System EDI Elektroniczna Wymiana Danych - Notatki - Logistyka, Notatki'z Logistyka. Cracow University of Economics
Kamila_S
Kamila_S10 maja 2013

System EDI Elektroniczna Wymiana Danych - Notatki - Logistyka, Notatki'z Logistyka. Cracow University of Economics

RTF (39 KB)
2 strony
613Liczba odwiedzin
Opis
Ekonomia: notatki z logistyki dotyczące systemu EDI - Elektroniczna Wymiana Danych.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd2 strony / 2
Pobierz dokument

System EDI Elektroniczna Wymiana Danych ELEKTRONICZNA WYMIANA DANYCH ELECTRONIC DATA INTERCHANGE

Kontakty biznesowe przedsiębiorstw opierają się na nieustannej wymianie informacji. Każda Firma, realizując swoje działania biznesowe, tworzy szereg dokumentów. Uciążliwość ich składowania, konieczność manualnej obsługi wprowadzania i przetwarzania danych oraz związane z tym ryzyko błędów powoduje, że warto zastanowić się nad zastosowaniem komunikacji z partnerami w drodze Elektronicznej Wymiany Danych. Rozwiązanie to w sposób znaczący może poprawić pozycję firmy względem partnerów biznesowych oraz znacznie obniżyć koszty wynikające z potrzeby prowadzenia korespondencji.Elektroniczna wymiana danych EDI jest to przesyłanie komunikatów elektronicznych (będących odpowiednikami dokumentów handlowych lub administracyjnych w postaci papierowej), tworzonych według powszechnie uzgodnionego standardu między aplikacjami w różnych systemach komputerowych, za pomocą teletransmisji. Zamiast tradycyjnych dokumentów papierowych przesyłanych pocztą, przekazywane są ich odpowiedniki w postaci zapisu elektronicznego. Cechą, która odróżnia komunikat elektroniczny czyli dokument EDI od dokumentu elektronicznego, zawierającego zwykły tekst przekazywany w formie elektronicznej jest to ze nie jest on sformatowany w standardzie EDI i jego automatyczne przetworzenie nie jest możliwe - potrzebna jest praca człowieka. Zastosowanie EDI związane jest ze zmianą metod zarządzania, oraz z usprawnieniem procedur logistycznych. Wdrożenie podsystemu EDI w planie technicznym nie stanowi obecnie problemu. Aby jednak właściwie wykorzystać EDI konieczne jest: - zintegrowanie podsystemu EDI z wewnętrznym systemem informatycznym - zmiana wewnętrznego obiegu informacji - reorganizacja procedur logistycznych w uzgodnieniu z partnerami - dostosowanie polityki marketingowej do nowych możliwości. Korzyści stosowania EDI -redukcja kosztów -eliminacja błędów podczas wprowadzania danych -szybkość przekazu i przetwarzania -skrócenie cyklu sprzedaż -fakturowanie -zapłata -eliminacja barier językowych -usprawnienie organizacji i obiegu informacji

-wzmocnienie więzi między partnerami- usprawnienie cyklu logistycznego - redukcja zapasów, procedury JUST-IN-TIME -poprawa konkurencyjności firmy -sprawna obsługa klienta -zwielokrotnienie efektów inwestycji informatycznych i telekomunikacyjnych. Efekty bezpośrednie szybko pokrywają wszelkie wydatki inwestycyjne związane z implementacją EDI. Jednak korzyści długofalowe uważane są za najważniejsze, gdyż przyczyniają się do poprawy konkurencyjności firm.Standardy EDIGwałtowny rozwój handlu światowego w ostatnich dziesięcioleciach stworzył potrzebę opracowania jednolitego standardu w skali światowej. Takim standardem jest EDIFACT (Electronic Data Interchange for Administration, Commerce and Transport), opracowany i rozwijany pod auspicjami ONZ. Standard ten obejmuje zasady składni, wytyczne i wielopoziomowy system katalogów, które nazywamy Bazą Normatywną EDIFACT. Zgodnie z zasadami składni opracowywane są struktury standardowych komunikatów, które są przeważnie odpowiednikami tradycyjnych (papierowych) dokumentów handlowych. Komunikaty budowane są ze standardowych kodowanych elementów składowych.

Klasyczny model systemu EDI Powszechnie stosowany model systemu EDI opiera się na koncepcji pliku pośredniego (po ang. flat file). Jest to plik tekstowy generowany lub wczytywany przez aplikację w systemie informatycznym, , który dla każdego dokumentu dokonuje konwersji danych zawartych w pliku pośrednim na strukturę zgodną z definicją komunikatu elektronicznego. Program taki, zwany konwerterem EDI lub translatorem EDI, realizuje analogiczny proces w kierunku odwrotnym, zamieniając strukturę danych zawartych w odebranym komunikacie na postać pliku pośredniego. Konwerter organizuje komunikaty w wymiany transmitowane następnie przez odpowiedni program komunikacyjny do poszczególnych partnerów. Konwerter jest przeważnie uniwersalnym programem sterowanym tablicami, które zawierają definicje struktury pliku pośredniego i pliku EDI oraz ich powiązania.caly referat znajduje sie w pliku

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
Pobierz dokument