Badanie preferencji konsumentów napojów gazowanych - Notatki - Badania operacyjne, Notatki'z Badania Operacyjne. Poznan University of Economics
Helena_84
Helena_8415 kwietnia 2013

Badanie preferencji konsumentów napojów gazowanych - Notatki - Badania operacyjne, Notatki'z Badania Operacyjne. Poznan University of Economics

DOC (264 KB)
12 strona
1Liczba pobrań
999Liczba odwiedzin
Opis
Ekonomia: notatki z zakresu badań operacyjnych dotyczące preferencji konsumentów napojów gazowanych.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 12
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 12 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 12 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 12 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 12 pages
Pobierz dokument

Projekt badań marketingowych

Badanie preferencji konsumentów napojów

gazowanych

Wykonanie: xxxxxxxxx

CELE BADANIA: Głównym celem przeprowadzanego badania była próba odpowiedzi

na pytanie: czy możliwe jest wprowadzenie na rynek nowego kształtu butelki dla popularnej linii napojów marki Coca Cola.

Poza tym badanie miało stworzyć obraz ogólnych preferencji konsumentów, dotyczących m.in.

• rodzaju spożywanego gatunku napojów gazowanych • częstotliwości spożycia • ilości i miejsca zakupu. • Kolejnym celem badania było określenie znajomości i pozycji

wskazanych marek napojów gazowanych na rynku oraz zbudowanie wizerunku klientów spożywających poszczególne marki napojów.

• Badanie pozwoliło również sprecyzować dobór mediów wykorzystywanych do przeprowadzenia kampanii reklamowej.

PRZEDMIOT: wprowadzenie nowego produktu na rynek – nowa butelka dla linii napojów coca cola

PROCEDURA: Metoda badania:

Badanie zostało przeprowadzone za pomocą ankiety bezpośredniej. Kwestionariusze zostały rozesłane do ankieterów w dwóch dużych miastach (Kraków, Warszawa) dwóch miast średnich (Bielsko Biała, Białystok)

Respondenci odpowiadali na pytania z udziału ankietera.

ANKIETA BEZPOŚREDNIA Wiek (w latach)

Płeć Kobieta

Mężczyzna

Miejsce zamieszkania Miasto powyżej 100 tyś mieszkańców

Miasto poniżej 100 tyś mieszkanców

Wieś

Wykształcenie Zawodowe

Średnie

Wyższe

CZĘSTOTLIWOŚĆ SPOŻYCIA NAPOJÓW GAZOWANYCH 1. Jak często spożywa Pan/Pani napoje gazowane?

1.)a co najmniej raz w tygodniu 1.)b codziennie lub prawie codziennie 1.)c kilka razy w miesiącu i rzadziej 1.)d nie pijam napojów zazowanych

PREFERENCJE KONSUMENTÓW ZWIĄZANE Z RODZAJEM OPAKOWANIA 2. Jakie opakowanie odpowiada Panu /Pani najbardziej?

2.)a 0,2 l 2.)b 0,33 l puszka 2.)c 0,5 l 2.)d 1 l 2.)e 1,5 l 2.)f 2 l

3. Jakiego typu opakowanie Pan/Pani preferuje ? a) zwrotne b) bezzwrotne

4. Jaki rodzaj zamknięcia opakowania odpowiada Panu/Pani najbardziej? a) kapsel b) twist-off c) kabłąk d) obojętne

5. Czy wprowadzenie nowej butelki na rynek zachęci Pana/Panią do zakupu? d).)a Tak d).)b Nie d).)c Obojętne

6. Jaki rodzaj napoju gazowanego spożywa Pan/Pani najchętniej?

a) coca cola b) fanta

c) sprite

d) woda gazowana

e) ice tee

ILOŚĆ KUPOWANYCH NAPOJÓW ORAZ MIEJSCA ZAKUPU 7. Ile butelek/puszek napojów kupuje Pan/Pani jednorazowo?

a) 1 b) 2 c) 3-4 d) 5-6 e) powyżej 10

8. Gdzie dokonuje Pan/Pani zakupu najczęściej? ................................................................................................................... ................................................................................................................... ................................................................................................................... ..............................

