpretowane w planie wyrazowym, a nie rzeczowym, czyli jako typ formy gramatycznej, a nie jej

znaczenie:

Spójnik- I jest spójnikiem.

Przyimek- Nad jest przyimkiem.

Modulant- Na pewno jest modulantem.

Pisa- to temat czasu przeszłego.

Q jest literą łacińską.

Poszedł był to forma czasu zaprzeszłego.

to znak pierwiastkowania.

 Składnik jedno lub wielowyrazowy.

Szereg składników- Ojciec i matka poszli do sklepu (zgoda realno-znaczeniowa -> przy podmiocie szeregowym lub towarzyszącym, Ojciec z matką poszedł do sklepu- inaczej liczba pojedyncza tylko w rz.

abstrakcyjnych żeńskich).

Całe wypowiedzenie- Ogary poszły w las to pierwsze zdanie Popiołów Żeromskiego.

Nierozerwalne skupienie wyrazowe- Dużo znajomych wyjechało.

Forma podmiotu

Mianownik.

Dopełniacz:  Przy czasownikach oznaczających brak, ubywanie, przybywanie- Czasu ubywa, pieniędzy brakuje.  Przy zaprzeczonym istnieniu- Janka nie ma.  Przy ograniczeniu podmiotu do domniemanej jego części- Jest tu zapasów na rok.  Przy stosunkach ilościowych- Pięciu ludzi poszło.  Dopełniacz stosujemy przy liczebnikach głównych od pięciu w górę oraz liczebnikach zbiorowych. Przy

liczebnikach 2-4 rzeczowniki męskoosobowe występują w mianowniku (dwie kobiety rozmawiały, trzy

ręczniki się suszyły, cztery wróble ćwierkały) a męskoosobowe tworzą formy oboczne (dwaj kolejarze

pojechali lub dwu kolejarzy pojechało, trzech studentów śpiewałolub trzej studenci śpiewali, czterej

podróżni rozmawiali lub czterech podróżnych rozmawiało).

Celownik- Po co tobie leźć do Spolicowa?

Nadrzędnik- Bo z mężczyznami jest jak z dziećmi.

 W pewnych konstrukcjach zleksykalizowanych w wyrażeniu przyimkowym- Z Adama jest niezły numer.

Typy struktury gramatycznej podmiotu

Podmiot może stanowić:

Pojedynczy wyraz, np. Matka podała mu garnek.

docsity.com

Szereg wyrazów czy wyrażeń- podmiot szeregowy, np. Konie, ludzie, armaty, orły dniem i nocą płyną.

Nierozerwalne skupienie rzeczownika z określnikiem, np. Mnóstwo polnych koników pryskało mi spod nóg.

Anaforyczny zaimek to:  Może nawiązywać do indywidualnego desygnatu lub do sytuacji, o której była mowa w

wypowiedzeniu poprzednim, np. O wojnie nie będę ci opowiadał. To naprawdę nie jest ciekawe.

 Może mieć charakter zbiorczy, gdy odsyła do szeregu szczegółów przedstawionych w wypowiedzeniu poprzednim lub tym samym, np. Wielki wojownik, wielki święty, nałożnica królewska, ale o znaczeniu

historycznym, to rodzinę wprowadza. (podmiotem zaimek to z całym poprzedzającym go szeregiem).

Dowolna jednostka językowa interpretowana w planie wyrazowym- w wyrazach nie bierze się pod uwagę ich wartości semantycznej, tzw. desygnatów, lecz ich funkcję jako kategorii formalnej w planie

wyrazowym (Dom jest to budynek przeznaczony na mieszkania.- plan rzeczowy. Wyraz dom jest

rzeczownikiem.- plan wyrazowy).

Stopień wyrażania subiektu

Subiekt- osoba, rzecz lub pojęcie reprezentowane w wypowiedzeniu przez podmiot, desygnat wyrazu

stanowiącego podmiot.

Stopnie wyrażania subiektu:

Oznaczony dowolną jednostką językową.

Konotowany przez końcówkę osobową czasownika w 1 i 2 os. l. poj. i mn., np. Skąd wziąłeś resztę?

Domyślny z poprzedniego wypowiedzenia, orzeczenie w 3 os. l. poj. i mn.

Subiektu brak- zjawiska przyrody, zjawiska fizjologiczne, orzeczenie zakończone na –no, -to, czasowniki odnoszące się do ogólnych prawd, przy rzeczownikach będących ośrodkiem predykacji, np. Za oknem

zaczęło się błyskać. Przewidziało ci się. Pachniało miodem. Herbatę słodzi się. Żal mi umierać.

docsity.com

Brak komentarzy
Pobierz dokument