Algorytm procesu badawczego - Notatki - Komunikacja społeczna, Notatki'z Komunikacja. University of Gdansk
Grzegorz_Br
Grzegorz_Br28 maja 2013

Algorytm procesu badawczego - Notatki - Komunikacja społeczna, Notatki'z Komunikacja. University of Gdansk

RTF (33 KB)
1 strona
1000+Liczba odwiedzin
Opis
Komunikacja społeczna: notatki przedstawiające algorytm procesu badawczego.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd1 strona / 1
Pobierz dokument

Algorytm procesu badawczego

Algorytm procesu badawczego: 1. Sformułowanie problemu badawczego (pomysł na badania, tytuł badań); 2. Eksplikacja problematyki badawczej (wyjaśnienie, uszczegółowienie jej, wyjaśnienie celu badań); 3. Operacjonalizacja problematyki badawczej (zdefiniowanie terminów, wybór metody, wybór próby...); 4. Przygotowanie narzędzi badawczych (kwestionariusz ankiety, kwestionariusz wywiadu, karty obserwacji, klucze kategoryzacji w przypadku analizy treści); 5. Badania pilotażowe (sprawdzenie narzędzi badań); 6. Dobór próby (tak, aby najlepiej odpowiadała strukturze całości; do ustalenia próby używa się rachunku prawdopodobieństwa); 7. Realizacja badań; 8. Weryfikacja zebranego materiału (np. sprawdzenie czy ankieterzy dobrze wypełnili ankiety jeśli badacz nie prowadził badań sam); 9. Analiza zebranego materiału; 10. Formułowanie wniosków; 11. Raport;

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
Pobierz dokument