Konflikt społeczny i jego funkcje - Notatki - Makrosocjologia, Notatki'z Makrosocjologia. Pomeranian Medical University in Szczecin
olly_87
olly_878 marca 2013

Konflikt społeczny i jego funkcje - Notatki - Makrosocjologia, Notatki'z Makrosocjologia. Pomeranian Medical University in Szczecin

PDF (127 KB)
2 strony
1000+Liczba odwiedzin
Opis
Notatki dotyczące tematów z dziedziny makrosocjologii: konflikt społeczny i jego funkcje; Coser, typy konfliktów, Dahrendorf.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd2 strony / 2
Pobierz dokument

Konflikt społeczny i jego funkcje

Proces społeczny zachodzący pomiędzy jednostkami, grupami, klasami,

narodami, państwami czy organizacjami, wynikający ze sprzeczności ich

interesów, celów, intencji, poglądów, zamiarów, motywacji czy

obowiązków, powodujący powstanie wrogości między nimi.

Następstwem konfliktu społecznego może być przejście w fazę

współzawodnictwa i walki tzw. kooperacji negatywnej – consensus na

drodze wzajemnych ustępstw.

W myśl teorii konfliktu społecznego – konflikt społeczny to stały,

wszechobecny element wszelkich stosunków społecznych, który jest

przyczyną permanentnego procesu zmiany społecznej. Podstawowego

źródła konfliktu społecznego, twórcy tej teorii dopatrują się w strukturze

władzy.

Dla Marksa konflikt społeczny jest istotną cechą struktury społecznej,

jest motorem zmian, walka klas toczyć się będzie aż do upadku

kapitalizmu

Wg Dahrendorfa na struktury społeczne składają się różnego rodzaju

związki oparte na zwierzchniej władzy. Każdy związek jest agregatem

roli i dystrybucji władzy między role oparte na dominacji i

podporządkowaniu. Źródłem konfliktów jest właśnie dychotomia

struktury rządzący - rządzony i sprzeczność interesów. Interesy dzielą

się na utajone (obiektywne interesy rządzonych i rządzących wynikające

z dystrybucji władzy) oraz jawne – wyrażane w ideologiach

docsity.com

Coser – funkcjonalna teoria konfliktu. Konflikt społeczny odnosi się do

systemu. Struktura społeczna jest najeżona konfliktami. Ich źródłem są

odmienne poglądy ludzi na różne sprawy. Konflikty nie są szkodliwe, ale

pożyteczne i pożądane ponieważ prowadzą do działań reformatorskich,

integracyjnych, adaptacyjnych, zwiększają skuteczność struktury.

Struktura społeczna posiada mechanizmy zabezpieczające przed

konfliktami zagrażającymi przyjętej podstawie stosunku społecznego –

jest to instytucjonalizacja i tolerancja konfliktu.

Typy konfliktów:

- konflikt społeczny bezpośredni – rozgrywa się między

zantagonizowanymi stronami bez pośrednictwa osób grup czy

instytucji trzecich - konflikt społeczny pośredni – odbywa się z dominującym udziałem

osób trzecich, nie będących stroną

- konflikt społeczny elementarny – występuje pojedynczo

- konflikt społeczny molekularny – na jeden konflikt nakładają się w danej sytuacji inne konflikty, przez co zyskuje on na sile i pojawiają

się dodatkowe obiekty konfliktu

- konflikt społeczny ideologiczny – wynika ze sprzeczności w sferze

aprobowanych norm, wartości itd.- konflikt społeczny instrumentalny – jest organizowany z

premedytacją w celu osiągnięcia korzyści lub wywołany jako zabieg

taktyczny np.: w celu odwrócenia uwagi

- konflikt społeczny klasowy – wynika ze sprzeczności interesów klas

społecznych w sferze ekonomicznej, politycznej i ideologicznej np.: u Marksa konflikt między klasą wyzyskiwaną i wyzyskującą

Konflikt społeczny w obrębie grupy może prowadzić do następujących

konsekwencji:

- osiągnięcie konsensusu i wzmocnienie więzi grupowej, przez co

wzrasta spójność grupy

- rozpad grupy będący konsekwencją braku kompromisowego rozwiązania

docsity.com

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
Pobierz dokument