Rodzaje orek - Notatki - Geografia, Notatki'z Geografia
Maciej
Maciej28 maja 2013

Rodzaje orek - Notatki - Geografia, Notatki'z Geografia

RTF (44 KB)
3 strony
1000+Liczba odwiedzin
Opis
Geografia: notatki z zakresu geografii przedstawiające rodzaje orek;sposoby wykonywania orek
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 3
Pobierz dokument

Rodzaje orek

Sposoby wykonywania orek: -jednostronna, dokładanie kolejnych skib do tego samego brzegu pola, wykonywana jest pługiem obracalnym lub wahadłowym, powierzchnia zaoranego pola jest równa -w rozgon (rozorywka), dokładanie skib do brzegów składu, kończy się na środku składu, gdzie powstaje bruzda, -w skład (w zgon) dokładanie skib do wcześniej wyoranego grzbietu na środku składu, na brzegach składu powstają 2 bruzdy, -kombinowaną, łączącą orki w skład i rozorywki w celu ograniczenia liczby grzbietów i bruzd na zaoranym polu. -orka w wąskie zagony polega na wyoraniu wąskich zagonów zbudowanych z 8-12 skib, poprzedzielanych bruzdami, rzadko jest stosowana, pełni rolę odwadniania terenu. -orka w szerokie zagony orka ta ma szerokość zagonu- 24 skiby, rola orna jest w skład lib rozwał, oraz może być to orka kombinowana -w figurę, rodzaj orki na polach o kształtach nieregularnych zaczynającej się od środka pola równolegle do brzegów specjalnie wytyczonego wieloboku, który zaoruje się najpierw w zgon; orkę tą kończy się na brzegach pola, -w okółkę rodzaj orki na polach o kształtach nieregularnych wykonywanej w ten sposób, że zaczynając od brzegów pola orze się je dookoła, a kończy w środku, gdzie małą nie zaoraną część zaoruje się w zgon lub rozgon; zaletą tej orki jest brak bruzd i grzbietów, a wadą pozostawianie omijaków (calizny) na zakrętach i trudności zakończenia orki. -razówka- gdy nie ma czasu na zaoranie pola podorywką i orką siewną stosuje się orkę razówkę najczesiej pod oziminy w niesprzyjających warunkach pogodowych -specjalna na glebach lekkich w celu zwiększenia miąższości poziomu próchnicznego i wprowadzenia masy organicznej, 40 60cm Rola podorywki:Przerywa parowanie, przykrywa ściernisko, to pierwszy zabieg po zbiorze roślin pozostawiających ścierń (zboża). Podorywka płytka 6-12 cm.. Zadanie: przykrycie ścierniska i przyspieszanie jego rozkładu, przerwanie parowania, wstępna walka z chwastami, chorobami i szkodnikami. Ułatwia wykonanie następnej orki kiedy przyorujemy obornik- 15 cm., to orka płytka stosunek 1:2 (głęb. do szer.). Powinna być natychmiast zabronowana żeby przerwać parowanie. Orki zagonowe:Wykonywana jest na polach prostokątnych, wykonujemy ją pługami, których korpus odkładają skiby tylko w prawo. Pole zostaje podzielone na zagony. Na środku każdego, gdzie wyorywane pierwsze skiby powstaje grzbiet. Orkę w skład rozpoczynamy od środka nawroty wykonuje się w prawo, a skiby odkładane są do środka. Orkę w rozorywkę rozpoczyna się od prawej granicy zagonu. Na uwrociu dojeżdża się do lewej granicy zagonu i tam wykonuje następny przejazd roboczy pługa . Na środku zagonu powstaje bruzda.Polach na których stosujemy orkę w okółkę i figurę:Na polach o nieregularnych kształtach. Okółka- wykonujemy od brzegu pola, skręcając w lewo, a środek pola orzemy w figurę. Figura- zaczynającej się od środka pola równolegle do brzegów specjalnie

