Podstawowe wskaźniki - Notatki - Ubezpieczenia i ryzyko, Notatki'z Zarządzanie kredytem i ryzykiem. University of Wroclaw
pasozyt
pasozyt11 marca 2013

Podstawowe wskaźniki - Notatki - Ubezpieczenia i ryzyko, Notatki'z Zarządzanie kredytem i ryzykiem. University of Wroclaw

PDF (139 KB)
2 strony
963Liczba odwiedzin
Opis
Notatki przedstawiające zagadnienia z zakresu ubezpieczeń i zarządzania ryzykiem: podstawowe wskaźniki techniczne stosowane w ubezpieczeniach; wskaźniki mające wpływ na obliczenie wielkości składki ubezpieczeniowej.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd2 strony / 2
Pobierz dokument

Podstawowe wskaźniki techniczne stosowane w ubezpieczeniach:

- stanowią one podstawę lub pomoc w ustalaniu wielkości składki,

mamy dwie składki podstawowe:

a) wskaźnik szkodowości sumy ubezpieczeniowej Wsu = Q / Su gdzie: Q – odszkodowania wypłacone

Su – suma ubezp.

wszystkich przedmiotów

Wartość tego wskaźnika informuje nas o tym jaka część Su zostaje wypłacona w postaci odszkodowania.

b) wskaźnik szkodowości składki

Ws = Q / S gdzie: Q – odszkodowania

wypłacone S – wielkość składki zebrana w

tym

samym okresie

Wskaźnik ten informuje jaka część zebranej składki ubezpieczeniowej jest

przeznaczona na wypłatę odszkodowania i świadczeń.

W przypadku obu wskaźników ZU jest zainteresowany tym, aby wartość

ich była jak najmniejsza.

Wskaźniki mające wpływ na obliczenie wielkości składki

ubezpieczeniowej:

1. wskaźnik częstości wypadków

c = n / N gdzie: n – liczba wypadków w obiektach, które

są objęte

ubezpieczeniem

N – całkowita liczba obiektów

Informuje nas o tym jaka liczba obiektów spośród obiektów ubezpieczonych zostało

dotkniętych zdarzeniem losowym.

2. Wskaźnik rozszerzalności szkody

r = m / n gdzie: m – obiekty zniszczone i

uszkodzone

n – liczba wypadków w obiektach Informuje jaka liczba obiektów ulega zniszczeniu na skutek pierwszego

zdarzenia.

3. Wskaźnik intensywności wypadków

docsity.com

i = O / Su gdzie: O – suma odszkodowań

wypłaconych za

uszkodzone

obiekty Su – suma ubezpieczenia

obiektów

dotkniętych

zdarzeniem losowym

PRZYKŁAD: N – ogólna liczba obiektów = 50 000 budynków

Su – łączna suma ubezpieczenia = 500 000 000 zł

n – liczba wypadków = 50 pożarów

m – obiekty zniszczone = 150 budynków su – łączna suma ubezpieczenia budynków = 2 000 000 zł

O – odszkodowania = 800 000 zł

Wsu = O / Su = 800 000 / 2 000 000 = 1,6 ‰

- oznacza to, że 1,6‰ spośród sumy ubezpieczenia musi zostać przeznaczona na wypłaty

odszkodowania i świadczeń.

r = m / n = 150 / 50 = 3 - oznacza to, że każde zdarzenie losowe obejmuje trzy budynki

i = O / Su = 800 000 / 2 000 000 = 0,4

- oznacza to, że przeciętne zniszczenie obiektu objętego zdarzeniem losowym wynosi 40%

docsity.com

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
Pobierz dokument