Dzieci zahamowane - Notatki - Pedagogika specjalna, Notatki'z Pedagogika. University of Warsaw
Polanski_R
Polanski_R

Dzieci zahamowane - Notatki - Pedagogika specjalna, Notatki'z Pedagogika. University of Warsaw

PDF (126 KB)
2 str.
1Liczba pobrań
1000+Liczba odwiedzin
Opis
Notatki określające trzy sfery w których może występować zjawisko zahamowania; definicja pojęć.
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd2 str. / 2
Pobierz dokument

Zaburzenia zachowania dzieci zahamowanych psychoruchowo.

Wyróżniamy trzy sfery w których może występować zjawisko zahamowania -

- Zahamowanie w sferze ruchowej

- zahamowanie w sferze poznawczej

- zahamowanie w sferze emocjonalno - uczuciowej

Przejawy zahamowania w sferze ruchowej

jest to najczęściej spotykany rodzaj zahamowania. Dziecko zahamowane w tej sferze

charakteryzuje się ogólnie zmniejszoną ekspansją ruchową. Jest ono zdecydowanie mniej

ruchliwe niż rówieśnicy. Porusza się niechętnie, powoli. Najchętniej nie zmieniając pozycji.

Zahamowanie w sferze ruchowej nie wygląda jednakowo we wszystkich przypadkach. Różnią

się one:

- sposobem poruszania

- liczbą i szybkością oraz precyzją ruchów

- stopniem stałości zahamowania

Dzieci zahamowane które we wszystkich sytuacjach cechują się mniejszą ruchliwością niż

rówieśnicy(ruchy są powolne, mało dynamiczne, mało precyzyjne, opóźnione względem

poleceń) - określić możemy jako ogólnie spowolnione.

U reszty dzieci zahamowanych ruchowo widzimy przede wszystkim zmniejszony zakres

ruchów a nie ich liczbę, szybkość czy siłę.

Przejawy zahamowania w sferze poznawczej -

Dziecko zahamowane w tej sferze wolniej kojarzy fakty, potrzebuje większej ilości czasu na

rozwiązanie zadania niż potrzebuje przeciętne dziecko oraz na zadane mu pytanie reaguje z

opóźnieniem.

Możemy wyróżnić dwa rodzaje zahamowania w tej sferze –

- rzeczywiste zwolnienie przebiegu procesów poznawczych:

Czyli stały, niezależny od sytuacji zwolniony przebieg procesów myślowych

- zahamowania będące rezultatem napięć emocjonalnych

Czyli zwolnienia towarzyszące tylko napięciom emocjonalnym u dziecka. W takich

sytuacjach dziecko odpowiada gorzej i dłużej, niż normalnie. (w sytuacjach pozbawionych

emocjonalnego znaczenia).takim szkolnym przykładem może być niezapowiedziana

kartkówka.

Przejawy zahamowania w sferze emocjonalno uczuciowej

Ogólnie cechuje się tym, iż mimika dziecka jest praktycznie niezmienna, gesty i słowa nie

wyrażają jego przeżyć, często mamy wrażenie, że dziecko jest obojętne czy nawet apatyczne.

Dzieci zahamowane w tej sferze nie wybuchają głośnym śmiechem, nie wyrażają widocznie

swojej złości, nie reagują w sposób widoczny na pochwały czy nagany. Są zazwyczaj

poważne oraz skupione.

Ale to, że z zewnątrz nie widzimy żadnych reakcji na bodźce nie zawsze ma to samo

znaczenie. I aby nie było za prosto tu też wyróżnić możemy dwa rodzaje zaburzenia.

- pierwszy kiedy dziecko rzeczywiście posiada słabą wrażliwość uczuciową.

- drugą czyli tak zwaną obojętność pozorną

Dziecko ze słabą wrażliwością uczuciową słabo reaguje na normalne bodźce, a jakiekolwiek

emocje widać praktycznie tylko w przypadku silnych podniet, albo stale powtarzanych

sytuacji. Dziecko takie ciężko zasmucić, ale równie ciężko sprawić by było bardzo

docsity.com

szczęśliwe. Ciężko je do czegokolwiek zachęcić, zainteresować, pozostaje ono zazwyczaj

bierne(chyba, że bodźce pobudzające są odpowiednio modyfikowane). Ciężko im

nawiązywać przyjaźń.

Obojętność pozorna – zahamowana jest tu tylko pozorna ekspresja uczuć. Zazwyczaj

występuje u dzieci o silnej wrażliwości emocjonalnej oraz przeżywających poważne

konflikty.

Stwierdzenie, że dzieci te nie reagują na bodźce ponieważ nie widać u nich reakcji takich jak

u rówieśników(czyli w reakcjach słownych, gestach i ruchach) jest bardzo nietrafne. Dzieci

zahamowane w sferze emocjonalno- uczuciowej reagują w zupełnie inny dużo trudniejszy do

kontrolowania sposób. Mianowicie w postaci reakcji wegetatywnych takich jak :

- czerwienienie

- blednięcie

- drżenie

- pocenie się

- ból brzucha i nudności

- zaburzenia oddychania

Jak widzimy dzieci zahamowane w ten sposób dzieci prezentują tylko pozorną obojętność w

sferze uczuciowej.

Wszelkiego rodzaju zahamowania (werbalne, ruchowe )uniemożliwiają pełne uczestnictwo w

lekcjach, oraz utrudniają kontakty społeczne z rówieśnikami oraz dorosłymi.

Zaburzenia połączone z wpływem niekorzystnych warunków środowiskowych mogą nawet

prowadzić do zaburzeń osobowości.

Przyczyną zaburzeń jest przypuszczalnie uszkodzenie układu nerwowego dziecka.

Nieporównywalnie większy odsetek zaburzeń neurodynamicznych występuje u dzieci z

patologicznych ciąż, nieprawidłowych porodów, oraz dzieci urodzonych w zamartwicy (w

silnym stanie niedotlenienia). Zakłócenia dynamiki procesów nerwowych mogą się pojawić w

późniejszym okresie życia dziecka, pod wpływem tzw. czynników patogennych.

docsity.com

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
Pobierz dokument