Badania dotyczące publicznej opinii na temat telefonów i sieci komórkowych - Notatki - Marketing - Część 2, Notatki'z Marketing. University of Podlasie in Siedlce
moralny_niepokoj
moralny_niepokoj19 marca 2013

Badania dotyczące publicznej opinii na temat telefonów i sieci komórkowych - Notatki - Marketing - Część 2, Notatki'z Marketing. University of Podlasie in Siedlce

PDF (241 KB)
11 strona
461Liczba odwiedzin
Opis
W notatkach omawiane zostają zagadnienia z zakresu marketingu: badania dotyczące publicznej opinii na temat telefonów i sieci komórkowych. Część 2.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 11
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 11 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 11 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 11 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 11 pages
Pobierz dokument

12

0%

20%

40%

60%

I II III IV V sieć godna zaufania

operator nie oszukuje

sieć dba o klientów

sprawny system bilingowy

sieć komunikuje się z klientami

Opinia jakości danej sieci wg respondentów sieć godna zaufania

operator nie oszukuje sieć dba o klientów

sprawny system bilingowy sieć komunikuje się z klientami

Według powyższych wyników możemy wyciągnąć następujące wnioski: wg 60% respondentów sieć z której korzystają jest godna zaufania, 40% respondentów uważa, że operator ich oszukuje a 45% uważa odwrotnie, że operator ich nie oszukuje. 45% badanych twierdzi, że sieć raczej lub zdecydowanie dba o interes swoich klientów, natomiast 40% uważa, że jednak nie dba.45% uważa, że sieć ma sprawny i rzetelny system bilingowy, a 30% że ten system jednak nie jest sprawny. Najlepsze wyniki osiągnęła komunikacja z klientem bo aż 55% respondentów jest zadowolonych z dbałości o utrzymywanie kontaktu z klientami. Należałoby się jednak zastanowić co zrobić by te wyniki zadowolenia były wyższe i lepsze. 6. Od jakiego czasu posiada Pan(i) telefon komórkowy?

0%

10%

20%

30%

krócej niż 1 rok lub rok

dłużej niż 1 rok,ale krócej niż

3 lata

3 lata do 5 lat dłużej niż 5 lat

Kobieta

Długość posiadania telefonu komórkowego (wg płci)

Kobieta Mężczyzna

Oś pozioma: Okres od jakiego posiada respondent telefon komórkowy Oś pionowa: Ilość osób (w%)

kobieta mężczyzna krócej niż 1 rok lub rok 10% 10% dłużej niż 1 rok, ale krócej niż 3 lata 5% 0% 3 lata do 5 lat 20% 20% dłużej niż 5 lat 10% 25%

13

Wynika na to, że 25% badanych mężczyzn posiada telefon komórkowy dłużej niż 5 lat, natomiast 20% kobiet od 3 do 5 lat. Można uznać, że mężczyźni szybciej, a nawet w większej liczebności bo aż 55% badanych mężczyzn zaczęło interesować się posiadaniem telefonu komórkowego niż kobiety.

7. Czym kierował(a) się Pan(i) przy wyborze właśnie tej sieci telefonii komórkowej?

Respondenci przypadek 5% W pracy jest używana właśnie ta sieć 5% Rodzajami telefonów 15% Ceną abonamentu 15% Opiniami ludzi 10% Cenami telefonów 10% Zasięgiem jaki obejmuje 15% Promocjami w danym momencie 10% Sieć już sprawdzona 5% Brak odpowiedzi 15%

Cechy kierujące wyborem danej sieci

5% 5%

13%

14%

10%10%

14%

10%

5%

14%

przypadek

w pracy używana właśnie ta sieć

rodzajami telefonów

ceną abonamentu

opiniami ludzi

cenami telefonów

zasięgiem jaki obejmuje

promocjami w danym momencie

sieć już sprawdzona

brak odpowiedzi

Cechami, którymi najczęściej kierowali się respondenci to: rodzajem telefonów – 15%, ceną abonamentu – 15% i zasięgiem, jaki dana sieć posiada – 15%. 15% respondentów powstrzymało się od wypowiedzi, możliwe że sami nie wybierali sobie telefonu ani sieci. 8. Jakiego koloru telefon komórkowy Pan(i) posiada?

