Nowe ruchy społeczne  – stereotypy narodowe i etniczne – menedżerskie - Notatki - Makrosocjologia, Notatki'z Makrosocjologia. Pomeranian Medical University in Szczecin
olly_87
olly_878 marca 2013

Nowe ruchy społeczne – stereotypy narodowe i etniczne – menedżerskie - Notatki - Makrosocjologia, Notatki'z Makrosocjologia. Pomeranian Medical University in Szczecin

PDF (160 KB)
3 strony
1000+Liczba odwiedzin
Opis
Notatki dotyczące tematów z dziedziny makrosocjologii: nowe ruchy społeczne. – stereotypy narodowe i etniczne – menedżerskie; koncepcje Offe i Touraine, podmioty emergentne.
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 3
Pobierz dokument

Nowe ruchy społeczne. Podmioty emergentne. Koncepcje Offe i

Touraine

Nowe ruchy społeczne to ruchy fizycznie nowe np.: ekologiczne,

zainteresowanie nimi wypłynęło po 1968 roku. Uznaje się że nowe ruchy

społeczne to bardzie trwała postać działania zbiorowego. Można

wyróżnić 2 podejścia do NRS:

a) amerykańskie – NRS to substytut w pełni ukonstytuowanych

organizacji społecznych, ruchy potrafią sięgać do takich zasobów,

których organizacja nie potrafi uruchomić

b) europejskie – NRS to narzędzie przez które ludzie pozbawieni tożsamości osiągają ją

Klasyfikacja ruchów społecznych ze względu na 2 kryteria: rodzaj

zmiany do której dążą członkowie (czy dotyczy jednostek czy porządku

społecznego) oraz wielkość zmiany (cząstkowa lub całościowa):

- ruch transformatorski (całościowa zmiana w porządku

społecznym) - ruch reformatorski (częściowa zmiana w ładzie społecznym)

- ruch odkupicielski (całościowe zmiany w jednostkach)

- ruch alternatywny (ograniczona zmiana w jednostkach)

Do NRS zalicza się także organizacje pozarządowe.

Podmioty emergentne – są stale w stadium tworzenia, kształtowania się

– jest to proces, który nigdy się nie kończy, cofa się i powraca.

Emergentne czyli kształcące swe cechy, niedokończone, nieredukowalne

do niczego innego. Można powiedzieć, że taki charakter mają NRS.

Koncepcja C.Offe – kładzie on nacisk na stronę organizacyjno –

instytucjonalną. Zainteresowanie NRS jest związane z załamaniem

paradygmatu badania życia społecznego obowiązującego do lat 70-tych

i opartego na hipotezie demokratycznego konsensusu (powszechnej

docsity.com

akceptacji wolnego rynku, istnienia zorganizowanego świata pracy i

politycznej demokracji przedstawicielskiej) oraz rozdziale działań

prywatnych i publicznych – NRS zmieniły to, bo w większości nie są

polityczne – ujawniły 3 sferę – polityki nieinstytucjonalnej. Przykłada

ruchów: feministyczne, ekologiczne, praw człowieka, pacyfistyczne.

Mają szerokie spektrum zainteresowań, wartości które propagują nie są

nowe, ale ujęte w nowy sposób. Mają nowe sposoby działania, zarówno

wewnętrzne – nie kształtują ról członkowskich, nie wyłaniają

reprezentantów, jak i zewnętrzne – demonstracje, akcje z udziałem

dużej liczby ochotników, wysuwanie negatywnych postulatów („nigdy...”

itd.), rzadko negocjują. Zaplecze społeczne NRS to nowa klasa średnia,

część starej klasy średniej, ludzie poza rynkiem pracy lub na jego

peryferiach.

Różnice między NRS a SRS:

- NRS działają w szerszym interesie, a SRS we własnym - NRS zajmują się pokojem, ekologią, prawami człowieka, a SRS

ekonomią i bezpieczeństwem

- NRS wyznają autonomię i tożsamość jednostki, a SRS wolność i

bezpieczeństwo prywatnej konsumpcji

- NRS charakteryzuje nieformalność i spontaniczność a SRS formalna organizacja i reprezentanci

- NRS stosują politykę protestu, a SRS uzgadnianie, regułę

większości

Koncepcja A.Touraine – w jego ujęciu ruch społeczny zaczyna zbiegać

się z klasą społeczną rozumianą jako system historycznego działania –

aktor działający. NRS może być też traktowany jako pokolenie, bo gdy

spada dynamika procesu społecznego, jest on mniej konfliktowy –

wtedy na pierwszy plan wysuwają się pokolenia. Touraine wykazywał

docsity.com

duże zainteresowanie mniejszościowymi ruchami społecznymi

(aktywnymi mniejszościami), traktowanymi jako katalizator zmiany

społecznej (oczekiwanie, że stworzą one nowe standardy życia

społecznego). Im ruchy społeczne są mniej zasymilowane i bardziej

marginalne, tym większy niosą potencjał zmian. Przed wojną

utożsamiano Touraine’a z siłami destrukcyjnymi, a po 1968 z

kontrkulturą.

docsity.com

komentarze (0)

Brak komentarzy

Bądź autorem pierwszego komentarza!

Pobierz dokument