Egzaminy dla studentów i uczniów szkól srednich

54 results

Ostatnie egzaminy przesłane

Przykładowe testy z mikroekonomi

1. Obiektywnym, naukowym objaśnianiem zasad funkcjonowania gospodarki zajmuje się:  Ekonomia pozytywna  Ekonomia normatywna  Mikroekonomia  Makroekonomia 2. Krzywa możliwości produkcyjnych (krzywa transformacji) jest na ogół:  Wklę...