Respondenci Czarny 45% Czerwony 0% Srebrny 30% Inny 25%

14

0% 50% 100%

Preferencje dotyczące koloru telefonu komórkowego

czarny czerwony srebrny inny

Największa liczba respondentów posiada telefon komórkowy koloru czarnego, bo aż 45%. Pokazuje to, że jest top najbardziej chciany i modny kolor w dzisiejszych czasach dla telefonu komórkowego. Na drugim miejscu klasyfikuje się kolor srebrny z ilością 30 % respondentów a 25% posiada inne kolory komórek. 9. Czy siec z której Pan(i) korzysta jest pierwszą Pana(i) siecią komórkową?

10-15 16-20 21-30 31-40 41-50 Powyżej 50 Tak - 15% 10% 10% - 5% Nie 10% 15% 10% 5% 15% -

0%

5%

10%

15%

pon. 15 16-20 21-30 31-40 41-50 powyżej 50

Czy sieć, z której respondenci korzystają jest pierwszą ich siecią komórkową (wg wieku) ?

Tak Nie

Ogólnie podsumowując odpowiedzi na to pytanie to 40% respondentów odpowiedziało TAK, że jest to ich pierwsza sieć komórkowa, natomiast 55%, że nie jest to ich pierwsza sieć. Jeżeli natomiast chodzi o rozdzielenie respondentów na grupy wiekowe to najliczniejszą grupą, która stwierdziła, że nie jest to ich pierwsza sieć telefonii komórkowej to między 16 a 20 rokiem życia i 41 a 50.

15

10. Z jakiego rodzaju oferty Pan(i) korzysta?

OFERTA ILOŚĆ OSÓB Na kartę 35% Abonament 50% mix 15%

Mimo tego, że wydawałoby się, że dzięki telefonom na kartę można więcej zaoszczędzić to 50% respondentów posiada telefony na abonament. Z pewnością abonament jest nieraz bardziej opłacalny ze względu na darmowe minuty, czy różnego rodzaju bonusy. 11.Z jakich usług dodatkowych korzysta Pan(i) w swojej sieci komórkowej?

USŁUGI ILOŚĆ OSÓB Sms 95% Poczta głosowa 25% Naliczanie sekundowe 55% Serwis informacyjny 10% Roaming 30% MMS 60% WAP/GPRS 45% Inne 0%

Z jakiego rodzaju oferty korzystają respondenci?

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Oferta na kartę abonament mix

16

Z jakich usług dodatkowych respondenci korzystają najczęściej?

0%

20%

40%

60%

80%

100%

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2

sms poczta głosowa naliczanie sekundowe serwis informacyjny roaming MMS WAP/GPRS Inne

Z powyższego wykresy i tabeli wynika, że najczęściej wybieranymi dodatkowymi usługami, z których korzystają respondenci są sms-95%, naliczanie sekundowe-55% MMS-60% i WAP/GPRS-45%. Może warto by było zastanowić się nad poprawieniem działania innych dodatkowych usług, nad ich rozbudowaniem i urozmaicenie, żeby klienci zaczęli częściej z nich korzystać. 12. Jak Pan(i) ocenia swoje zadowolenie z następujących elementów?

Cena aparatu 1-5% 2-5% 3-20% 4-25% 5-35% Możliwość wyboru odpowiedniego abonamentu

1-10% 2-20% 3-0% 4-30% 5-30%

Duży zakres usług dodatkowych 1-5% 2-5% 3-20% 4-15% 5-45% Jakość obsługi 1-5% 2-10% 3-30% 4-20% 5-25% Cena za minutę połączenia 1-15% 2-5% 3-10% 4-25% 5-35% Możliwość zbierania punktów za wydatki

1-50% 2-10% 3-5% 4-10% 5-15%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

najbardziej zadowoleni

cena aparatu

możliwość wyboru odpowiedniego abonamentu duży zakres usług dodatkowych

jakość obsługi

cena za minutę połączenia

punkty za wydatki

17

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

wcale nie zadowoleni

cena aparatu

możliwość wyboru odpowiedniego abonamentu duży zakres usług dodatkowych

jakość obsługi

cena za minute połączenia

punkty za wydatki

Z powyższej analizy wynika, że jednak większość jest zadowolona z cen aparatów, możliwości wyboru odpowiedniego abonamentu, dużego zakresu usług dodatkowych, jakości obsługi cen za minutę połączenia. Najgorzej wypadł tu element Możliwości zbierania punktów za wydatki. 13. W jakim celu korzysta Pan(i) najczęściej z telefonu komórkowego?

