Miary spłaszczenia - Notatki - Statystyka opisowa, Notatki'z Międzynarodowy handel i finanse. Poznan University of Economics
atom_86
atom_8611 marca 2013

Miary spłaszczenia - Notatki - Statystyka opisowa, Notatki'z Międzynarodowy handel i finanse. Poznan University of Economics

PDF (142 KB)
2 strony
1000+Liczba odwiedzin
Opis
Notatki przedstawiające zagadnienia z zakresu statystyki opisowej: miary spłaszczenia; należy je stosować dla rozkładów symetrycznych; wyróżniamy klasyczną i pozycyjną miarę spłaszczenia.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd2 strony / 2
Pobierz dokument

V. Miary spłaszczenia

Należy je stosować dla rozkładów symetrycznych. Wyróżniamy klasyczną i pozycyjną miarę

spłaszczenia.

klasyczna - )(4

4

xS

   pozycyjna -

)(2 10.110.9

4.14.3

DD

QQ K p



 

rozkład

spłaszczony

rozkład

normalny

rozkład

wysmukły

< 3 = 3 > 3

Kp > 0,263 Kp = 0,263 Kp < 0,263

Między spłaszczeniem a zróżnicowaniem istnieje silny związek polegający na tym, że im

większe zróżnicowanie, tym rozkład jest bardziej spłaszczony a im mniejsze zróżnicowanie

tym rozkład jest bardziej wysmukły.

Jeśli jest małe zróżnicowanie (r. wysmukły) to wartości mają tendencję do skupiania się

wokół wartości średniej arytmetycznej a dla rozkładów spłaszczonych, wartości są mniej

skupione, więc zróżnicowanie jest większe.

docsity.com

docsity.com

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
Pobierz dokument