KDPW - Notatki - Finanse, Notatki'z Finanse. University of Lódz
kociak
kociak6 marca 2013

KDPW - Notatki - Finanse, Notatki'z Finanse. University of Lódz

PDF (120 KB)
1 strona
429Liczba odwiedzin
Opis
Notatki omawiające zagadnienia z zakresu finansów: definicje KDPW, CeTo, dom maklerski.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd1 strona / 1
Pobierz dokument

KDPW - przechowywanie i rejestracja papierów wartościowych, dopuszcza do

obrotu publicznego - prowadzi rejestr kont depozytowych dla uprawnionych do przechowywania

w nim papierów wartościowych - rejestr zmian stanu posiadania na kontach depozytowych w wyniku

transakcji między uprawnionymi - nadzór nad zgodnością wielkości emisji i ilością papierów w obiegu - obsługa kont depozytowych wynikających z realizacji zobowiązań

emitentów wobec właścicieli papierów wartościowych - wydawanie świadectw depozytowych

CeTo ( najmłodsza od 1996r)

- jest to zespół osób, urządzeń i środków technicznych zorganizowanych w celu gromadzenia , przedstawienia i udostępnienia informacji o ofertach kupna i sprzedaży papierów wartościowych oraz zawartych transakcjach w regulowanym pozagiełdowym , wtórnym, publicznym obrocie papierów wartościowych

- inwestorzy mniejsi, średni kapitał, bądź walory nie dopuszczone do giełdy (mniejsza ilość akcji)

- przedsionek giełdy, ale nie koniecznie, bo mogą nigdy nie wejść - kwotowanie, zależy od wymagań , a są mniejsza i jednocześnie tańsze

Zadania 1) Władza przygotowuje regulacje do prowadzenia,

funkcjonowania , reguł rynku pozagiełdowego 2) Powinny wypracować zasady postępowania uczestników 3) Utworzenie i administrowanie

4) Zapobieganie powstawaniu wszelkich nieprawidłowości na rynku pozagiełdowym

Domy Maklerskie - przedmiot wyspecjalizowany, przedsiębiorstwo, spółka akcyjna, które są

uprawnione do pośrednictwa w operacjach na rynku papierów wartościowych między inwestorami giełdowymi a inwestorem – emitentem ( na rynku pierwotnym - sprzedaż)

- inwestorzy na rynku wtórnym za pomocą DM obrót papierami

wartościowymi Czynności:

- oferowanie papierów na rynku pierwotnym lub w pierwszej ofercie publicznej

- będą to czynności polegające na nabyciu lub zbyciu papierów na własny rachunek w celu realizacji zadań związanych z organizacją rynku regulowanego

- mogą zbywać i nabywać na cudzy rachunek, mogą zarządzać cudzym pakietem papierów wartościowych na zlecenie ( operacje portfelowe)

- prowadzone rachunki papierów i rachunki pieniężne służące do ich obsługi - doradztwo w zakresie obrotu papierów wartościowych

docsity.com

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
Pobierz dokument