ZNAJOMOŚĆ MAREK I ICH POZYCJE W GUSTACH KONSUMENTÓW 9. Jaką markę napojów spożywa Pan/Pani regularnie?

a)Coca Cola

b) Pepsi

c)Hoop d) Zbyszko

e)Hellena 10. Jaką markę napojów spożywa Pan/Pani na co dzień?

a) Coca Cola

b) Pepsi

c) Hopp d) Zbyszko

e) Hellena 11. Jaką markę napojów spożywa Pan/Pani sporadycznie?

a) Coca Cola

b) Pepsi

c) Hoop d) Zbyszko

e) Hellena

12. Jaką markę napojów spożywa Pan/Pani od święta i na imprezach?

a) Coca Cola

b) Pepsi c) Hoop

d) Zbyszko

e) Hellena 13. Reklamy jakich marek napojów gazowanych pamięta Pan/Pani z ostatnich miesięcy? ................................................................................................................... ................................................................................................................... ................................................................................................................... ..............................

OKREŚLENIE WIZERUNKU MAREK napojów gazowanych 14. Z jakimi imprezami/uroczystościami kojarzą się Panu/Pani poszczególne

napoje gazowane?

)a Coca Cola ........................................................................................................ ............................................................................................................... .....................

)b

Pepsi ....................................................................................................

...............................................................................................................

.........................

)c Hoop Cola ........................................................................................................ ............................................................................................................... .....................

)d Zbyszko Polo Cola ........................................................................................................ ............................................................................................................... .....................

)e Hellena Cola ........................................................................................................ ............................................................................................................... .....................

Próba badawcza: Badanie zostało przeprowadzone na grupie 1000 osób, spotkanych przez

ankieterów na terenia czterech miast w centrum i centrach handlowych. Próba liczyła 580 kobiet (58% badanych) i 420 mężczyzn (42%). Około 80%

ankietowanych było w wieku 20-45 lat. Poziom wykształcenia przedstawiał się jak na rys. 1

Tylko w 9% przypadków miejscem zamieszkania respondentów była wieś, pozostali respondenci mieszkali w miastach (rys. 2).

ANALIZA PREFERENCJI RESPONDENTÓW

Z analizy odpowiedzi na pytanie dotyczące częstotliwości spożycia napojów gazowanych wynika, że 25% osób pije co najmniej raz w tygodniu, 60% codziennie lub prawie codziennie. Pozostali respondenci 15% odpowiedzieli, iż piją napoje gazowane kilka razy w miesiącu i rzadziej (rys. 3)

Analiza odpowiedzi na pytanie dotyczące wielkości opakowania, rodzaju zamknięcia i

możliwości zwrotu opakowania wynika (rys. 4)

Zdecydowana większość respondentów 89 % jest za opakowaniem zwrotnym Również większość jest za wprowadzeniem nowego kształtu butelki ok. 76%

Na pytane o rodzaj zamknięcia opakowania chodziło o uzyskanie odpowiedzi na pytanie, jaki rodzaj zamknięcia najbardziej odpowiada konsumentom oraz czy lubiane są zamknięcia nietypowe (twist-off, kabłąk). Liczba odpowiedzi rozkłada się następująco(rys. 5)

Kolejne pytania miały na celu określenie ilości kupowanych napojów gazowanych oraz miejsc zakupu. Zdecydowana większość respondentów kupuje napoje w ilości do 2 sztuk jednorazowo, co przedstawia rys. 6.

Jeśli chodzi o miejsce zakupu, najczęściej udzielaną odpowiedzią był „sklep w okolicach

domu” (59%), następnie „super market” (29%) oraz „pub lub inny lokal gastronomiczny” (12%).

ZNAJOMOŚĆ MAREK I ICH POZYCJA W GUSTACH KONSUMENTÓW Następny blok pytań miał na celu przedstawienie znajomości marek napojów

gazowanych oraz ich pozycji w gustach klientów. W badaniach uwzględniono następujące marki: Coca Cola, Pepsi, Hop, Zbyszko, Hellena.

Jako napój spożywany najczęściej i najchętniej wybierany wymieniano Coca Cole – 55% respondentów, Pepsi – 38%, Hellena – 21%. Do regularnego picia pozostałych dwóch marek przyznało się po mniej niż 10% ankietowanych (rys 7)

Z analizy odpowiedzi na pytanie: „Reklamy, których marek piwa pamięta Pan/ Pani z ostatnich miesięcy?” wynika, iż najlepiej zapamiętaną reklamą była reklama Coca Cola – 41% odpowiedzi, następnie Pepsi – 31% oraz Zbyszko i Hoop– po 13%.

