Cechy podmiotu ubezpieczyciela - Notatki - Ubezpieczenia i ryzyko, Notatki'z Zarządzanie kredytem i ryzykiem. University of Wroclaw
pasozyt
pasozyt11 marca 2013

Cechy podmiotu ubezpieczyciela - Notatki - Ubezpieczenia i ryzyko, Notatki'z Zarządzanie kredytem i ryzykiem. University of Wroclaw

PDF (111 KB)
1 strona
467Liczba odwiedzin
Opis
Notatki przedstawiające zagadnienia z zakresu ubezpieczeń i zarządzania ryzykiem: cechy podmiotu ubezpieczyciela; zakłady ubezpieczeń, gospodarka finansowa ubezpieczycieli
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd1 strona / 1
Pobierz dokument

Cechy podmiotu ubezpieczyciela. - z góry oznaczony celowy charakter funduszu ubezpiecz. - Specyficzne metody tworzenia i rozdziału funduszu oparte są na przesłankach

dotyczących ryzyka i jego badania - Prowadzenie i zarządzanie działalnością ubez. przez wyspecjalizowane podmioty gosp. - Jednorodny ale nie jednolity charakter prowadzenia dział. ubezp. - Bardzo szczegółowa normatyzacja prawa zakładu ubez. Gospodarka finansowa zakładów ubez. – to gromadzenie przychodów i dokonywanie wydatków zakł. ubez. Gospodarka finansowa ubezpieczycieli (czynności). 1. planowanie finansów 2. źródła i formy realizacji przychodów pieniężnych i ich samorelizacji

3. wydatki oraz ich realizacja 4. ewidencja sprawozdawczość i analiza finansowa Najważniejszym segmentem gospodarki finansowej zakładu ubez. jest: 1. zachowanie stałej wypłacalności ubezpieczyciela 2. posiadanie stałej ciągłej płynności finansowej

Cały system opiera się na zasadach: 1. gromadzenie finansów środkami własnymi ubezpieczyciela 2. ustalenie rezerw techniczno – ubezpiecz. Składki na przyszłe zobowiązania. 3. zasada finansowej równowagi operacji ubezp. Ubezpieczyciel musi posiadać środki własne typu gwarantującego są to środki akcjonarjusza. Zakłady Ubezpieczeń. 1. Ustawowe są tworzone ustawowe fundusze (w oparciu o przepisy prawa) 2. Decyzję organów ubezpieczyciela (w oparciu o statut)

Do własnych środków należą: - kapitał akcyjny i zapasowy - kapitał zakładowy i rezerwowy Kapitały gwar. zależą od formy działalności, od pozycji ubezpieczyciela na rynku. Zasada generalna: kapitał akcyjny określony przy zawieraniu decyzji o nadaniu koncesji powinien być nie naruszalny. Operacyjny kapitał akcyjny ma charakter twórczy co może prowadzić do rozwoju firmy, jest utworzony w niektórych jednostkach. W ubezpieczeniach kapitał akcyjny ma

charakter bierny nie może być przeznaczony na inne cele, może być powiększony poprzez emisję lub z racji nie pobrania dywidendy przez akcjonarjuszy. Powiększenie kapitału akcji przez dywidendę może nastąpić tylko wtedy, gdy jest dodatni wynik finansowy w spółce. Fundusz zapasowy tworzy się z zysku bilansowego, z odpisów ze składek, dopłat akcjonarjusza. Im więcej funduszu zapasowego tym lepsze (bezpieczniejsze) utrzymanie się na rynku. Kapitał zapasowy powinien być jak najwyższy, wielkość optymalna czyli zapewniać musi pełną wypłacalność. Kapitał zapasowy tworzy się w oparciu o wielkość portfela ubezpieczenia, im większy tym większy musi być kapitał zapasowy i większe składki. Im większy kapitał zapasowy tym wiarygodniejsza pozycja ubezpieczyciela na rynku. Kapitał zapas. zależy również od rodzaju prowadzonej działalności ubezp. Wysokość kapitału zapas. stanowi pewien procent składek rocznych, stanowi margines zabezpieczeniowy i margines wypłacalności.

docsity.com

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
Pobierz dokument