Główne cechy kontraktu futures - Notatki - Finanse, Notatki'z Finanse. University of Lódz
kociak
kociak6 marca 2013

Główne cechy kontraktu futures - Notatki - Finanse, Notatki'z Finanse. University of Lódz

PDF (99 KB)
1 strona
732Liczba odwiedzin
Opis
Notatki omawiające zagadnienia z zakresu finansów: główne cechy kontraktu futures; transakcje futures.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd1 strona / 1
Pobierz dokument

Główne cechy kontraktu futures to: 1. kontrakty futures występują w obrocie giełdowym 2. inwestorzy chcący zawierać transakcje zobligowani

są do zdeponowania depozytu początkowego na tzw. Zabezpieczającym rachunku depozytowym depozyt ten ma minimalizować ryzyko niedotrzymania warunków umowy

3. kontrakt rozliczany jest codziennie na zasadzie „ marketing to market” operacja polega na tym, że izba rozrachunkowa giełda codziennie koryguje rachunek zabezpieczający inwestora o zmianę cechy kontraktu futures w ciagu dnia tak, aby odzwierciedlić zysk lub

stratę inwestora Transakcje futures są kontraktami wystandaryzowanymi, w przypadku futures standaryzacja operacji dotyczy:

- rodzaj produktu, towaru - ilości, wysokości kontraktu - sposobu zawierania transakcji, system notowań - zasad rozwiązywania kontraktu przed terminem - stron upoważnionych do zawierania transakcji - zasad rozliczania ( wzajemnych kompensacji) kontraktu - terminów realizacji kontraktów

Tylko takie instrumenty, które są płynne: - waluty - lokaty o stałym oprocentowaniu - kontrakty o akcje

docsity.com

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
Pobierz dokument