Zasady stosowania środków ochrony roślin - Notatki - Polityka rolna, Notatki'z Polityka rolna
Kuba2013
Kuba201310 czerwca 2013

Zasady stosowania środków ochrony roślin - Notatki - Polityka rolna, Notatki'z Polityka rolna

RTF (41 KB)
2 strony
815Liczba odwiedzin
Opis
Polityka: notatki z zakresu polityki rolnej opisujące zasady stosowania środków ochrony roślin.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd2 strony / 2
Pobierz dokument

Zasady stosowania środków ochrony roślin

Kupując środki ochrony roślin musimy zdać sobię sprawę z ich toksyczności. W zasadzie każdy środek z grupy herbicydów, fungicydów czy zoocydów ma określoną większą lub mniejszą szkodliwość dla organizmów żywych, w tym oczywiście i dla człowieka. Środki te, o ile przedostaną się bezpośrednio do przewodu pokarmowego, powodują co najmniej dolegliwości żołądkowe. Ale są też znacznie bardziej szkodliwe, wręcz trujące. I nie ma się co dziwić, w końcu zostały stworzone głównie w celu zabijania organizmów żywych. Mogą też trafić do naszego organizmu w żywności, którą wyprodukowano przy użyciu tych środków. Mówimy wtedy o obecności pestycydów w żywności.W Polsce obowiązuje 5 stopniowa klasyfikacja toksyczności tych środków. Klasę toksyczności danego środka określa się na podstawie dawki śmiertelnej (w miligramach na kilogram wagi) dla 50% populacji badanej grupy zwierząt lub innych organizmów.Dla ssaków (w tym dla człowieka) klasyfikacja ta wygląda następująco: Klasa toksyczności mg/kg Stopień zagrożenia I do 50 trucizny II 51-150 trucizny III 151-500 substancje szkodliwe IV 501-5000 substancje szkodliwe V powyżej 5000 praktycznie nieszkodliwe

Mimo, że nowoczesny przemysł wprowadza do produkcji coraz mniej toksyczne środki ochrony roślin, to jednak nie wyprodukowano takiego preparatu, który byłby całkowicie nieszkodliwy dla zdrowia ludzi i zwierząt.Ponadto, pestycydy stosowane już z górą 100 lat są obecne wszędzie, nawet w lodach Antarktydy. Ich rozkład w glebie powodowany przez bakterie jest powolny, trwa nieraz latami. Stąd stwierdzana jest obecność pestycydów w żywności produkowanej ekologicznie!!A że pestycydy obwinia się za rakotwórczość czy inne choroby toksykologiczne oraz zdolność do biokumulacji w organizmie, to znana już prawda. Zasady stosowania środków ochrony roślin 1. Na działkach i w ogrodach przydomowych stosować wyłącznie preparaty bezpieczne dla człowieka. 2.Kupować preparaty gotowe do stosowania lub w ilości dopasowanej do chronionej powierzchni. 3.Przy zakupie zwrócić uwagę na szczelność opakowania. 4.Nie należy przewozić środków ochrony roślin razem z produktami spożywczymi. 5.Środki ochrony roślin należy przechowywać w oryginalnych opakowaniach. 6.Dokładnie przeczytać instrukcję stosowania środka.

7.Środki ochrony roślin jak również sprzęt i ubrania używane podczas wykonywania zabiegów należy trzymać w miejscach niedostępnych dla dzieci i zwierząt domowych. 8.Zabiegi chemiczne mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby dorosłe i zdrowe. 9.Wszystkie czynności przygotowawcze oraz sam zabieg należy wykonać w szczelnych rękawicach i obuwiu, masce, kombinezonie lub w specjalnym ubraniu wraz z nakryciem głowy. 10. Opryskiwacz powinien być sprawny a węże i zbiorniki szczelne. 11. W czasie przygotowywania cieczy roboczej oraz podczas zabiegu nie należy jeść, pić ani palić. 12. W pobliżu miejsca zabiegu powinna się znajdować woda, mydło i ręcznik, tak aby w razie przypadkowego skażenia ciała, można było natychmiast zmyć preparat. 13. 0 zamiarze wykonywania zabiegu należy poinformować sąsiadów. 14. Zabiegi najlepiej wykonywać wieczorem, w pochmurny dzień, przy bezwietrznej pogodzie. Zmniejszamy w ten sposób zagrożenie dla pszczół oraz innych owadów zapylających. Brak wiatru pozwala uniknąć skażenia roślin znajdujących się w sąsiedztwie. 15. Jeżeli zabieg wykonujemy przy wietrze (nawet słabym), to należy się poruszać zgodnie z jego kierunkiem, a rośliny znajdujące się w pobliżu dobrze jest przykryć folią. 16. Nie należy wykonywać zabiegów przed deszczem, ani bezpośrednio po nim. 17. Zabieg należy przeprowadzić zgodnie z instrukcją, zwracając uwagę na temperaturę powietrza. Wykonanie zabiegu w zbyt wysokiej temperaturze grozi poparzeniem roślin, a w przypadku niektórych preparatów (pyretroidów) wpływa na spadek ich skuteczności. 18. Po zakończeniu zabiegu opryskiwacz należy umyć wodą z dodatkiem detergentu. Należy zmienić ubranie i dokładnie umyć się wodą z mydłem. 19. W przypadku podejrzenia o zatrucie, należy natychmiast zgłosić się do lekarza. Nie wolno zatrutej osoby leczyć na własną rękę. Nie należy podawać mleka lub alkoholu. Skażone środkiem oczy należy natychmiast przemyć wodą i zgłosić się do okulisty 20. Owoce i warzywa z opryskanych roślin należy zbierać i spożywać dopiero po upływie okresu karencji. Karencja dotyczy także roślin przypadkowo opryskanych.

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
Pobierz dokument