Cele i zadania Wspólnej Polityki Rolnej - Notatki - Edukacja europejska, Notatki'z Polityka Unii Europejskiej
Kuba2013
Kuba20137 czerwca 2013

Cele i zadania Wspólnej Polityki Rolnej - Notatki - Edukacja europejska, Notatki'z Polityka Unii Europejskiej

RTF (34 KB)
1 strona
700Liczba odwiedzin
Opis
Notatki: dokumenty z zakresu edukacji europejskiej przedstawiające cele i zadania Wspólnej Polityki Rolnej.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd1 strona / 1
Pobierz dokument

Cele i zadania Wspólnej Polityki Rolnej

Wspólne Polityka Rolna (WPR) to najlepiej rozwinięty i najbardziej kosztowny sektor polityki gospodarczej w Unii Europejskiej. W przeciwieństwie do pozostałych sektorów gospodarki, które funkcjonują na zasadach rynkowych, rolnictwo jest szczególnie wspierane i chronione.Najważniejsze cele WPR: Zwiększenie wydajności produkcji rolnej w drodze rozwoju postępu technicznego, Zapewnienie racjonalnego rozwoju produkcji rolnej oraz pełnego wykorzystania czynników produkcji, zwłaszcza siły roboczej,Zapewnienie odpowiedniego poziomu życia ludności rolniczej, przede wszystkim przez podniesienie indywidualnego dochodu osób zatrudnionych w rolnictwie, Stabilizacja rynków rolnych, Zapewnienie ciągłości dostaw żywności, Zapewnienie odpowiednich cen dla konsumentów. WPR została oparta na trzech podstawowych zasadach: Jednolitość rynku zniesienie wszelkich ograniczeń w handlu produktami rolnymi pomiędzy krajami Wspólnoty, wprowadzenie wspólnych jednolitych regulacji dotyczących funkcjonowania rynku rolnego Preferencje dla krajów członkowskich pierwszeństwo zbytu towarów rolnych pochodzących z krajów członkowskich, rozbudowany system ochrony przed importem z krajów trzecich Solidarność finansowa wspólne i solidarne ponoszenie kosztów prowadzenia WPR. Koszty obciążają państwa członkowskie, niezależnie od stopnia w jakim korzystają one ze środków przeznaczonych na finansowanie WPR.

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
Pobierz dokument