Excel - wybrane funkcje standardowe - Notatki - Elementy informatyki, Notatki'z Informatyka. Szczecin University of Technology
Norbert_88
Norbert_8812 kwietnia 2013

Excel - wybrane funkcje standardowe - Notatki - Elementy informatyki, Notatki'z Informatyka. Szczecin University of Technology

DOC (19 KB)
2 strony
860Liczba odwiedzin
Opis
Informatyka: notatki z zakresu elementów informatyki odnoszące się do excel i wybranych funkcji standardowych.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd2 strony / 2
Pobierz dokument

PRZEDMIOT: ELEMENTY INFORMATYKI Temat ćwiczenia: EXCEL: wybrane funkcje standardowe

CZĘŚĆ I: WPROWADZENIE

* Funkcja wyszukująca z określonej kolumny danej tablicy element o wartości wybranej według odniesienia

WYSZUKAJ.PIONOWO(odniesienie; tablica; nr_kolumny)

Przykład: W przedstawionym fragmencie arkusza umieszcono tabelę kursów DM, obowiązujących od dnia podanego w kolumnie A.

A B C D E 1 Data Kurs DM 2 97-01-02 1,82 3 97-02-15 1,83 4 97-03-20 1,80 5 97-04-08 1,85 6 7 8 97-01-18 1,82 9

Wyznaczyć w komórce D8 wartość kursu dla daty podanej w komórce C8 (tzn. 97-01-18)

Rozwiązanie: w komórce D8 wpisujemy wyrażenie:

=WYSZUKAJ.PIONOWO(c8; a2:b5; 2)

* Funkcja obliczająca wielkość miesięcznej spłaty zaciągniętego kredytu

Miesięczna spłata = PMT(Stopa procentowa/12; Miesiące spłaty; Kredyt)

Uwaga:

Spłata kredytu odbywa się na koniec każdego miesiąca Po spłaceniu kredytu nie pozostaje żadne zobowiązanie

* Funkcja obliczająca czas spłaty zaciągniętego kredytu (w miesiącach)

Miesiące spłaty kredytu = NPER(stopa procentowa/12; -Rata; Kredyt)

Uwaga:

Spłata kredytu odbywa się na koniec każdego miesiąca

Wielkość raty należy podawać ze znakiem -

CZĘŚĆ II. ZADANIE DO WYKONANIA

W poniższych tablicach zestawiono dane dotyczące bankowych stóp procentowych w poszczególnych terminach, oraz informacje o zaciąganych kredytach bankowych.

Tablica 1. Data Stopa

procentowa 96-09-01 10% 96-10-01 12% 96-11-01 14% 96-12-01 13% 97-01-01 16% 97-02-01 17% 97-03-01 16% 97-04-01 13%

Sporządzić arkusz kalkulacyjny, zawierający tablice 1, 2 i 3. Do wypełnienia pustych kolumn podać wzory zawierające funkcje standardowe.

Sporządzić wykres kołowy 3W procentowych udziałów miesięcznych spłat kredytów zaciągniętych w poszczególnych terminach (tablica 2).

Sporządzić wykres złożony kwot kredytów zaciągniętych w poszczególnych terminach oraz okresów ich spłat (tablica 3).

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
Pobierz dokument