Porównanie i dobór materiałów konstrukcyjnych - Notatki - Materiałoznastwo, Notatki'z Materiały Inżynieryjne. Warsaw University of Technology
mellow_99
mellow_9914 marca 2013

Porównanie i dobór materiałów konstrukcyjnych - Notatki - Materiałoznastwo, Notatki'z Materiały Inżynieryjne. Warsaw University of Technology

PDF (7 MB)
8 strona
887Liczba odwiedzin
Opis
W notatkach omawiane zostają zagadnienia z materiałoznastwa: porównanie i dobór materiałów konstrukcyjnych.
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 8

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 8 pages

Pobierz dokument

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 8 pages

Pobierz dokument

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 8 pages

Pobierz dokument

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 8 pages

Pobierz dokument
Microsoft PowerPoint - ZUM_matkonst_w01

1

Politechnika Rzeszowska - Materiały konstrukcyjne - I MM-ZU - 2008/2009 - dr inż. Maciej Motyka 22

Porównanie podstawowych właściwości materiałów __inżynierskich_8

Wytrzymałość ixtemperatura

PP – polipropylen

PEMG – polietylen o małej gęstości

PEDG – polietylen o dużej gęstości

PS – polistyren

PF – żywica fenolowo-formaldehydowa

EP – żywica epoksydowa

PW – poliwęglan

PU – poliuretan

PCV – polichlorek winylu

PMMA – poli(metakrylan metylu) (szkło organiczne)

PTFE – politetrafluoroetylen (teflon)

PZWW – polimery z włóknami węglowymi

PZWA – polimery z włóknami aramidowymi

PZWS – polimery z włóknami szklanymi

Politechnika Rzeszowska - Materiały konstrukcyjne - I MM-ZU - 2008/2009 - dr inż. Maciej Motyka 23

Porównanie podstawowych właściwości materiałów __inżynierskich_9

Przewodność cieplna ixwspółczynnik liniowej rozszerzalności cieplnej

PP – polipropylen

PEMG – polietylen o małej gęstości

PEDG – polietylen o dużej gęstości

PS – polistyren

PF – żywica fenolowo-formaldehydowa

EP – żywica epoksydowa

PW – poliwęglan

PU – poliuretan

PCV – polichlorek winylu

PMMA – poli(metakrylan metylu) (szkło organiczne)

PTFE – politetrafluoroetylen (teflon)

PZWW – polimery z włóknami węglowymi

PZWA – polimery z włóknami aramidowymi

PZWS – polimery z włóknami szklanymi

docsity.com

2

Politechnika Rzeszowska - Materiały konstrukcyjne - I MM-ZU - 2008/2009 - dr inż. Maciej Motyka 24

Porównanie podstawowych właściwości materiałów __inżynierskich_10

Odporność na działanie aktywnych środków

chemicznych ixpromieniowania nadfioletowego

PP – polipropylen

PEMG – polietylen o małej gęstości

PEDG – polietylen o dużej gęstości

PS – polistyren

PF – żywica fenolowo-formaldehydowa

EP – żywica epoksydowa

PW – poliwęglan

PU – poliuretan

PCV – polichlorek winylu

PMMA – poli(metakrylan metylu) (szkło organiczne)

PTFE – politetrafluoroetylen (teflon)

PZWW – polimery z włóknami węglowymi

PZWA – polimery z włóknami aramidowymi

PZWS – polimery z włóknami szklanymi

Politechnika Rzeszowska - Materiały konstrukcyjne - I MM-ZU - 2008/2009 - dr inż. Maciej Motyka 25

Ekonomiczne uwarunkowania stosowania materiałów inżynierskich_1

Szacunek zasobów surowcowych

Udział masowy pierwiastków na Ziemi

KONIECZNOŚĆ EKONOMICZNEGO STOSOWANIA MATERIAŁÓW ! ! !

docsity.com

3

Politechnika Rzeszowska - Materiały konstrukcyjne - I MM-ZU - 2008/2009 - dr inż. Maciej Motyka 26

Ekonomiczne uwarunkowania stosowania materiałów inżynierskich_2

Schemat technicznego cyklu trwania materiałów

inżynierskich

Politechnika Rzeszowska - Materiały konstrukcyjne - I MM-ZU - 2008/2009 - dr inż. Maciej Motyka 27

Ekonomiczne uwarunkowania stosowania materiałów inżynierskich_3

Przykład współczesnego procesu recyklingu

docsity.com

4

Politechnika Rzeszowska - Materiały konstrukcyjne - I MM-ZU - 2008/2009 - dr inż. Maciej Motyka 28

Ekonomiczne uwarunkowania stosowania materiałów inżynierskich_4

Orientacyjne koszty różnych grup materiałów odniesione do 1 kg materiału

Politechnika Rzeszowska - Materiały konstrukcyjne - I MM-ZU - 2008/2009 - dr inż. Maciej Motyka 29

