Psychodynamika - Notatki - Psychologia, Notatki'z Psychologia
Polanski_R
Polanski_R30 maja 2013

Psychodynamika - Notatki - Psychologia, Notatki'z Psychologia

RTF (37 KB)
2 strony
468Liczba odwiedzin
Opis
Psychologia: notatki z zakresu psychologii dotyczące psychodynamiki i struktury osobowości.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd2 strony / 2
Pobierz dokument

Współczesne kierunki psychologii. Psychodynamika

PSYCHODYNAMIKA Psychoanaliza podejście psychodynamiczne - psychoanalityczne myślenie o rozwoju osobowości człowieka i zaburzeniach.Z ygmunt Freund (1856 1939) lekarz wiedeński, uważał, że przyczyną działań ludzkich są popędy, wrodzone instynkty. Na życie wpływają: wyposażenie dziedziczne doświadczenia z własnego dzieciństwa Objawy zaburzeń psychicznych nie są przypadkowe pozostają w związku z ważnymi wydarzeniami w życiu osoby. Popędy i instynkty jako źródła energii psychologicznej człowieka. Dwa popędy:Libido energia psychiczna popychająca człowieka do poszukiwania przyjemności zmysłowych inaczej Eros.Popęd śmierci energia psychiczna skłaniająca człowieka do działań agresywnych, destruktywnych (Thanatos). Procesy nieświadomości zachowanie człowieka może być motywowane przez popędy z których istnienia i działania człowiek nie zdaje sobie sprawy.W zachowaniu człowieka są: treści jawne o których istnieniu ludzie wiedzą bo są one świadomie doświadczane, oraz treści ukryte efekt istnienia niedostępnych procesów nieświadomych np. czynności omyłkowe będące wyrazem nieświadomego pragnienia. STRUKTURA OSOBOWOŚCI Istnieją dwie antagonistyczne części osobowości: ID i SUPEREGO oraz trzecia EGO, która łagodzi konflikty pomiędzy poprzednimi dwiema.Id to procesy pochodzenia biologicznego kierowane jest i wspiera się na zasadzie przyjemności, wymaga natychmiastowego zaspokojenia potrzeb bez możliwości odroczenia gratyfikacji, nie dbając o konsekwencje. Superego jest utożsamiane z ludzkim sumieniem: stanowi psychiczny zapis ideałów i norm człowieka; odpowiada za kontrolę impulsów i zachowań; dokonuje cenzury ludzkiego postępowania; pozostaje na drodze przyjęcia zewnętrznych (społecznych) norm i zakazów; zawiera idealną wizję osoby jaka powinna być; jest kierowane zasadą moralności czyli czynienia tego co właściwe; jest w obszarze nieświadomym ludzkiej psychiki. Ego spełnia potrzeby Id zgodnie z wymaganiami otoczenia: jest kierowane zasadą realizmu (rzeczywistości), odracza zaspokajanie potrzeb; pośredniczy w rozwiązywaniu konfliktów między Id i Superego; reprezentuje osobiste poglądy człowieka na rzeczywistość społeczną i fizyczną jego świadome sądy o rzeczywistości. Czasami nie jest możliwe pogodzenie potrzeb ID, SUPEREGO i EGO, następuje uruchomienie mechanizmu obronnego, który chroni EGO przed doświadczaniem nieustannego konfliktu. Mechanizmy obronne to nieświadome strategie umysłowe pozwalające człowiekowi zachować korzystny wizerunek własnej osoby w oczach

innych. Mechanizmy obronne stanowią potrzebę redukcji napięcia czyli doświadczanego lęku: Wyparcie usunięcie ze świadomości niepotrzebnych myśli i pragnień; Projekcjaprzypisywanie innym własnych nieakceptowanych cech i pragnień; Przemieszczanie wyładowanie nieakceptowanych emocji na innych obiektach niż ten, który je wywołał. Zaprzeczenie niedostrzeganie zewnętrznych, nieakceptowanych faktów; Racjonalizacja przypisanie zachowaniom społecznym pożądanych motywów.

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
Pobierz dokument