Koncepcje rozwoju zrównoważonego i opacznego - Notatki - Makrosocjologia, Notatki'z Makrosocjologia. Pomeranian Medical University in Szczecin
olly_87
olly_878 marca 2013

Koncepcje rozwoju zrównoważonego i opacznego - Notatki - Makrosocjologia, Notatki'z Makrosocjologia. Pomeranian Medical University in Szczecin

PDF (135 KB)
2 strony
438Liczba odwiedzin
Opis
Notatki dotyczące tematów z dziedziny makrosocjologii: koncepcje rozwoju zrównoważonego i opacznego; rozwój dobrego społeczeństwa, Mallman, J.Danecki
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd2 strony / 2
Pobierz dokument

Koncepcje rozwoju zrównoważonego i opacznego

Mallman – koncepcja rozwoju opacznegoRozwój opaczny to kumulacja kilku podstawowych ubóstw, bied

(deficytów):

- środków egzystencji (brak równowagi między produkcją, a dystrybucją dóbr podstawowych)

- wchodzenie w stosunki społeczne (Deficyt miłości - deficyt jako

złożony układ czynników kulturalnych i osobowości, powstający w

wskutek ucisku jednej grupy nad drugą, lekceważącego podejścia do środowiska naturalnego – powstawanie warunków, w których

trudno jest zaspokoić potrzebę miłości. Deficyt uczestnictwa –

większość ludzi nie uczestniczy w podejmowaniu decyzji, które

ich dotyczą, nie mają oni wystarczającej autonomii potrzebnej do nadawania znaczenia decyzji; rośnie zjawisko alienacji ludzi)

- rozumienie (zła jakość edukacji i zła dystrybucja edukacji)

- znaczenie sensu (występuje w społeczeństwach bogatych i

biednych, ludzie nie rozumieją sensu własnych działań)

J.Danecki – koncepcja rozwoju opacznego

1. Rozczłonkowanie ludzkości na 2 bieguny, na których występuje

kumulacja: a) wyczucia, zniewolenia, przymusu, wykorzystywania sił

psychofizycznych w walce o codzienną egzystencję

b) koncentracja wyrafinowanych, perwersyjnych form komfortu,

wyspowy charakter dobrobytu otoczony morzem ubóstwa, wynikających z konsumpcji dóbr materialnych.

2. Arsenały broni – konwencjonalne i niekonwencjonalne (także

ekonomiczne, socjotechniczne, informacyjne) – wykorzystywanie

ich jako narzędzi gnębienia 3. Niszczenie środowiska – zagrożenie katastrofą ekologiczną, rosnący

eksport brudnych technologii i odpadków cywilizacyjnych

4. Przerastanie instytucji publicznych przez struktury mafijne,

terroryzm (stosuje się je też jako narzędzie polityczne)

5. Podporządkowanie polityki wewnętrznej potrzebom kapitału międzynarodowego – wykorzystywanie w tym celu dążeń

wolnościowych.

6. Tyrania międzynarodowego rynku towarów prowadząca do likwidacji

lokalnych gospodarek ekonomicznych, które wykorzystują lokalne technologie i zasoby miejscowe.

7. Wymuszanie i hamowanie postaw konkurencyjnych i agresywnych

kosztem postaw symbiotycznych.

Aspiracje kosmopolitycznych elit do dominacji w monolitycznym porządku światowym.

Koncepcja rozwoju zrównoważonego utworzona przez ONZ:

Rozwój dobrego społeczeństwa (Galtung):

- jest to społeczeństwo globalne

docsity.com

- spełnia warunki 4 kategorii ładu społecznego wg Ossowskiego

(wysoki poziom zorganizowania, przy jednoczesnej interferencji

wielu ośrodków kierowniczych)

- oparte na przyjmowaniu wspólnych standardów, kultury, praw i obowiązków ludzi

- wygaszenie antagonizmów wynikających z dwóch

przeciwstawnych interesów – wspólny stan dostosowania prawa

Grupa Wallensteina i Galtunga uważa, że dobre społeczeństwo już się rozwija (współcześnie), choć przechodzi fazy degradacji i

wzrostu.

docsity.com

komentarze (0)

Brak komentarzy

Bądź autorem pierwszego komentarza!

Pobierz dokument