Co trzeba wziąć pod uwagę przy wyborze struktury kapitału - Notatki - Zarządzanie przedsiębiorstwem, Notatki'z Zarządzanie biznesem. University of Lódz
czarna_magia
czarna_magia13 marca 2013

Co trzeba wziąć pod uwagę przy wyborze struktury kapitału - Notatki - Zarządzanie przedsiębiorstwem, Notatki'z Zarządzanie biznesem. University of Lódz

PDF (105 KB)
1 strona
1000+Liczba odwiedzin
Opis
Notatki przedstawiające zagadnienia z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem: co trzeba wziąć pod uwagę przy wyborze struktury kapitału.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd1 strona / 1
Pobierz dokument

Co trzeba wziąć pod uwagę przy wyborze struktury kapitału?

1. maksymalizację korzyści udziałowców firmy, która może się wyrazić

np. stopą zyskowności kapitałów własnych,

2. zapewnienie właściwego stopnia bieżącej i perspektywicznej płynności płatniczej (chodzi tu o ograniczenie ryzyka do granic

uznawanych za rozsądne).

Dbałość przedsiębiorstwa o rozwój (pojęcie szersze) i o wzrost (pojęcie węższe), gdzie rozwój obejmuje zjawiska ilościowe, jakościowe i

strukturalne natomiast wzrost obejmuje tylko zjawiska ilościowe – wyraża

się zwiększeniem z okresu na okres wielkości syntetycznych np. produkcji,

sprzedaży. W skali makro wzrost wiąże się przede wszystkim z przyrostem dochodu

narodowego niezależnie czy jest liczony SNA (System National Accord- w

Polsce) czy MPS (Material Product System).

Ten wzrost i rozwój wiąże się z planowaniem właściwej struktury kapitału

zgodnie z możliwościami rozwojowymi firmy a także przy uwzględnieniu

uwarunkowań (chodzi o analizę SWOT –uwarunkowania zewnętrzne:

szanse i zagrożenia, które leżą poza brzegami przedsiębiorstwa i wpływają

na nie oraz uwarunkowania wewnętrzne: słabe i mocne strony, które leżą wewnątrz przedsiębiorstwa).

Zmiany struktury kapitałowej mają odbicie albo we wzroście aktywów albo

pasywów. Odzwierciedlają je też różne wskaźniki ekonomiczne.

Z czym wiąże się optymalizacja struktury kapitałowej

przedsiębiorstwa?

Wiąże się bezpośrednio z maksymalizacją wartości rynkowej firmy. W teorii przedsiębiorstwa mówimy o dwóch celach głównych

przedsiębiorstwa:

- max zysków,

- zwiększenie wartości rynkowej firmy, które to uznaje się za

podstawowe kryterium i miarę efektywności jej działania. W polityce kształtowania się dynamiki, struktury kapitału powinno się

kierować rentownością zastosowania kapitału łącznego (własny i obcy).

docsity.com

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
Pobierz dokument