Model 2 krajów i nałożone pojęcie gospodarki otwartej - Notatki - Stosunki międzynarodowe, Notatki'z Relacje Międzynarodowe. University of Gdansk
lord_of_dogtown
lord_of_dogtown11 marca 2013

Model 2 krajów i nałożone pojęcie gospodarki otwartej - Notatki - Stosunki międzynarodowe, Notatki'z Relacje Międzynarodowe. University of Gdansk

PDF (169 KB)
1 strona
898Liczba odwiedzin
Opis
Notatki obejmują tematy z zakresu stosunków międzynarodowych: model 2 krajów i nałożone pojęcie gospodarki otwartej; zasoby pracy rozpatrywane są w jednostkach naturalnych tj. godzina czasu pracy.
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd1 strona / 1
Pobierz dokument

Model 2 krajów i nałożone pojęcie gospodarki otwartej. Zasoby pracy rozpatrywane są w jednostkach naturalnych tj. godzina czasu pracy. USA ma 2 godziny i Wl.Brytania też.

USA Wl.Brytania koszt jednostkowy koszt jednostkowy pszenica 6t/1godz. 10 min 1t/1 godz. 60 min sukno 3m/1 godz. 20 min 6m/1 godz. 10 min

Gospodarka zamknięta na wymianę Czy jest sens utrzymywać taki stan gospodarki zamkniętej. Czy nie należy włączyć się do międzynarodowego podziału pracy tj. zrezygnować z czegoś aby specjalizować się w czymś na czym nam zależy. USA stwierdzają swoją przewagę w produkcji pszenicy i brak przewagi w suknie. Czy jest sens dalej wytwarzać drożej niż w innym kraju? Nakładamy gospodarkę otwartą. USA rezygnuje z produkcji sukna a Wlk. Brytania z produkcji pszenicy.

USA Wl.Brytania koszt jednostkowy koszt jednostkowy pszenica 6t/1godz. 10 min 1t/1 godz. 60 min sukno 3m/1 godz. 20 min 6m/1 godz. 10 min

USA Wlk. Brytania pszenica 12t 0 sukno 0 6m W USA wyzwoliła się 1 godzina pracy i przesunięto ją na pola pszeniczne. Mają szansę podwoić produkcję z 6 na 12 t. pszenicy. Wlk. Brytania podwaja zaś produkcję sukna. USA teraz może wyeksportować 6 t pszenicy bo taką mają nadwyżkę. Reguła wymiany 6 ton pszenicy = 6 m sukna USA zyskało 3 m sukna więcej a Wlk. Brytania ma więcej 5 t. pszenicy. To są korzyści z wymiany towarowej. Założeniem tej teorii jest aby występowały w analizowanych krajach bezwzględne różnice w kosztach wytwarzania danych wyrobów. Rozwój międzynarodowego podziału pracy zgodnie z kształtowaniem się przewagi absolutnej prowadzi wg A.Smitha do lepszego wykorzystania mocy produkcyjnych oraz powoduje wzrost rozmiarów produkcji obu towarów i osiąganie przez partnerów korzyści. A.Smith abstrahuje od kosztów zmiany swojej działalności i przepływu siły roboczej w skali międzynarodowej. Ta teoria jest statyczną i nie można wyciągać z niej jednoznacznie idących wniosków. Sugestia tej teorii to podporządkowanie się tej wymianie ale wcale nie musi tak być w rzeczywistości. Można się jej przeciwstawić , wzmóc swoje wysiłki i osiągnąć lepsze wyniki w produkcji tego towaru w którym byliśmy gorsi.

docsity.com

komentarze (0)

Brak komentarzy

Bądź autorem pierwszego komentarza!

Pobierz dokument