Różnice pomiędzy decyzją a zaświadczeniem - Notatki - Prawo administracyjne, Notatki'z Prawo Administracyjne
Filip_B
Filip_B30 maja 2013

Różnice pomiędzy decyzją a zaświadczeniem - Notatki - Prawo administracyjne, Notatki'z Prawo Administracyjne

PDF (127 KB)
1 strona
1000+Liczba odwiedzin
Opis
Prawo: notatki z zakresu prawa administracyjnego opisujące różnice pomiędzy decyzją a zaświadczeniem.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd1 strona / 1
Pobierz dokument

Różnice pomiędzy decyzją a zaświadczeniem.

Decyzja – akt woli adm., zaświadczenie – akt wiedzy adm. (na

podstawie rejestru).

WÓJT Jedną z form konkretyzacji jest decyzja. Wójt wydaje rocznie 2,5 tys.

Decyzji, dotyczą one ochrony środowiska, zabudowywania i zagospodarowania terenu, przyznania pomocy społecznej, konstytucyjnej

wolności stowarzyszania się.

1. Administracyjno-prawna regulacja w zakresie praw i wolności

obywatelskich.

a) Wolność słowa, przekazywanie informacji.

b) Stowarzyszenie i związki.

STOWARZYSZENIA  z założenia niezarobkowe, PCK, TPD, ZHP

 samorządne (członkowie opracowują program, wysokość składki)

nie może mieć celów zarobkowych (zarobki rozdzielone między członków) Partia zmierza do objęcia władzy, stowarzyszenie nie (jedynie wpływ na państwo). Organem nadzorującym stowarzyszenie jest organ administracji rządowej szczebla wojewódzkiego – wojewodaMożna powiedzieć iż stowarzyszenia stanowią najbardziej rozpowszechnioną i przez to podstawową formę zrzeszania się obywateli. Byt prawny stowarzyszeń reguluje ustawa z 7 IV 1989r.- Prawo o stowarzyszeniach. Przepisom ustawy nie podlegają:

a) organizacje społeczne działające na podstawie odrębnych ustaw lub

umów mnr, których RP jest stroną, b) kościoły oraz inne związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne,

c) organizacje religijne, których sytuacja prawna jest uregulowana

ustawami o stosunku pań do kościołów i innych związków

wyznaniowych,

d) komitety powstające w celu przygotowania wyborów do Sejmu i Senatu oraz do organów samorządu terytorialnego, jeżeli są one

przeprowadzane na podstawie ustaw lub zarządzeń władz,

e) partie polityczne.

docsity.com

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
Pobierz dokument