CEL ILOŚĆ OSÓB Do kontaktu z rodziną 65% Do kontaktu z przyjaciółmi 70% W interesach 30% W celach edukacyjnych 5% w innym 10%

65%

70%

30%

5% 10%

do kontaktu z rodziną do kontaktu z przyjaciółmi w interesach w celach edukacyjnych w innym

Najwięcej respondentów, bo aż 70% stwierdziło, że najczęściej telefonu komórkowego używa do kontaktu z przyjaciółmi i 65% do kontaktu z rodziną. Interesy, nauka i inne cele nie są dla nich aż tak ważne, żeby korzystać z telefonu komórkowego. 14. Jak powinien wyglądać według Pana(i) idealny telefon komórkowy?

O dyskretny i nie przyciągać zbyt dużo uwagi -35% O modny i nowoczesny, ale nie ekstrawagancki -50% O niepowtarzalny, z prawdziwym charakterem -15%

18

0%

10%

20%

30%

40%

50% dyskretny i nie przyciągać zbyt dużo uwagi modny i nowoczesny,ale nie ekstrawagancki

niepowtarzalny, z prawdziwym charakterem

Jednak modny i nowoczesny, ale nie ekstrawagancki zawsze będzie na samej górze. I to chyba w dzisiejszych czasach najważniejszy miernik MODA. 15. Jaką powinien mieć budowę telefon, który byłby dla Pana(i) najbardziej odpowiedni?

O rozsuwaną -20% O wysuwaną -15% O jednolitą -30% O obracaną -30% O otwieraną -20% O mały -75% O duży -5% O lekki -80% O ciężki -0% O inną -5%

obudowa telefonu kom.

0%

20%

40%

60%

80% rozsuwana obracana duży wysuwana otwierana jednolita mała ciężka lekka inna

Zdecydowanie telefon komórkowy powinien być lekki i mały, tak przynajmniej odpowiedziało 80% i 75% zapytanych respondentów. 5% respondentów opowiedziało się za praktycznością obudowy telefonu komórkowego, może i warto się nad tym zastanowić.

19

16. Czy dla Pana(i) kolor wyświetlacza ma istotne znaczenie?

O nie jest to dla mnie istotne -20% O Tak, mam telefon z kolorowym wyświetlaczem -80%

0%

20%

40%

60%

80%

istota wyświetlacza

nie tak

Dla 80% respondentów kolor wyświetlacza w telefonie komórkowym ma istotne znaczenie, a dla 20% nie ma to w ogóle znaczenia. 17. Czy ważna jest dla Pana(i) żywotność baterii w telefonie komórkowym?

O ma to dla mnie pewne znaczenie -35% O nie ma to dla mnie znaczenia -0% O ma to dla mnie bardzo duże znaczenie -65%

35%

0%

65%65% ma pewne znaczenie nie ma znaczenia ma bardzo duże znaczenie

65% ankietowanych uważa, że żywotność baterii w telefonie jest dla nich bardzo ważna a 35%, że ma to pewne znaczenie, ale nie jest to najważniejsze. 18. Jakie urządzenia posiada w swej zawartości Pana/Pani telefon komórkowy?

O kamerę - 80% O aparat - 90% O klapkę - 20% O kolorowy wyświetlacz - 95%

20

O zestaw słuchawkowy - 55% O inne : dyktafon - 10%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

urządzenia w telefonie

komórkowym

brak odpowiedzi inne: dyktafon zestaw słuchawkowy kolorowy wyświetlacz klapka aparat kamera

Z powyższych wyników wynika, że prawie wszyscy respondenci posiadają w telefonach komórkowych kamerkę, aparat, kolorowy wyświetlacz i połowa zestaw słuchawkowy. Więc są to dla nich ważne elementy, które powinien posiadać telefon, ponieważ sami je wybrali kupując swój telefon. 19. Jak ważna jest dla Pana/Pani możliwość słuchania radia przy użyciu telefonu komórkowego?

