Ograniczenie racjonalności - Notatki - Zarządzanie, Notatki'z Zarządzanie biznesem. University of Warmia and Mazury in Olsztyn
stevie_k
stevie_k12 marca 2013

Ograniczenie racjonalności - Notatki - Zarządzanie, Notatki'z Zarządzanie biznesem. University of Warmia and Mazury in Olsztyn

PDF (144 KB)
2 strony
1Liczba pobrań
957Liczba odwiedzin
Opis
Notatki omawiające stwierdzenia z zakresu zarządzania: ograniczona racjonalnośći decyzji zakłada wybór takiego wariantu decyzyjnego, który można uznać za decyzję zadowalającą, czyli decyzję uznana przez decycenta za wyst...
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd2 strony / 2
Pobierz dokument

40. Ograniczenie racjonalności decyzji podejmowanych w organizacjach.

Ograniczona racjonalności decyzji – zakłada wybór takiego wariantu

decyzyjnego, który można uznać za decyzję zadowalającą, czyli decyzję uznana przez decycenta za wystarczająco dobrą i satysfakcjonującą oraz

sekwencyjną, czyli dokonywaną krok po kroku ocene możliwych do

przyjęcia wariantów.

Można wyróżnić następujące ograniczenia racjonalności podejmowanych decyzji:

1. ograniczenie subiektywne (decydenta) – to brak kwalifikacji i

negatywne cechy decydenta

2. ograniczenia obiektywne – wynikaja z prawidłowości funkcjonowania organoizacji. Dzielą się na:

a) stukturalne – wynikają z utrwalonego w formie ustaleń

administracyjno-prawnych podziału pracy w sferze zarządzania

organizacją b) poznawcze – oznaczają, że obieg informacji nie jest

skorelowany z wymaganiami prawidłowego podejmowania

decyzji. Decydenci otrzymują czasem informację zbędną, czasami

nie otrzymują potrzebnej.

c) motywacyjne – wiążą się z kryterium i mechanizmem oceny działalności podwładnych przez przełożonych oraz z idącym w

ślad za tą oceną systemem kar i nagród

d) kompetencyjne – oznaczają, że nie zawsze uprawnienia do

decydowania umieszczane są w strukturze tam, gdzie decyzje mogą być podjęte najszybciej i najlepiej (gdzie dopływaja

decyzje)

Ograniczenia racjonalności podejmowania decyzji występują na

poziomach: - osoby decydenta – wiążą się one ze zmiennością potrzeb,

interesów, oczekiwań, a także z optymizmem, wiarą, dostępnością i

przytępnością oraz złudzeniem reprezentatywności. Większość ludzi

przeszacowuje prawdopodobieństwo zajścia zdarzeń pozytywnych,

niedoszacowując jednocześnie zdarzeń ocenianych negatywnie. - grupy społecznej – tu szczególnie daje o sobie znać syndrom

grupowego myślenia, który polega na tym, że w przypadku

grupowego podejmowania decyzji rośnie prawdopodobieństwo

przyjęcia decyzji skrajnych. - organizacji – tutaj głównymi barierami są:

bariery strukturalne – w organizacjach o strukturze smukłej

i scentralizowanym zarządzaniu decyzje rzadko dotyczą w

pełni sytuacji na które są odpowiedzią. Informacje, będące ich podstawą, płynące z dołu ku górze hierarchii, są bowiem

zniekształcone z powodów obiektywnych takich jak agregacja

danych oraz subiektywnych, związanych z partykularnymi

interesami. Decyzje płynące z góry w dół są natomiast wzbogacane (dezagregacja danych) z powodów subiektywnych

jak wyżej.

docsity.com

bariera kompetencyjna – stanowiska i osoby znajdujące się

najbliżej miejsca powstania sytuacji problemowej i problemu

(dysponujące najpełniejszymi informacjami) nie mają

kompetencji decyzyjnych  bariera informacyjna – stanowisko lub osoba mająca

kompetencje decyzyjne nie dysponuje wystarczającymi

informacjami w wyniku braków systemu formalnego

bariera motywacyjna – bodźce oddziaływujące na decydentów, płynące z organizacji formalnej, zniechęceja go

do podejmowania decyzji racjonalnych ze względu na cele tej

organizacji

.

docsity.com

komentarze (0)

Brak komentarzy

Bądź autorem pierwszego komentarza!

Pobierz dokument