Erich Fromm psychoanaliza, Notatki'z Psychologia emocji. Adam Mickiewicz University in Poznan
sweetchildxd
sweetchildxd

Erich Fromm psychoanaliza, Notatki'z Psychologia emocji. Adam Mickiewicz University in Poznan

PDF (46 KB)
2 str.
4Liczba pobrań
95Liczba odwiedzin
Opis
Psychoanaliza kulturowa wg E.Fromma
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd2 str. / 2
Pobierz dokument

PSYCHOANALIZA KULTUROWA – E. FROMM

1) Jaka jest główna siła (lub siły) motywacyjna / potrzeba człowieka?

Największą potrzebą jest przezwyciężenie odosobnienia i uzyskania poczucia jedności z innymi.

2) Jaką rolę w kształtowaniu osobowości odgrywa środowisko (otoczenie społeczne)?

Człowiek wrasta w środowisko i kulturę. One go kształtują. Obyczaje i instytucje społeczne stanowią jakby kontrolę nad życiem człowieka. Nadają pewne ramy życiu człowieka poprzez np. ideologię, etos, warunki ekonomiczne.

3) Czy determinizm funkcjonowania człowieka istnieje? Jeśli tak, co stanowi czynniki determinujące?

Tak, determinantem są czynniki społeczno-kulturowe i kontekst historyczny, ale także wewnętrzne potrzeby człowieka.

4) Jakie są źródła lęku doświadczanego przez człowieka? Czyli – skąd się bierze lęk?

Boimy się wolności, uciekamy od niej. Mamy możliwość dokonywania wyborów indywidualnych, ale pojawia się lęk o to czy są one właściwe.

5) Czy istnieje możliwość samoregulacji zachowania? Jeśli tak, jakie procesy i elementy osobowości uczestniczą w mechanizmie samoregulacji?

Człowiek może wybrać: ucieczkę od wolności i podporządkować się zbiorowości, ale też możemy uciec do wolności – wtedy następuje twórcza, niezależna realizacja własnej osobowości (charakter produktywny).

6) Czy nieświadomość istnieje? Jeśli tak, co się w niej znajduje?

Większość czynników determinujących zachowanie

7) Czy człowiek może być szczęśliwy? Jeśli tak, jaki mechanizm doprowadza człowieka do szczęścia?

8) Czy człowiek jest wolny? Jeśli nie, co ogranicza jego wolność wyboru?

Nie, bo podlega oddziaływaniu nieuświadamianych czynników socjokulturowych, środowisko kształtuje ludzi. Ludzie mieli określone miejsce i z góry wyznaczoną rolę życiową np. chłop.

9) Czy w osobowości jest miejsce na uczucia, emocje? Jeśli tak, jaką rolę odgrywają w osobowości?

10) Jaki jest główny mechanizm rozwoju osobowości?

Indywiduacja – stawanie się odrębną i niepodzielną całością i zyskiwanie poczucia odrębności i niezależności od zbiorowości.

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
Pobierz dokument