Egzaminy'z ekonomia dla studentów i uczniów szkól srednich

10 results

Egzaminy najczęściej pobierane w ekonomia

Ostatnie egzaminy przesłane w

Przykładowe testy z mikroekonomi

1. Obiektywnym, naukowym objaśnianiem zasad funkcjonowania gospodarki zajmuje się:  Ekonomia pozytywna  Ekonomia normatywna  Mikroekonomia  Makroekonomia 2. Krzywa możliwości produkcyjnych (krzywa transformacji) jest na ogół:  Wklę...