Parametry opisowe rozkładu wartości cechy zbiorowości statystycznej - Notatki - Statystyka opisowa, Notatki'z Międzynarodowy handel i finanse. Poznan University of Economics
atom_86
atom_8611 marca 2013

Parametry opisowe rozkładu wartości cechy zbiorowości statystycznej - Notatki - Statystyka opisowa, Notatki'z Międzynarodowy handel i finanse. Poznan University of Economics

PDF (141 KB)
2 strony
1000+Liczba odwiedzin
Opis
Notatki przedstawiające zagadnienia z zakresu statystyki opisowej: parametrem opisowym (charakterystyką, miarą) nazywamy liczbę, która w sposób syntetyczny określa właściwości badanych zbiorowości statystycznych, podział...
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd2 strony / 2
Pobierz dokument

Parametry opisowe rozkładu wartości cechy zbiorowości statystycznej

Parametrem opisowym (charakterystyką, miarą) nazywamy liczbę, która w sposób

syntetyczny określa właściwości badanych zbiorowości statystycznych.

Parametry opisowe umożliwiają:

1) sumaryczny opis rozkładu cechy w zbiorowości statystycznej 2) porównanie

a) dwóch lub więcej zbiorowości pod względem rozkładu tej samej cechy b) rozkładów dwóch lub więcej cech w ramach jednej zbiorowości

Zapoznajmy się teraz z klasyfikacją parametrów opisowych.

Parametry opisowe w analizie struktury dzielimy na pięć grup w zależności od tego, czego

dane parametry są miarą:

1) tendencji centralnej 2) zróżnicowania 3) asymetrii

4) spłaszczenia 5) koncentracji

W zależności od tego, jakie mamy rozkłady empiryczne, wybieramy odpowiednie miary

parametrów opisowych, np. prze rozkładzie symetrycznym nie liczymy asymetrii.

Wszystkie parametry opisowe dzielimy na:

a) klasyczne - są wypadkową wartości przyjmowanych przez wszystkie jednostki badanej

zbiorowości statystycznej - w ramach danej grupy parametrów wykluczają się wzajemnie

docsity.com

- przy ich obliczaniu nie jest konieczne porządkowanie jednostek b) pozycyjne

- są wyznaczane na podstawie wartości jednej lub kilku jednostek zajmujących szczególną pozycję w badanej zbiorowości statystycznej

- w ramach danej grupy parametrów uzupełniają się wzajemnie i uzupełniają miary klasyczne

- przy ich obliczaniu konieczne jest uporządkowanie jednostek według wartości badanej cechy (zazwyczaj od najmniejszych do największych)

Parametry opisowe możemy też podzielić w inny sposób. Na parametry:

a) absolutne - miary mianowane, wyrażone w takich jednostkach, w jakich ujęta jest badana cecha

b) względne (stosunkowe) – niemianowane, najczęściej wyrażone w procentach

docsity.com

komentarze (0)

Brak komentarzy

Bądź autorem pierwszego komentarza!

Pobierz dokument