Niezbędna (minimalna) liczebność próby w przypadku szacowania p (wskaźnika struktury) - Notatki - Statystyka opisowa, Notatki'z Międzynarodowy handel i finanse. Poznan University of Economics
atom_86
atom_8611 marca 2013

Niezbędna (minimalna) liczebność próby w przypadku szacowania p (wskaźnika struktury) - Notatki - Statystyka opisowa, Notatki'z Międzynarodowy handel i finanse. Poznan University of Economics

PDF (146 KB)
2 strony
1000+Liczba odwiedzin
Opis
Notatki przedstawiające zagadnienia z zakresu statystyki opisowej: niezbędna (minimalna) liczebność próby w przypadku szacowania p (wskaźnika struktury); przykład i rozwiązanie.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd2 strony / 2
Pobierz dokument

Niezbędna (minimalna) liczebność próby w przypadku szacowania p (wskaźnika

struktury)

pzE E

ppz n 

 2/gdzie2

2 2/ ,

)1()( 

 

Gdy p nie jest wstępnie znane (np. brak badań pilotażowych czy innych wcześniejszych

informacji), wówczas można przyjąć:

)1()1( pppp 

Zatem wzór na niezbędną liczebność próby przyjmuje następującą postać:

2

2 2/ )1()(

E

ppz n

  

lub przy postępowaniu w najostrożniejszy sposób :) 2

1 1(  pp

2

2 2/

4

)(

E

z n 

gdzie:

E - bezwzględny maksymalny błąd szacunku ).( 2/ pzE  

Przykład 13 Właściciel sklepu z artykułami żywnościowymi chce ustalić procent swoich stałych klientów spośród ogółu klientów jego sklepu. Jak liczną grupę powinien wylosować, aby z

prawdopodobieństwem 95% maksymalny błąd szacunku nie przekraczał 5%? Rozwiązanie:

16,384 05,04

96,1

5,01

96,1 05,0 951

?

2

2

2/

 







n

pp

zE

npTp n



docsity.com

Skorzystaliśmy z tego właśnie wzoru, gdyż brak jest jakichkolwiek informacji o odsetku klientów powtarzających zakupy w tym sklepie (to chcieliśmy właśnie ustalić), zatem postąpiliśmy w sposób najostrożniejszy.

Odp.: Należy zatem wylosować próbę liczącą 385 klientów.

docsity.com

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
Pobierz dokument