Pierwotne i pochodne prawo wspólnotowe - Notatki - Stosunki międzynarodowe, Notatki'z Relacje Międzynarodowe. University of Silesia in Katowice
Kuba2013
Kuba201310 czerwca 2013

Pierwotne i pochodne prawo wspólnotowe - Notatki - Stosunki międzynarodowe, Notatki'z Relacje Międzynarodowe. University of Silesia in Katowice

RTF (39 KB)
2 strony
407Liczba odwiedzin
Opis
Polityka: notatki z zakresu stosunków międzynarodowych opisujące pierwotne i pochodne prawo wspólnotowe.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd2 strony / 2
Pobierz dokument

Pierwotne i pochodne prawo wspólnotowe-źródła

Prawo pierwotne: Traktaty założycielskie: Traktat o ustanowieniu Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali (Paryż 1951) Traktat o ustanowieniu Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej, Traktat o Europejskiej Wspólnocie Energii Atomowej (Rzym 1957) Zmiany traktatów założycielskich: Traktat o Fuzji Organów (1965) Jednolity Akt Europejski (1986) Traktat z Maastricht (1992) Traktat z Amsterdamu (1997) Traktat z Nicei (2001) Traktat Konstytucyjny (2004) Traktaty o przystąpieniu poszczególnych państw 1972 - Dania, Wielka Brytania, Irlandia 1979 - Grecja 1985 - Hiszpania i Portugalia 1994 - Austria, Finlandia, Szwecja 2003 - Polska, Czechy, Słowacja, Węgry, Słowenia, Litwa, Łotwa, Estonia, Malta, Cypr Przyjęte przez państwa członkowskie protokoły i oświadczenia załączone do traktatów założycielskich Pierwotne prawo wspólnotowe : Zasady ogólne prawa Unii Europejskiej Zasady traktatowe Zasady sformułowane przez ETS Zasady wynikające z kanonów praworządnych i demokratycznych państw Prawa podstawowe i wolności jednostek Prawo pochodne :Wydane przez jeden lub kilka organów Wspólnot Europejskich, oparte na kompetencji udzielonej w pierwotnym prawie wspólnotowym Wspólnotowe akty prawne: Rozporządzenia Dyrektywy Decyzje Zalecenia Opinie Rozporządzenia: Mają zastosowanie ogólne, obowiązują we wszystkich swoich częściach, stosuje się je bezpośrednio w każdym państwie członkowskim Dyrektywy Wiążą pod względem zamierzonego celu każde państwo członkowskie, do jakiego są skierowane, pozostawiają władzom krajowym wybór formy i metod włączenia do systemu prawa krajowego Decyzje Obowiązują we wszystkich swoich częściach tych, do których są skierowane,obowiązują bezpośrednio Opinie i zalecenia Niezobowiązujące akty prawne, mają charakter polityczny i moralny, zalecenie wydawane jest z własnej inicjatywy, może być adresowana do państw członkowskich, organów Wspólnoty lub osób, opinia wydawana jest

na zapytanie, nie może dotyczyć osób Wewnętrzne prawo wspólnotowe Regulaminy wewnętrzne Wspólne deklaracje Porozumienia międzyinstytucjonalne Akty nienazwane (sui generis) Uchwały Projekty Wyjaśnienia Memoranda Zawiadomienia Komunikaty Sprawozdania Programy Plany Rezolucje Zawierają wspólne intencje i opinie na temat ogólnego procesu integracji, wyznaczają kierunek przyszłych prac Rady UE Deklaracje i programy działań Deklaracje -ogólnie, dotyczące rozwoju Wspólnoty, demokracji lub praw fundamentalnych. Uchwalane w ramach procesu decyzyjnego Rady UE i dotyczą interpretacji decyzji podejmowanych w łonie Rady Programy działań -mają na celu realizację programów legislacyjnych i ogólnych celów traktatowych Porozumienia międzynarodowe Umowy Wspólnot Europejskich Umowy mieszane Umowy państw członkowskich UE

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
Pobierz dokument