Kształcenie wielostronne - Notatki - Psychologia, Notatki'z Psychologia

Kształcenie wielostronne - Notatki - Psychologia, Notatki'z Psychologia

PDF (114 KB)
2 strony
857Liczba odwiedzin
Opis
Psychologia: notatki z zakresu psychologii dotyczące kształcenia wielostronnego.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd2 strony / 2
Pobierz dokument

KSZTAŁCENIE WIELOSTRONNE

- zapewnienie wychowankom harmonijnego , wielostronnego rozwoju - w obecnych czasach zachwianie równowagi w edukacji , ukierunkowanej na rozwój

intelektualny przy lekceważeniu kultury uczuć i kultury pracy - warunkiem pełnego rozwoju człowieka jest harmonijna interakcja obu półkul

mózgowych , do tej pory głównie koncentrowano się na lewej półkuli , gdzie znajduje się ośrodek mowy , jednak wg. neurologów w prawej półkuli znajduja się ośrodki spełniające ważne , swoiste funkcje , które również nie mogą być zaniedbywane

- w psychologii człowiek ujmowany jest jako harmonijnie funkcjonująca całość : poznająca , czująca i działająca , świadoma własnego „ja”, psychologia wyraża związek między poznaniem , a moralnością jednostki ludzkiej

U podstaw teorii kształcenia wielostronnego leżą funkcje osobowości ( traktowanej jako stopniowo harmonizująca się całość ): - poznawanie świata i siebie - przeżywanie świata - zmienianie świata

TRZY RODZAJE AKTYWNOŚCI CZŁOWIEKA : AKTYWNOŚĆ INTELEKTUALNA zmierza do poznania świata i siebie Uczący przyswaja nagromadzoną przez ludzkość wiedzę , korzystając z pomocy nauczycieli jak i innych źródeł, ale także znaczną jej część odkrywa samodzielnie. AKTYWNOŚĆ EMOCJONALNA polega na przeżywaniu wartości i ich wytwarzaniu . AKTYWNOŚĆ PRAKTYCZNA wymaga poznania wiedzy o rzeczywistości , która jednostka ma zmieniać lub stwarzać .

POZNANIE RZECZYWISTOŚCI Z PRZYSWOJENIE WIEDZY Uczenie się poznawcze ( najprostsza postać uczenia się ludzi ) występuje w trzech odmianach: - uczenie się spostrzeżeniowe sprowadza się do powstania trwałych zmian w spostrzeganiu danej rzeczy lub zdarzenia pod wpływem uprzedniego spostrzegania tej rzeczy lub innych do niej podobnych - warunkowanie sensoryczne polega na kojarzeniu dwóch bodźców sensorycznych - nabywanie wiedzy najważniejsza odmiana uczenia się poznawczego , nazbyt faworyzowane we współczesnej szkole.

Zasadniczym przedmiotem poznania ludzkiego nie są wiadomości o świecie , a sam świat , a więc przyroda , życie społeczne , źródłem poznania nie może być więc podręcznik , lecz sama rzeczywistość , konkretne rzeczy , procesy ,zdarzenia , zachodzące między nimi zależności .Dopiero na tej podstawie dobre oparcie znajduje poznanie pośrednie o charakterze abstrakcyjnym.

DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZA W SZKOLE Proces uczenia się problemowego . Punktem wyjścia jest sytuacja problemowa , która inspiruje uczącego się do :

- poszukiwania i formowania problemu - wynajdowania pomysłów rozwiązania - weryfikacji tych pomysłów

docsity.com

Proces ten wymaga dużej giętkości myślenia , rozwiniętej wyobraźni i dużej pomysłowości .

PRZEŻYWANIE WARTOŚCI I AKTYWNOŚĆ EMOCJONALNA Uczenie się przez przeżywanie polega na stworzeniu takich sytuacji , w których ma miejsce wywołanie przeżyć emocjonalnych u wychowanków – pod wpływem odpowiednio eksponowanych wartości zamkniętych w dziele literackim . w sztuce teatralnej , filmie , obrazie , utworze muzycznym, czynie ludzkim, pięknie przyrody itd. Efekty uczenia się przez przeżywanie mogą mieć ogromne znaczenie dla rozwoju osobowości ucznia. Ważną sprawą jest rozbudzenie uczuć , szczególnie uczuć wyższych . Istotnym elementem jest wyrobienie umiejętności wartościowa

docsity.com

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
Pobierz dokument