Stany społeczne wg Webera - Notatki - Makrosocjologia, Notatki'z Makrosocjologia. Pomeranian Medical University in Szczecin
olly_87
olly_878 marca 2013

Stany społeczne wg Webera - Notatki - Makrosocjologia, Notatki'z Makrosocjologia. Pomeranian Medical University in Szczecin

PDF (134 KB)
2 strony
1000+Liczba odwiedzin
Opis
Notatki dotyczące tematów z dziedziny makrosocjologii: stany społeczne według Webera; 4 koncepcje stanów.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd2 strony / 2
Pobierz dokument

Stany społeczne wg Webera

Położenie stanowe wyznacza w przeciwieństwie do czysto

ekonomicznych kryteriów położenia klasowego pozytywna lub negatywna ocena społeczna szacunku, wiążąca się z jakąś wspólna

właściwością przysługującą wielu osobom.

4 koncepcje stanów:

1. Teora własnościowo–polityczna – kryterium identyfikacji stanów są tutaj stosunki prywatnej własności środków administrowania i

panowania politycznego oraz samej władzy panowania.

Własnościowo – polityczna teoria stanów czyni ze stanów odrębne w

stosunku do zawodów, grup etnicznych i religijnych składniki globalnej struktury społecznej. Pozwala mówić o stanach tylko

wtedy gdy w danym społeczeństwie obiektem własności prywatnej

są nie tylko zasadnicze czynniki procesu produkcji i wymiany dóbr

materialnych, lecz również środki walki i zarządzania (wojsko, urzędy). Stany, są wyróżniane ze względu na stosunki własności w

polityczno – administracyjnej sferze życia społecznego.

2. Teoria apropriacyjno–rewerencyjna – pozwala mówić o istnieniu

stanów i stosunków stanowych wszędzie tam, gdzie szacunek

społeczny staje się przywilejem i nie ma wartości powszechnie dostępnej, gdzie występuje zjawisko apropriowania pewnych typów

szacunku społecznego i gdzie jest ono wyrażone i uwarunkowane

przez wykonywany zawód, przez pochodzenie i apropriację władzy

politycznej lub biurokracyjnej. Teoria ta czyni strukturę stanową aspektem struktury klasowej i zawodowej społeczeństwa.

3. Teoria prawno–monopolistyczna – pozwala mówić o

stanach tylko tam, gdzie istnieją prawnie ustanowione

monopole szans politycznych i ekonomicznych, gdzie

prawo zabrania pewnym grupom społecznym, do których wchodzi się najczęściej przez urodzenie,

sprawowanie określonych funkcji polityczno –

administracyjnych, zajmowanie określonych urzędów,

wykonywanie określonych działań ekonomicznych, a

nawet korzystanie z określonych dóbr konsumpcji

materialnej i duchowej. Teoria ta czyni najczystszym typem porządku stanowego feudalne społeczeństwo

europejskie.. 4. Teoria uniwersalno–rewerencyjna - stanami nazywa się wspólnoty

ludzi, które znajdują się w podobnym położeniu stanowym.

Położenie stanowe określa Weber następująco: w przeciwieństwie do czysto ekonomicznych uwarunkowanego położenia klasowego,

określamy położenie stanowe, jako typowy składnik losu życiowego

ludzi, uwarunkowany przez pozytywną lub negatywną społeczną

ocenę szacunku, wiążącą się z jakąś wspólną właściwością przysługującą wielu osobom. Stany nie są w tej teorii traktowane

docsity.com

jako obiektywnie wyznaczalne, odrębne w stosunku do klas, grup

etnicznych, religijnych oraz zawodów składniki społeczeństwa

globalnego. Uniwersalno - rewerencyjna teoria stanów pozwala

uznać za stan nie tylko całą klasę lub jej część, lecz również grupę etniczną, grupę religijną lub zawód.

Teorie własnościowo – polityczna oraz prawno – monopolistyczna nie

stawiają szacunku jako zasadniczego kryterium istnienia ani

identyfikacji stanów pozytywnie i negatywnie uprzywilejowanych. Natomiast teoria apropriacyjno – rewerencyjna i uniwersalno –

rewerencyjna mają odwrotne stanowisko w tej sprawie

docsity.com

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
Pobierz dokument