Emitenci obligacji w Polsce - Notatki - Finanse, Notatki'z Finanse. Uniwersytet Łódzki
kociak
kociak

Emitenci obligacji w Polsce - Notatki - Finanse, Notatki'z Finanse. Uniwersytet Łódzki

1 str.
637Liczba odwiedzin
Opis
Notatki omawiające zagadnienia z zakresu finansów: emitenci obligacji w Polsce.
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd1 str. / 1
Pobierz dokument

Emitenci obligacji w Polsce 1. Skarb Państwa 2. NBP 3. Podmioty prowadzące działalność gospodarczą 4. Jednostki samorządu terytorialnego( gminy, powiaty,

województwa) 5. Inne podmioty posiadające osobowość prawną

upoważnione do emisji obligacji na podstawie innych ustaw

6. Instytucje finansowe, których członkiem jest RP, NBP, przynajmniej 1 z państw OECD lub bank centralny takiego państwa

W Polsce zgodnie z ustawą obligacji jest definiowana jako papier wartościowy emitowany w seriach, w których emitent stwierdza, że jest dłużnikiem wierzyciela obligacji (obligatoriusza) i zobowiązuje się wobec niego do spłacenia określonego świadczenia . Świadczenie może mieć charakter pieniężny lub niepieniężny

docsity.com

Brak komentarzy
Pobierz dokument