Ewolucja teorii zarządzania - Notatki - Zarządzanie, Notatki'z Zarządzanie biznesem. Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz
bart_ender
bart_ender12 marca 2013

Ewolucja teorii zarządzania - Notatki - Zarządzanie, Notatki'z Zarządzanie biznesem. Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz

PDF (136 KB)
3 strony
908Liczba odwiedzin
Opis
Notatki omawiające stwierdzenia z zakresu zarządzania: teoria klasyczna wykształciła się na początku XX wieku. Celem naukowego zarządzania było efektywne wykorzystanie siły roboczej. Twórcą był Frederik Taylor.
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 3
Pobierz dokument

Ewolucja teorii zarządzania

Teoria klasyczna

Naukowe zarządzanie Zarządzanie administracyjne

Teoria behawioralna

Ruch na rzecz stosunków międzyludzkich (human relations)

Teorie ilościowe

Teoria ilościowa zarządzania Zarządzanie operacyjne

Teorie współczesne

Podejście typu Z

Troska o doskonałość

Teoria klasyczna wykształciła się na początku XX wieku. Celem naukowego

zarządzania było efektywne wykorzystanie siły roboczej. Twórcą był Frederik Taylor. Jako brygadzista, a później jako konsultant w wielu

firmach badał i projektował stanowiska pracy. Wprowadził przerwy w

pracy, zastosował akordowy system wynagrodzeń. Stworzył ideę, która

opierała się na następujących krokach: opracowanie każdego elementu pracy zamiast stosowanych wcześniej

przybliżonych metod „na oko”,

naukowe dobieranie i szkolenie pracowników do wykonania pracy zgodnie

z krokiem pierwszym,

nadzorowanie pracowników dalsze planowanie pracy i wykorzystywanie robotników do jej wykonania.

Do rozwinięcia tej teorii przyczynił się Frank Gilberth, który spowodował

zwiększenie wydajności pracy (układanie cegieł). Lilian Gilberth miała

wkład w ukształtowaniu się psychologii przemysłu oraz kierowania personelem.

Jako małżeństwo wykorzystali swoje techniki w praktyce. Frank (dzięki

teorii wydajności) spłodził dwanaścioro dzieci, a Lilian stosując psychologię

i kierowanie odniosła sukces w ich wychowaniu. Innym teoretykiem był Henry Gantt, który współpracował z Taylorem.

Pracując samodzielnie stworzył techniki poprawy rezultatów pracy

robotnika.

Zarządzanie administracyjne skupia się na zarządzaniu całą organizacją.

Jej rwórcami byli: Henri Fayol, Lyndall Urwick, Max Weber, Chester Bernard.

Fayol ujął praktykę zarządzania w 14 zasadach:

Podział pracy

Autorytet formalny i autorytet osobisty do wykonywania obowiązków kierowniczych

Dyscyplina

Jedność rozkazodawstwa, co oznacza, że każdy pracownik powinien

otrzymywać polecenia tylko od jednego przełożonego

docsity.com

Jedność kierownictwa – podobne czynności w organizacji powinny być

zgrupowane i podległe tylko jednemu kierownictwu

Podporządkowanie interesu osobistego interesowi ogółu

Sprawiedliwe wynagrodzenie dla pracownika i dla organizacji Centralizacja władzy

Hierarchia władzy, która w organizacji powinna przebiegać z góry na dół i

każdy powinien jej przestrzegać

Ład – zasoby ludzkie i rzeczowe powinny być koordynowane tak, by znalazły się na właściwym miejscu i we właściwym czasie

Sprawiedliwe odnoszenie się w stosunku do podwładnych

Unikanie dużej fluktuacji pracowników

Swoboda inicjatyw wśród pracowników Praca grupowa powinna być harmoniczna, poczucie jedności i

przynależności o grupy powinny być popierane i podtrzymywane.

Teorie klasyczne odpowiedniejsze są dla stabilnych i prostych organizacji

niż dla organizacji współczesnych, dynamicznych i złożonych. Często zalecały uniwersalne procedury, nieodpowiednie w pewnych sytuacjach.

Pracowników traktują jak narzędzia a nie zasoby.

Spojrzenie behawioralne kładło nacisk na indywidualne postawy i

zachowania. Prekursorem byli: Hugo Münsterberg – psycholog niemiecki,

który opublikował pracę „Psychologia i sprawność przemysłowa” oraz Mary Parker Follet. Przedmiotem jej zainteresowania była oświata dorosłych i

poradnictwo zawodowe.

Badania w tej dziedzinie rozpoczął Elton Mayo wpierany przez General

Electric Co. Pierwsze badanie polegało na zmianie oświetlenia w miejscu pracy wybranej grupy robotników. Inne doświadczenie polegało na

ustaleniu akordowego planu zachęt płacowych. Okazało się w nich, że

system ten nie funkcjonował. Ważniejszym bowiem była dla pracowników

akceptacja grupy niż dodatkowe wynagrodzenie. Wynika z tego że element ludzki ma ogromne znaczenie w pracy.

Ruch na rzecz stosunków międzyludzkich (human relations) został

rozwinięty przez Abrahama Maslowa i Douglasa McGregora.

Maslow rozwinął teorię, że człowiek jest motywowany przez potrzeby

układające się w hierarchię: potrzeby samorealizacji, szacunku, przynależności, bezpieczeństwa, fizjologiczne.

McGregor stworzył teorię X i teorię Y. Teoria X jest negatywnym poglądem

na robotników i odpowiadają jej poglądy naukowego zarządzania. Teoria Y

jest bardziej pozytywna i wychodzi z przesłanek przyjmowanych przez zwolenników teorii międzyludzkich.

Teoria ilościowa powstała podczas II wojny światowej. Opiera się na

modelach matematycznych. Za pomocą modeli rozmieszczano siły

zbrojne, statki, samoloty, magazyny. Po wojnie metody te zastosowano do rozmieszczania magazynów, fabryk.

ilościowa teoria zarządzania – skupia się głównie na modelach

matematycznych, równaniach, np. symulacje komputerowe nad

zachowaniem samochodów w czasie kolizji. Zarządzanie operacyjne – jest nieco mniej zmatematyzowane i mniej

skomplikowane statystycznie niż ilościowa teoria zarządzania. Techniki te

docsity.com

zajmują się wspomaganiem organizacji w bardziej efektywnym

wytwarzaniu produktów lub usług.

Teorie ilościowe nie są w stanie w pełni wyjaśnić czy też przewidzieć

ludzkie zachowania w organizacjach. Teorie lat 80 tych.

Model typu Z Wiliama Ouchi’iego, który twierdzi, że firmy amerykańskie i

japońskie różnią się pod następującymi względami:

czas trwania zatrudnienia tryb podejmowania decyzji

umiejscowienie odpowiedzialnośći

szybkość oceny i awansu

mechanizmy kontroli specjalizacja ścieżki kariery

Troska o doskonałość – podejście przedstawione przez Thomasa J. Petersa

i Roberta H. Watermana. Zespół cech prowadzący do doskonałości

obejmuje: terminowe załatwianie spraw

ścisły kontakt z klientem

popieranie autonomii i przedsiębiorczości

maksymalizację wydajności pracy

wykorzystanie bezpośredniego podejścia do kierowania zajmowanie się tym, na czym firma zna się najlepiej

utrzymywanie prostej mało rozczłonkowanej struktury organizacji

jednoczesne popieranie zarówno centralizacji i decentralizacji

docsity.com

komentarze (0)

Brak komentarzy

Bądź autorem pierwszego komentarza!

Pobierz dokument