Ekonomiczne uwarunkowania stosowania materiałów inżynierskich_5

Orientacyjne względne koszty wybranych

materiałów w zależności od objętości i masy

docsity.com

5

Politechnika Rzeszowska - Materiały konstrukcyjne - I MM-ZU - 2008/2009 - dr inż. Maciej Motyka 30

Ekonomiczne uwarunkowania stosowania materiałów inżynierskich_6

Wytrzymałość ixenergochłonność

właściwa

Politechnika Rzeszowska - Materiały konstrukcyjne - I MM-ZU - 2008/2009 - dr inż. Maciej Motyka 31

Ekonomiczne uwarunkowania stosowania materiałów inżynierskich_7

Wytrzymałość ixwzględny koszt na jednostkę objętości

docsity.com

6

Politechnika Rzeszowska - Materiały konstrukcyjne - I MM-ZU - 2008/2009 - dr inż. Maciej Motyka 32

Ekonomiczne uwarunkowania stosowania materiałów inżynierskich_8

Orientacyjne koszty różnych materiałów odniesione do 1 kg

Politechnika Rzeszowska - Materiały konstrukcyjne - I MM-ZU - 2008/2009 - dr inż. Maciej Motyka 33

Kryteria doboru stali stopowych na elementy konstrukcyjne i elementy maszyn_1

Podstawowe kryteria doboru materiału na elementy konstrukcyjne i elementy maszyn:

rodzaj i wartość wymaganych właściwości użytkowych materiału, określonych na

podstawie analizy obciążeń mechanicznych i oddziaływania fizycznego w warunkach

pracy elementu,

właściwości technologiczne, wynikające z przyjętych technologii w procesie

wytwarzania elementu (np. odlewania, obróbki plastycznej, spawania, obróbki

cieplnej)

skala produkcji (np. jednostkowa, wielkoseryjna),

ekonomiczność możliwych rozwiązań z uwzględnieniem wszystkich kosztów,

aspekty ekologiczne, zarówno przy wyborze materiału, jak i technologii.

KRYTERIA OGÓLNE

docsity.com

7

Politechnika Rzeszowska - Materiały konstrukcyjne - I MM-ZU - 2008/2009 - dr inż. Maciej Motyka 34

Kryteria doboru stali stopowych na elementy konstrukcyjne i elementy maszyn_2

Podstawowe etapy w procedurze doboru stali na elementy konstrukcyjne:

analiza warunków pracy elementu i wymagań dotyczących właściwości,

ustalenie rozkładu wymaganych właściwości na powierzchni i w rdzeniu

elementu,

analiza sposobu wykonania elementu i związanych z tym wymagań

technologicznych,

określenie grupy stali mogących spełnić ustalone wymagania,

dobór konkretnego gatunku stali i określenie technologii wytworzenia

analizowanego elementu.

PROCEDURA DOBORU

Politechnika Rzeszowska - Materiały konstrukcyjne - I MM-ZU - 2008/2009 - dr inż. Maciej Motyka 35

Kryteria doboru stali stopowych na elementy konstrukcyjne i elementy maszyn_3

W przypadku dobrania na dany element stali do ulepszania cieplnego kolejne

czynności obejmują:

dobór sposobu hartowania, w tym zwłaszcza dobór ośrodka chłodzącego,

uniemożliwiającego powstanie pęknięć i paczenia elementu o określonych cechach

geometrycznych,

określenie wymaganej hartowności, zapewniający ustalony rozkład właściwości na

przekroju,

dobór przybliżonego stężenia węgla w stali, zapewniającego wymaganą twardość,

dobór gatunku stali o wymaganej hartowności przy dobranym stężeniu węgla,

określenie ostatecznych parametrów obróbki cieplnej, w tym temperatury

odpuszczania, zapewniających wymagane właściwości mechaniczne i ewentualnie

inne właściwości eksploatacyjne analizowanego elementu.

PROCEDURA DOBORU STALI DO ULEPSZANIA CIEPLNEGO

docsity.com

8

Politechnika Rzeszowska - Materiały konstrukcyjne - I MM-ZU - 2008/2009 - dr inż. Maciej Motyka 36

Zalecana literatura

1. Dobrzański L. A.: Metaloznawstwo z podstawami nauki o materiałach. WNT, Warszawa 1999

2. Dobrzański L. A.: Zasady doboru materiałów inżynierskich z kartami charakterystyk. Wyd. Pol. Śl., Gliwice 2001

3. Ashby M. F.: Dobór materiałów w projektowaniu inżynierskim. WNT, Warszawa 1998

docsity.com

komentarze (0)

Brak komentarzy

Bądź autorem pierwszego komentarza!

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 8 pages

Pobierz dokument