Bóg jako dobro i miłość - Notatki - Teologia duchowości, Notatki'z Teologia. University of Szczecin
Monika_B
Monika_B11 czerwca 2013

Bóg jako dobro i miłość - Notatki - Teologia duchowości, Notatki'z Teologia. University of Szczecin

PDF (376 KB)
3 strony
645Liczba odwiedzin
Opis
Teologia: notatki z zakresu teologii duchowości opisujące Boga jako dobro i miłość.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 3
Pobierz dokument

Bóg jako dobro i miłość

[1] Nawet to, że 2+2=4, nie jest tak pewne jak to, że Bóg jest… I to jest Dobrocią…

[2] Jezus, idąc na Golgotę, nie myślał sobie o czymś w rodzaju np.: „Idę umrzed za moich Żydów. No może oddam życie także za Muzułmanów i jeszcze paru ateistów…” Jezus bowiem umarł za każdego człowieka. Nie nakazał On apostołom głosid Ewangelii jedynie w wyszukanych częściach świata; nie powiedział przecież np.: „głoście moją naukę w Europie, Afryce i paru paostwach Ameryki płd. Tam też zatrzymajcie się i już dalej nie idźcie”… Nakazał, żeby głosid Dobrą Nowinę wszystkim narodom, a więc całemu światu…

[3] Bóg jest najlepszym reżyserem filmu pt.: „LOVE STORY”…

[4] Bóg ukryty jest w Kościele świętym. Trzeba tylko do Niego podejśd i powiedzied: „Panie Jezu, wszystko, co mam, jest Twoje, i cały do Ciebie należę…” Oczywiście nie jest to rzecz łatwa…

[5] Czy jesteś gruby czy chudy, nieśmiały czy otwarty, stary czy młody, piękny czy brzydki, jesteś człowiekiem biednym lub bogatym, prostakiem czy wykształconym, niskim bądź wysokim, chorym czy zdrowym, wesołym lub ponurym – Bóg chce Cię takiego, jakim jesteś… Najbrzydszego, najmniejszego, cichego i piegowatego Bóg kocha… Zatem nie musisz się przed Nim ukrywad!

[6] Jeżeli ktoś kogoś pochopnie chwali, mówiąc o tej osobie np., że jest dobra itd., to tak naprawdę nie wie, co mówi… Twierdzi tak ponieważ nie zdaje sobie tak de facto sprawy, czym jest PRAWDZIWA DOBROD… Nie wspominając już o tym, że prawdziwym i doskonałym Dobrem jest tylko On jeden…

[7] W życiu najważniejsze są te trzy: Miłośd, Wiara i Mądrośd. Wszystkie te cnoty są atrybutami Boga…

[8] Wariaci lub potocznie „świry” i ludzie nienormalni nierzadko budzą w nas lęk, mają dziwne zwyczaje, a ich zachowania na ogół nie są akceptowane przez społeczeostwo. Albowiem wszędzie niestety obecny jest szatan, który kłamie, zaraża swą pychą i nienawiścią… Ale patrząc przez pryzmat ludzkiej godności i piękna, są oni jednak szczególni i wyjątkowi. W wielu anormalnych ludziach, jak również w przypadku np. nałogowych alkoholików czy bezdomnych śpiących na dworcu, można bowiem dostrzec dobre czy wrażliwe serce lub nawet jakiś charyzmat… Jednakże ich słaba natura spotyka się ze złością demoniczną i obarczona jest pokusami. Nierzadko w ich sercu kryją się też jakieś lęki. Dla Boga zaś wszyscy ludzie są sobie równi i w każdym widzi On swoje odbicie. Dla Ojca Niebieskiego każdy człowiek jest ważny. Nieskooczony Stwórca Nieba i Ziemi kocha każdego jednakowo…

[9] W przyrodzie występują trzy stany skupienia danego ciała. Tak samo Bóg Ojciec Wszechmogący obecny jest w Trzech Osobach Boskich. Trzy stany skupienia lecz ta sama materia. Jeden Bóg ale w Trzech Osobach, które łączy miłośd i które miłością są przeniknięte…

[10] Nie są nam potrzebne duże pochwały i wdzięcznośd od ludzi za nasze dobre uczynki. Bo czeka na nas nagroda od Ojca, który jest w niebie…

[11] Człowiekowi, który wątpi w istnienie Boga, można zadad pytanie czy potrafi dostrzec jakieś dobro u innych ludzi lub w konkretnym człowieku – np. dobre czyny, szlachetne cele, szacunek itd. Jeśli odpowie twierdząco to znaczy, że dostrzega Boga, bo Bóg to dobrod… Można także zapytad

docsity.com

czy wierzy w miłośd – w to, że można chod trochę kochad i byd kochanym. Jeżeli tak, tzn., że gdzieś w głębi serca wierzy także w Boga, bo Bóg to miłośd…