wytyczonego wieloboku, który zaoruje się najpierw w zgon; orkę tą kończy się na brzegach pola.Orki podstawowe:podorywka orka płytka rozpoczynająca zespół uprawek pożniwnych, wykonywana latem bezpośrednio po zbiorze roślin, siewna orka zasadnicza wykonywana na średnią głębokość rozpoczyna zespół uprawek przedsiewnych pod rośliny ozime do 20cmprzedzimowa (ziębla) głęboka orka wykonywana jesienią na polach przeznaczonych pod rośliny jare, wiosenna, wykonywana wiosną pod rośliny jare, powodujący nadmierne przesuszenie roli. Orki zasadnicze: -zimowa (ziembra): Wszystkie pola nie obsiane za zimę powinny być zaorane . Orka zimowa powinna być wykonana powyżej 20cm szerokości skiby do głębokości, bruzdy powinny wynosić 1:1, jest silnie wysztorcowana, orki zimowej nie bronujemy. Zadania: nagromadzenie zapasów wody z opadów zimowych, wykorzystanie zgruźlającego działania mrozu, przewietrzenie gleby, uaktywnienie procesów biologicznych i biochemicznych, pogłębienie warstwy ornej, wyrzucenie na zewnątrz składników wymytych do głębszych warstw, walka z chwastami i szkodnikami.-podorywka: przerywa parowanie, przykrywa ściernisko, to pierwszy zabieg po zbiorze roślin pozostawiających ścierń (zboża). Podorywka płytka 6-12 cm.. Zadanie: przykrycie ścierniska i przyspieszanie jego rozkładu, przerwanie parowania, wstępna walka z chwastami, chorobami i szkodnikami. Ułatwia wykonanie następnej orki kiedy przyorujemy obornik- 15 cm.-siewna: Wykorzystywana jest pod wszystkie oźminy (rzepak, pszenica ozima, jęczmień ozimy, żyto ozime, sprzężyto ozime). Przygotowuje glebe pod siew roślin ozimych, wykonana do 20cm, stosunek gleby do szerokości skiby 1:1,5. Przy orce siewnej należy wziąć pod uwagę termin jej wykonania żeby gleba osiodła trzeba ja wykonać 3-5 tyg przed siewem oźminy. Osiadanie gleby przyspiesza wal Cambella. Orkę wykonujemy przy optymalnej wilgotności, orka siewna powinna być natychmiast zabronowana, ważne jest prawidłowe jej wykonanie żeby nie było owijaków - pola nie zaoranego. Rodzaje orek i głębokość ich wykonywania: -płytka, do 15 cm. to najczęściej podorywka, -średnia, do 15-25 cm. to najczęściej orka siewna, -głęboka, 25-35 cm. to najczęściej orka przedzimowa, -pogłębiona, wykonywana sporadycznie w celu zwiększenia miąższości warstwy ornej, głębokość tej orki jest większa o kilka cm od orek głębokich, -z pogłębiaczem, wykonywana rzadko w celu spulchnienia warstwy podornej (gdy wytworzy się podeszwa płużna), pług wyposaża się w pogłębiacz, -orka agromelioracyjna (orka bardzo głęboka (45-60 cm) wykonywana specjalnym pługiem w celu poprawienia na kilka lat niekorzystnych właściwości profilu glebowego). Rola orek uzupełniających: - wiosenna - przesusza glebę i może doprowadzić do zwiększenia zachwaszczenia. Wyjątkowo się wykonuje tę orkę gdy nie wykonano orki przedzimowej. - odwrotka

-Orkę tę wykonuję się w celu przykrycia obornika rozrzuconego po polu po przejeździe roztrząsacza. Jest wykonywana na średnią głębokość. Rola orki zimowej: Wszystkie pola nie obsiane za zimę powinny być zaorane . Powinna być wykonana powyżej 20cm szerokości skiby do głębokości, bruzdy powinny wynosić 1:1, jest silnie wysztorcowana, orki zimowej nie bronujemy. Zadania: nagromadzenie zapasów wody z opadów zimowych, wykorzystanie zgruźlającego działania mrozu, przewietrzenie gleby, uaktywnienie procesów biologicznych i biochemicznych, pogłębienie warstwy ornej, wyrzucenie na zew. składników wymytych do głębszych warstw, walka z chwastami i szkodnikami. Rola orki siewnej i czas wykonywania:Wykorzystywana jest pod wszystkie oźmine (rzepak, pszenica, jęczmień, żyto, sprzenżyto). Przygotowuje glebe pod siew roślin ozimych, wykonana do 20cm, stosunek gleby do szer skiby 1:1,5. Przy orce siewnej należy wziąć pod uwagę termin jej wykonania żeby gleba osiodła trzeba ja wykonać 3-5 tyg przed siewem oźminy. Osiadanie gleby przyspiesza wal Cambella. Orkę wykonujemy przy optymalnej wilgotności, orka siewna powinna być natychmiast zabronowana, ważne jest prawidłowe jej wykonanie żeby nie było owijaków - pola nie zaoranego. Orka której nie wolno bronować:Nie wolno bronować orki zimowej bo zorana gleba w zimie gromadzi w głębieniach wodę ze śniegu i deszczu

komentarze (0)

Brak komentarzy

Bądź autorem pierwszego komentarza!

Pobierz dokument