Polszczyzna jako język fleksyjny - Notatki - Gramatyka, Notatki'z Pisanie dziennikarskie. University of Warsaw
Karolina_90
Karolina_9015 kwietnia 2013

Polszczyzna jako język fleksyjny - Notatki - Gramatyka, Notatki'z Pisanie dziennikarskie. University of Warsaw

PDF (79 KB)
2 strony
3Liczba pobrań
1000+Liczba odwiedzin
Opis
Literatura i komunikacja: notatki z dziedziny dziennikarstwa przedstawiające polszczyznę jako język fleksyjny.
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd2 strony / 2
Pobierz dokument

11.12.2006.

POLSZCZYZNA JAKO JĘZYK FLEKSYJNY

1. Strukturalna klasyfikacja języków

syntetyczne – funkcje gramatyczne są wyrażane są wyrażane za pomocą afiksów lub

alternacji morfologicznych, należą między innymi klasyczne języki praindoeuropejskie

(łacina, słowiańskie).

analityczne – funkcje gramatyczne są wyrażane za pomocą przyimków, partykuł, zaimków,

słów posiłkowych oraz szyków wyrazów, należą między innymi romański, angielski.

2. Można je podzielić na:

alternacyjne – funkcje gramatyczne są wyrażane za pomocą alternacji.

afiksalne – formy wyrazowe składają się z tematu fleksyjnego i afiksów, które wyraża

funkcja gramatyczna.

fuzyjne – afiksy są silnie związane z tematem fleksyjnym wyrażenia i kumulują po

kilka funkcji gramatycznych np. Kobiety (z innymi morfemami

myszy, żaby, baby).

aglutynacyjne – afiksy są słabo związane z tematem fleksyjnym i nie kumulują

funkcji gramatycznych.

Ponadto języki afiksalne można podzielić:

prepozycyjne postpozycyjne

( afiksy występują po rdzeniu np. język polski).

3. Polszczyzna jest językiem fuzyjnym.

4. Szyk wyrazów jest swobodny, ale nie dowolny.

5. SVO – podmiot orzeczenie dopełnienie.

6. Ograniczenia:

● Przyimek występuje prawie zawsze przed rzeczownikiem lub przymiotnikiem, którym rządzi,

np. Temu występuje w postpozycji (rok temu), naprzeciw (ojcu naprzeciw) -li, -ży, -że.

● Niektóre partykuły występują tylko w prepozycji, np. nie słyszę, aby/ czy spełniły się.

● Niektóre spójniki muszą zajmować ściśle określoną pozycję względem łączonych składników,

inne mogą się zachowywać swobodnie, np.: Jeśli .... to --> nie przestawiamy!

● Niektóre rzeczowniki, przymiotniki, frazy przymiotnikowe, partykułyi wykrzykniki występują

tylko w postpozycji, np. serek brie, obiady na wynos.

● Nieakcentowane formy zaimków nigdy nie występują na początku zdania, np. Powiem Ci to w

zaufaniu...

komentarze (0)

Brak komentarzy

Bądź autorem pierwszego komentarza!

Pobierz dokument