O współczesnym świecie

[1] Służba zdrowia, lecząc wielu pacjentów, niekiedy w sposób ograniczony patrzy na niektóre dziedziny życia oraz nierzadko wąsko ocenia pewne aspekty dotyczące zarówno sfery fizycznej, jak i psychologicznej. Jest to często bardzo niedobre. Można to porównad z pochmurnym dniem, kiedy gdzieniegdzie prześwituje błękit nieba. To, co mówią niektórzy lekarze, wynikad może często z patrzenia przez niewielkie okno, dostrzegając jedynie błękitną częśd nieba, nie patrząc szerzej i nie dostrzegając ciemnych, deszczowych chmur, bądź na odwrót… To oczywiście może także wynikad z pewnego braku wiedzy na temat człowieka w bardzo szerokim znaczeniu…

[2] Kryzys w dzisiejszych czasach jest bardzo powszechny. Zwłaszcza w ludzkiej duszy…

[3] Świat bardzo często używa słowa „miłośd”. Ma ono jednak nierzadko znaczenie czegoś w rodzaju zakochania, uniesienia i powierzchownego uczucia…

[4] Często postępujemy w ten sposób, że gardzimy człowiekiem i popychamy tego, który jest słabszy od nas, nie radzi sobie z czymś lub jest np. flegmatykiem. Jesteśmy zdania, że tylko ludzie silni, energiczni i odważni we wszystkim do czegoś dochodzą, a słabsi zostają w tyle. Jest tu mowa o klasycznym „prawie dżungli” i jest w tym oczywiście dużo prawdy. Lecz potrzebne jest także inne spojrzenie i inne podejście do człowieka. Podejścia takiego uczy Chrystus w Ewangelii. Co więcej, Jezus może przychodzid do nas w osobie biednej, gorszej i słabej. Wówczas od nas zależy, w jaki sposób ją potraktujemy. Jako przykład można podad szkołę podstawową, w której nierzadko młodzież wyśmiewa swoich kolegów dlatego, że są słabsi bądź wyglądają nieco inaczej niż pozostali – np. są grubi, mają okulary itd. Wtedy są popychani i traktowani jak „kozły ofiarne”. Kto myśli według tych kategorii, a nie żyje według ewangelicznej nauki Kościoła, ten jeszcze do kooca nie dojrzał i nie „wyrósł” w pewnym sensie z „podstawówki”…

[5] Świat współczesny nauczył się sprytnie kłamad… Nie polega to tylko na podawaniu nieprawdziwych faktów. Polega to raczej na podawaniu faktów wyselekcjonowanych, na niemówieniu całej prawdy, wycinaniu tylko pewnych fragmentów z całości i patrzeniu jedynie z pewnego punktu widzenia. Wystarczy np. wziąd do ręki pilot od telewizora… Niestety jest to często patrzenie oraz myślenie powierzchowne i krótkowzroczne…

[6] Nie trudno zauważyd, jak wielu ludzi w dzisiejszym świecie zajmuje się i troszczy jedynie o wierzchołek bryły lodowej, czyli powierzchowną sferę życia… Kiedy przyjdzie Pan, to wyciągnie całą tę bryłę i będzie ją oglądał… Wtedy może się zdziwid lub wystraszyd… Dlatego nie należy żyd powierzchownie, dbając i zabiegając jedynie o przyziemne i przemijające rozkosze tego świata…

[7] Człowiek dobry, porządny, uczciwy i mocny przeżyje wiele trudów i wyjdzie ze wszystkiego cały… Może nie kwitnie on tak pięknie jak ci, którzy zapatrzeni są na siebie, żyją powierzchownie i zajmują się upiększaniem swego życia. Ci właśnie cwaniacy napierają nao z różnych stron i próbują go przygnębid. Ale w ostateczności sprawiedliwośd jego wyniesie go ponad jego nieprzyjaciół. Nie jest on jakimś niezwykle okazałym kwiatem, za to jego wartośd nie zwiędnie, a co więcej, wyda on owoc. Natomiast ludzie przebiegli i przewrotni pięknie kwitną, ale ich fałsz i powierzchowna rozkosz nie trwają długo… Od środka już się prawie wypalili. Sami pod sobą dołki kopią a potem w nie wpadają… Człowiek zaś poczciwy i prawy nagrodzony będzie za swą pokorę…

docsity.com

[8] Gdybyśmy zabiegali o swoją duszę tak, jak często zabiegamy o materialne dobra tego świata, np. pieniądze, to bylibyśmy już prawie w raju…

docsity.com

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
Pobierz dokument