Kolejnym bardzo ważnym blokiem pytań były pytania dotyczące skojarzeń związanych z poszczególnymi markami napojów. Służyło to określeniu wizerunku tych marek. Jeśli chodzi o uroczystości kojarzone przez ankietowanych to można powiedzieć ogólnie ze są to uroczystości rodzinne, spotkania towarzyskie, imprezy plenerowe. Coca Cola i Pepsi kojarzy się najczęściej ze sportem i imprezami towarzyszącymi, a pozostałem marki najczęściej są kojarzone przez respondentów przy okazji spotkań rodzinnych

ANALIZA MEDIÓW Ponieważ chcielibyśmy wykorzystać do reklamy telewizję, zbadano oglądalność

stacji, co może ułatwić wybór jednej z nich jako najlepszego środka przekazu informacji reklamowej. Wyniki badań dotyczące czasu poświęconego na oglądanie poszczególnych stacji telewizyjnych przedstawia tablica 1.

Nazwa stacji Czas (w godz.) poświęcony danej stacji na 10 godz. oglądania

1 2 3 4 5 6 i 7 wcale

TVP1 20 33 24 3 2 14 14 TVP2 21 36 21 3 0 3 16

POLSAT 15 15 27 9 5 15 14

Polonia 33 7 0 0 0 0 60

W przypadku telewizji regionalnych ok. 30% respondentów odpowiedziało, że ich w ogóle nie ogląda.

Z tablicy 1 wynika, że poszczególne stacje oglądamy najczęściej po 2 lub 3 godziny. Najwięcej czasu poświęcamy na Telewizję Polską (programy 1 i 2). Mniejsza, ale bardziej zróżnicowana w czasie, jest oglądalność Polsatu. Aż 60% respondentów nie ogląda telewizji Polonia, co może być spowodowane jej zasięgiem.

Czas badania marketingowego: lipec 2008 r. Koszty badania marketingowego: 1. opracowanie ankiety bezpośredniej 2000 zł 2. druk ankiety bezpośredniej 1000 szt. x 1,50 zł/szt. = 1500 zł 3. wysłanie ankiety pocztą do respondentów 230 zł 4. przetworzenie i opracowanie danych 2500 zł 5. pozostałe (paliwo, amortyzacja, podatki, wynagrodzenia) 3000 zł Razem 9230 zł

WYNIKI I PREZENTACJA BADANIA Z wyników badania możemy wyciągnąć szereg wniosków dotyczących spożycia

napojów gazowanych oraz możliwości związanych z jego sprzedażą. Rynek napojów gazowanych jest raczej rynkiem tradycyjnym, wprowadzenie

nowej marki o zmienionym wizerunku byłoby raczej trudne, natomiast wprowadzenie pewnych zmian może okazać się pomysłem całkiem trafionym i zwiększyć sprzedaż. Z ankiety wynika ze wprowadzenie nowej butelki jest dobrym pomysłem za opowiedziało się 76% ankietowanych, taką operację na początek można wykonać na butelkach (opakowaniach) 0,5 litra gdyż jest ono najchętniej kupowane.

Konieczne jest wprowadzenie opakowań zwrotnych, gdyż większa część ankietowanych właśnie tak się opowiedziało.

Ciekawe jest podejście konsumentów do zamknięcia butelki. Chociaż większość z nich preferuje tradycyjny kapsel, to również duża część uznała zamknięcie za element obojętny. Można to wykorzystać, wprowadzając do większej części opakowań np. zamknięcie typu twist-off, które mogą okazać się bardzo wygodne ze względu na łatwość otwierania oraz możliwość powtórnego zakręcenia butelki.

Badanie pokazało, z jakimi okolicznościami są kojarzone poszczególne marki i właśnie na odpowiednich imprezach powinna być prowadzona szeroka kampania reklamowa poszczególnych marek napojów gazowanych.

Podsumowując przeprowadzone badanie, można wyciągnąć następujące wnioski dotyczące ogólnych preferencji oraz obrazu konsumentów napojów gazowanych. Większość konsumentów pije napoje tego typu codziennie lub prawie codziennie, ewentualnie, co najmniej raz w tygodniu. Zdecydowanie preferowana jest butelka o pojemności 0,5 l. Prawie połowa ankietowanych wybrała tradycyjne zamknięcie na kapsel, jednak aż 30% stwierdziło, że nie ma to dla nich znaczenia, co może wskazywać na to, że być może na rynku przyjęłyby się również częściej stosowane zamknięcia innego typu np. twist-off. Najczęstszym miejscem zakupu jest sklep w okolicy domu oraz super market.

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 12 pages
Pobierz dokument