Rozkład jednostajny (prostokątny, równomierny) - Notatki - Statystyka opisowa, Notatki'z Międzynarodowy handel i finanse. Poznan University of Economics
atom_86
atom_8611 marca 2013

Rozkład jednostajny (prostokątny, równomierny) - Notatki - Statystyka opisowa, Notatki'z Międzynarodowy handel i finanse. Poznan University of Economics

PDF (194 KB)
2 strony
1000+Liczba odwiedzin
Opis
Notatki przedstawiające zagadnienia z zakresu statystyki opisowej: rozkład jednostajny (prostokątny, równomierny); rozkład zmiennych losowych ciągłych.
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd2 strony / 2
Pobierz dokument

ROZKŁAD ZMIENNYCH LOSOWYCH CIĄGŁYCH

Rozkład jednostajny (prostokątny, równomierny)

Zmienna losowa ma rozkład jednostajny (na przedziale (a, b)), jeżeli jej gęstość prawdopodobieństwa jest określona wzorem:

 

 

 



 bxadla

ab

1

)ba(bxiaxdla0

)x(f

x

f

1 b-a

a b Dystrybuanta – otrzymujemy ją jaką całkę z funkcji gęstości prawdopodobieństwa

 

 

 

bxdla1

bxadla ab

ax

axdla0

)x(F

1

f

a b x

Przykład. Błąd powstały przy ustawieniu zegara przyrządu pomiarowego może być

rozpatrywany jako zmienna losowa o rozkładzie jednostajnym w przedziale, którego

docsity.com

środkiem jest zero skali, a długość jest równa odległości między sąsiednimi

kreskami skali. Jeżeli np. podziałka skali odpowiada 0,1V, to jaka jest gęstość błędu

ustawienia zera. Jakie jest prawdopodobieństwo, że bezwzględny błąd ustawienia zera nie przekracza 0,03V?

10

f

x-0,05 0,050,03-0,03 Mamy:

b – a = 0,1, a stąd

 

 



 

05,0xi05,0xdla0

05,0x05,0dla10 1,0

1

)x(f

  

03,0

03,0

03,0

03,0

06,0)03,003,0(10dx10dx)x(f)03,0X03,0(P

docsity.com

komentarze (0)

Brak komentarzy

Bądź autorem pierwszego komentarza!

Pobierz dokument