Kryteria konwergencji traktatu o Unii Europejskiej z Maastricht - Notatki - Finanse publiczne - Część 1, Notatki'z Finanse Publiczne. University of Lódz
stokrotka80
stokrotka8018 marca 2013

Kryteria konwergencji traktatu o Unii Europejskiej z Maastricht - Notatki - Finanse publiczne - Część 1, Notatki'z Finanse Publiczne. University of Lódz

PDF (378 KB)
13 strona
1Liczba pobrań
765Liczba odwiedzin
Opis
Notatki przedstawiające zagadnienia z zakresu finansów publicznych: kryteria konwergencji traktatu o Unii Europejskiej z Maastricht.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 13
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 13 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 13 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 13 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 13 pages
Pobierz dokument
Slajd 1

KRYTERIA KONWERGENCJI

Traktatu o Unii Europejskiej, z Maastricht (luty 1992 roku)

Omawiane zagadnienia: 1.Przesłanki i zakres kryteriów z Maastricht

2.Wartości referencyjne kryteriów

3.Realizacja kryteriów przez Polskę

Rodzaje konwergencji

1. Konwergencja realna

2. Konwergencja nominalna

Przesłanki wstąpienia do UGW z punktu widzenia konwergencji

realnej

(korzyści z przyjęcia euro)

Korzyści związane z uczestnictwem w strefie euro

EFEKTY BEZPOŚREDNIE EFEKTY DŁUGOOKRESOWE

Ograniczenie kosztów transakcyjnych

Eliminacja ryzyka kursowego

Spadek stóp procentowych

Wzrost bezpośrednich inwestycji zagranicznych

Ożywienie wymiany handlowej

Spadek ryzyka makroekonomicznego kraju

Integracja rynku finansowego

Wzrost konkurencji .

Przystąpienie Polski do strefy euro

Spadek ryzyka mekroekon., integracja rynku finans. wzrost

konkurencji Zniesienie kursu wymiany

Eliminacja ryzyka

kursowego

Ożywienie wymiany

handlowej

Ograniczenie kosztów transakcyjnych

Akumulacja kapitału i wzrost wydajności czynników produkcji

Wzrost PKB per capita

Wzrost stopy inwestycji

Spadek stóp procentowych

Kryteria konwergencji nominalnej

(warunki przystąpienia do strefy euro)

Kryteria konwergencji nominalnej z Maastricht, inaczej kryteria spójności, zbieżności:

stabilności cen (inflacji)

długoterminowych stóp procentowych

deficytu budżetowego,

długu publicznego,

uczestnictwa w Europejskim Systemie Walutowym (kursów walut),

Kryterium stabilności cen oznacza, że państwo członkowskie ma trwały poziom stabilności cen, a średnia stopa inflacji, odnotowana w tym państwie w ciągu roku poprzedzającego badanie, nie przekracza więcej niż o 1,5 punktu procentowego inflacji trzech państw członkowskich o najbardziej stabilnych cenach. Inflacja mierzona jest za pomocą wskaźnika cen artykułów konsumpcyjnych na porównywalnych podstawach, z uwzględnieniem różnic w definicjach krajowych.

1. KRYTERIUM STABILNOSCI CEN

1. Finlandia - 0,4%

2. Dania - 1,0%

3. Szwecja - 1,3%

Wartość referencyjna: 0,9% + 1,5% = 2,4%

Inflacja w krajach o najbardziej stabilnych cenach w okresie 1.IX.2003 – 31.VIII.2004

Inflacja HICP w Polsce i jej wartość referencyjna w latach 2001 - 2006

Od marca 2006 r. Polska była w koszyku trzech krajów z najniższą inflacją, a tym samym wskaźnik HICP dla Polski służył do wyliczania wartości referencyjnej (powiększonej o 1,5 pkt proc.) dla krajów aspirujących do strefy euro.

HICP, średni wzrost z 12 miesięcy, styczeń 2009

2,1 – 3,0

<3,0 – 3,7

<3,7 – 4,1

<4,1 – 5,7

<5,7 – 14,7

4,1

14,7

1. Holandia - 2,2%

2. Portugalia - 2,4%

3. Niemcy - 2,6%

Wartość referencyjna: 2,4% + 1,5% = 3,9%

Inflacja w krajach o najbardziej stabilnych cenach w okresie 1.I.2008 – 1.I.2009

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 13 pages
Pobierz dokument