O nie ma to dla mnie żadnego znaczenia -80% O radio w telefonie jest ważne -10% O nie mam zdania, ponieważ nie posiadam takiej opcji -10%

Ważność słuchania radia w tel. Komórkowym wg wieku

0%

5%

10%

15%

20%

25%

poniżej 15 16-20 21-30 31-40 41-50 powyżej 50

nie ma znaczenia radio jest ważne nie mam zdania na ten temat

Ogólnie dla 80% respondentów możliwość słuchania radia nie ma

żadnego znaczenia. Jeżeli chodzi o brak zdania na ten temat to 10% respondentów w wieku od 10 do 31 roku życia udzieliło takiej odpowiedzi, a 10% między 40 a 50 rokiem życia, że radio jest ważne. 20. Jak ważna jest dla Pana/Pani możliwość odtwarzania plików mp3 przy użyciu telefonu komórkowego?

O nie ma to dla mnie żadnego znaczenia -40% O lubię słuchać muzyki przy pomocy telefonu -50%

21

O nie mam zdania, ponieważ nie posiadam takiej opcji -5% O Brak odpowiedzi -5%

0%

20%

40%

60%

mp3 w telefonie

nie ma znaczenia

lubię słuchać muzyki

nie mam zdania na ten temat

brak odpowiedzi

nie ma znaczenia lubię słuchać muzyki nie mam zdania na ten temat brak odpowiedzi

50% ankietowanych lubi słuchać muzyki przez telefon komórkowy, dla 40% nie ma to znaczenia, 5% nie ma zdania na ten temat, a 5% powstrzymało się od wyrażenia opinii na ten temat. 21. Czy zdaniem Pana/Pani aparat wbudowany w telefon jest istotny?

O nie ma to dla mnie znaczenia -25%

O tak- zdarza mi się, że robię nim zdjęcia -35% O tak- bardzo często robię nim zdjęcia -35% O nie mam zdania, ponieważ nie posiadam takiej opcji -0% O Brak odpowiedzi -5%

0%

100%

Istota aparatu w telefonie komórkowym brak odpowiedzi

nie mam zdania,ponieważ nie posiadam takiej opcji tak-bardzo często robię nim zdjęcia

tak-zdarza mi się,że robie nim zdjęcia

nie ma znaczenia

35% respondentów uważa, że zdarza im się robić zdjęcia i 35%, że bardzo często używają aparatu, dla 25% badanych nie ma to znaczenia, a 5% powstrzymało się od głosu. 22. Czy zdaniem Pana/Pani kamera wbudowana w telefon i funkcja wideo są istotne? O nie ma to dla mnie znaczenia -20% O tak- zdarza mi się, że korzystam z tej funkcji -25% O tak- bardzo często korzystam z tej funkcji, a nawet z połączeń wideo -40%

22

O nie mam zdania, ponieważ nie posiadam takiej opcji -10% Brak odpowiedzi – 5%

Istota kamery i funkcji wideo w telefonie komórkowym

5% 10%

15%

0%0% 5%

10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

nie ma znaczenia tak,zdarza się korzystać tak,bardzo często korzystam

nie mam zdania

powyżej 50 41-50 31-40 21-30 16-20 poniżej 15

Dla 40% respondentów kamera i funkcje wideo w telefonie komórkowym ma duże znaczenie i bardzo często z tego typu funkcji korzystają, 25% zdarza się korzystać , dla 20% nie ma to znaczenia, 10% nie posiada tego typu rzeczy w telefonie i 5% nie zabrało głosu na ten temat.

23. Czy zdaniem Pana/Pani gry w telefonie komórkowym są przydatne?

O w ogóle nie korzystam z gier w telefonie -45% O zdarza mi się pograć -50% O często korzystam z tej funkcji i chcę mieć dostęp do korzystania z najnowocześniejszych funkcji związanych z grami -5%

0%

50%

100%

Znaczenie gier w telefonie komórkowym

często korzystam zdarza mi się pograć w ogóle nie korzystam

50% ankietowanym zdarza się czasami pograć w gry w komórce, 45% w ogóle nie korzysta z takich funkcji a 5% bardzo często pogrywa sobie w tego rodzaju gry. 24. Jakie wiadomości Pan(i) wysyła?

O SMS -25% O MMS -0% O SMS, MMS -55% O SMS, MMS, e-mail -20%

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 11 pages
Pobierz dokument