Elementy kombinatoryki 2 - Ćwiczenia - Matematyka dyskretna, Notatki'z Matematyka dyskretna. University of Bialystok
panna_ania
panna_ania15 marca 2013

Elementy kombinatoryki 2 - Ćwiczenia - Matematyka dyskretna, Notatki'z Matematyka dyskretna. University of Bialystok

PDF (52 KB)
1 strona
562Liczba odwiedzin
Opis
Notatki obejmują tematy z zakresu matematyki dyskretnej: elementy kombinatoryki.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd1 strona / 1
Pobierz dokument

Matematyka dyskretna

Lista 7

Zadanie 1. Ile jest liczb naturalnych od 1 do 100 niepodzielnych ani przez 2, ani przez 3?

Zadanie 2. Ile jest liczb naturalnych od 1 do 100 niepodzielnych ani przez 2, ani przez 3, ani przez 5?

Zadanie 3. Zbadano 50 samochodów wykonując testy na poziom zawartości trzech grup zanieczyszczeń: NO, HC i CO. 1 samochód nie spełnia żadnej z trzech norm, 3 samochody przekroczyły poziom NO i HC, 2 samochody przekroczyły poziom NO i CO, 1 samochód przekroczył poziom HC i CO, 6 samochodów ma zbyt wysoki poziom NO, 4 samochody mają zbyt wysoki poziom HC, a 3 samochody mają zbyt wysoki poziom CO. Ile samochodów spełnia wszystkie testowane normy?

Zadanie 4. Ile jest ciągów długości n, n > 3, złożonych z cyfr 0, 1, . . . , 9 takich, w których nie występują cyfry 1, 2, 3. Ile jest takich ciągów, że każda z cyfr 1, 2, 3 występuje w każdym z ciągów co najmniej raz?

Zadanie 5. Na ile sposobów z talii 52 kart można wybrać 5 kart tak, aby otrzymać co najmniej jednego asa, co najmniej jednego króla i co najmniej jedną damę?

Zadanie 6. Ile jest PIN-ów, czyli cztero-elementowych słów złożonych z cyfr dziesiętnych, takich że żadna cyfra się nie powtarza?

Zadanie 7. Na kurs tańca uczęszcza pięciu chłopaków i pięć dziewcząt. Kroki taneczne ćwiczy się parami. Na ile sposobów może być wykonany jeden taniec?

Zadanie 8. 128-miu uczestnikom pewnej konferencji informatycznej przygotowano konta komputerowe, gdzie ID są 8-znakowe i utworzone wyłącznie z liter a, b. Przydzielono je później losowo. Na ile sposobów było to możliwe?

Zadanie 9. Na ile sposobów można rozstawić 8 wież na ponumerowanych polach szachow- nicy 8× 8 w taki sposób, by żadne dwie nie znajdowały się w polu wzajemnego rażenia?

Zadanie 10. Ile jest par postaci (A,B), gdzie A ⊆ B ⊆ X, gdy |X| = n?

Zadanie 11. Mamy 9 białych i 9 czarnych klocków o nieodróżnialnych kształtach. Na ile sposobów możemy zbudować wieżę o wysokości 10 klocków?

Zadanie 12. Ile jest różnych relacji dwuargumentowych na zbiorze n elementowym? A ile sposród nich jest symetrycznych?

docsity.com

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
Pobierz dokument