Dehumanizacja w psychologii - Notatki - Psychologia rozwojowa osobowości, Notatki'z Psychologia Osobowości. Uniwersytet Warszawski
Polanski_R
Polanski_R

Dehumanizacja w psychologii - Notatki - Psychologia rozwojowa osobowości, Notatki'z Psychologia Osobowości. Uniwersytet Warszawski

2 str.
893Liczba odwiedzin
Opis
Notatki odnoszące się do psychologia na przełomie XIX i XX w; sterowanie pozytywne.
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd2 str. / 2
Pobierz dokument
Psychologia

Psychologia

Behawioryzm- człowiek zewnątrzsterowny, kontrolowany przez zewnętrzny świat

Przełom XIX i XX w

Thorndike Tolman Skinner

Krytycy uważają za dehumanizacje

„wyjaśnienie zachowania za pomocą hipotetycznych czynników wewnętrznych jest

pseudodeterministyczne i prowadzi psychologie do bankructwa”

Skinner – Jeśli psychologia che poznac zachowanie jednostki, musi ona porzucic mit

autonomicznego człowieka i przyjąć zasady determinizmu, które są akceptowane w naukach

bardziej rozwiniętych. Psychologia powinna badać zależność człowieka od środowiska

zewnętrznego

Zachowanie człowieka, osiągnięcia kontakty są zależne od wyposażenia genetycznego oraz

środowiska fizycznego i społecznego. Środowisko steruje ludzkim działaniem. Struktura

zachowania jest w dużym stopniu strukturą środowiska, Im bardziej skomplikowane

środowisko tym bardziej skomplikowane reakcje.

Środowisko jest konfiguracją czy mozaiką bodźców ->S. Bodźce te sterują zachowaniem

człowieka -> R.

Zachowanie R stanowi funkcję układu zewnętrznego bodźców S1, S2, … Sn czyli

R = f ( S1, S2, … Sn)

Jednostka jest całkowicie kontrolowana przez zewnętrzne zdarzenia.

Psycholog ma badać te zależności, nie ma miejsca na analizę stanów wewnętrznych, cech

osobowości i postaw, czynniki te bowiem NIE regulują zachowania

Współcześni behawioryści: środowisko steruje człowiekiem, działanie człowieka wpływa na

zmianę środowiska. Zachowanie człowieka jest sprawcze ponieważ kształtuje otoczenie

jednostki. Czyli człowiek jest kierowany przez środowisko, które jest prawie całkowicie

ukształtowane przez niego. ( man- made)

Miedzy środowiskiem a zachowaniem istnieje sprężenie zwrotne.

Środowisko jest układem aktywnym, jednostka reaktywnym -> odpowiadającym na bodźce

znajdujące się w otoczeniu.

Stany wewnętrzne człowieka, a wiec jego świadomość, procesy myślenia, cechy, charakter,

czy postawy, nie wpływają na ludzkie reakcje. Behawioryści nie negują istnienia życia

wewnętrznego człowieka, zwracać jedynie uwagę, że nie reguluje ono działań człowieka.

Stany wewnętrzne człowieka są jego prywatną sprawą ->”produktem dodatkowym” działania,

badanie go nie przysparza nam wiedzy o mechanizmach zachowania człowieka.

Jeśli chcemy stworzyć człowieka doskonałego musimy stworzyć doskonałe środowisko.

Według Skindera psychologia powinna stać się nauką ścisłą, badającą relacje miedzy

zjawiskami obserwowanymi.

Sterowanie pozytywne – Wzmocnienia

Modernizacja środowiska jest jednaną drogą do modernizacji człowieka

Zachowanie jest zawsze narzędziem czy instrumentem do osiągnięcia pewnych skutków. Jest

ono zachowaniem instrumentalnym czyli sprawczym.

Konsekwencje zachowania człowieka, które sterują jego zachowaniem nazywamy

wzmocnieniami

Wzmocnienia pozytywne – są pożądane i korzystne

Wzmocnienia negatywne – awersyjne

Bodźce takie jak pokarm czy podniety seksualne mają wartość pozytywną-> wzmocnienia

pierwotne lub wrodzone.

Większość bodźców materialnych i moralnych staje się wzmocnieniem w toku społecznego

uczenia się jednostki.

docsity.com

Główną rolę w sterowaniu zachowaniem odgrywają wzmocnienia pozytywne i negatywne

Sterowanie pozytywne polega na pobudzaniu, utrwalaniu, modyfikacji zachowania za pomocą

wzmocnień pozytywnych

docsity.com

Brak komentarzy
Pobierz dokument