Architektura wnętrz - Notatki - Architektura, Notatki'z Architektura. University of Gdansk
krol_karol
krol_karol8 marca 2013

Architektura wnętrz - Notatki - Architektura, Notatki'z Architektura. University of Gdansk

PDF (163 KB)
3 strony
2Liczba pobrań
1000+Liczba odwiedzin
Opis
Notatki dotyczące tematów z architektury: architektura wnętrz; pytania na egzamin dyplomowy.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 3
Pobierz dokument
PYTANIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY

ARCHITEKTURA WNĘTRZ – PYTANIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY

1. Światło dzienne w salonach wystawienniczych 2. Systemy oświetlenia sal muzealnych 3. Percepcja wizualna w salach muzealnych 4. Percepcja wizualna w audytoriach 5. Percepcja wizualna w teatrach 6. Percepcja wizualna w salach rysunkowych z modelem 7. Percepcja akustyczna w teatrach 8. Percepcja akustyczna w salach koncertowych 9. Percepcja akustyczna w teatrach muzycznych 10. Systemy przestrzenne ekspozycji muzealnej 11. Wpływ formy wnętrza na akustykę sali teatralnej 12. Wpływ formy wnętrza na akustykę sali koncertowej 13. Podstawy percepcji wizualnej sal widowiskowych 14. Wymień podstawowe warunki fizyczne i technologiczne w salach widowiskowych 15. Omów co najmniej trzy przykłady dużych sal widowiskowych 16. Wymień i scharakteryzuj trzy wybrane style w architekturze 17. Omów charakterystyczne cechy architektury gotyku, podaj jej przykłady 18. Różnice i podobieństwa w architekturze romańskiej i gotyckiej 19. Omów rolę światła w projektowaniu architektury wnętrz 20. Na czym twoim zdaniem polega funkcjonalne zaprojektowanie wnętrza 21. Omów rolę koloru we wnętrzu 22. Jak twoim zdaniem powinno wyglądać wnętrze przystosowane do potrzeb osoby

niepełnosprawnej

23. Wskaż parametry jakimi powinny charakteryzować się wygodne schody we wnętrzu mieszkalnym. Omów materiały z jakich mogą być zbudowane

24. Nowe trendy w architekturze wnętrz 25. Wymień i omów dzieła swojego ulubionego architekta/architekta wnętrz 26. Co to jest boniowanie podaj przykłady jego zastosowania 27. Omów rolę projektowania komputerowego w pracy architekta wnętrz 28. Architekt, architekt wnętrz, architekt krajobrazu – omów zadania poszczególnych

zawodów

29. Zadania i cechy przestrzeni wirtualnej 30. Jakie cechy z punktu widzenia projektanta architektury wnętrz twoim powinna

posiadać idealna sypialnia

31. Rola kształtu w architekturze wnętrz 32. Czym powinno się charakteryzować wygodne krzesło 33. Podaj prawidłowy (minimalny) stosunek powierzchni okna do powierzchni

pomieszczenia

34. Czym powinna się charakteryzować wygodna kuchnia 35. Co rozumiesz pod pojęciem wnętrze ergonomiczne 36. Jaki związek zauważasz między formą mebla a jego funkcją? Podaj ewentualne

przykłady ilustrujące takie relacje.

37. Który ze współczesnych projektantów form użytkowych jest ci najbliższy i dlaczego? 38. Jaki związek, na przestrzeni ostatnich kilku stuleci, zauważasz między stylistyką

architektury a formą mebla w danym okresie?

39. Jakie tworzywa, materiały i technologie uważasz za wiodące we współczesnym projektowaniu mebli? Które z nich uważasz za przychylne człowiekowi?

docsity.com

40. Co rozumiesz pod pojęciem „mebel ergonomiczny”? Jakie cechy mebla decydują o jego wygodzie?

41. Czy twoim zdaniem powinna zachodzić relacja formalna pomiędzy meblem a wnętrzem, w którym on funkcjonuje? Na czym miałaby ona polegać?

42. Jaki wpływ na rozwinięcie się nowoczesnej myśli projektowej miał rozwój nowych technologii? Podaj ewentualne przykłady.

43. Jakimi cechami charakteryzuje się mebel „unikatowy”, a jakie kryteria winny obowiązywać w meblu produkowanym seryjnie?

44. Czy zauważasz związek między sztuką użytkową a sztuką tzw. „czystą”, czyli na przykład malarstwem, rzeźbą i na czym on według ciebie polega?

45. Jak oceniasz rolę i odpowiedzialność projektanta form użytkowych wobec współczesnego społeczeństwa?

46. Czy i jakie zagrożenia dostrzegasz dla wzornictwa, wynikające z narastającego procesu globalizacji obserwowanego obecnie?

47. Omów znane Ci typy schodów, Ze względu na jakie ich właściwości można dokonać klasyfikacji.

48. Czym powinny charakteryzować się schody reprezentacyjne, a jakie wymogi stawiane są schodom tylko użytkowym, np. ewakuacyjnym.

49. Jakie wymagania stawiane są posadzkom ceramicznym, kamiennym, klinkierowym w różnych pomieszczeniach w budynkach użyteczności publicznej.

50. W oparciu i idee chromoterapii omów na przykładach możliwość zmiany i kreacji nastroju w pomieszczeniach.

51. Porównaj 5 wybranych przez siebie rodzajów drewna jako materiału wykończeniowego wnętrz. Wskaż na jego cechy i właściwe miejsce użycia.

52. Scharakteryzuj preferowany przez Ciebie styl plastyczny wnętrza. Jakie jego cechy uważasz za najważniejsze dla użytkownika.

53. Czym, wg Ciebie, powinno charakteryzować się projektowanie pomieszczeń dla małych dzieci. Na co zwrócisz szczególną uwagę (materiały, kolory, styl).

54. Jakie elementy wyposażenia wnętrz powinny gwarantować bezpieczeństwo dzieciom w pomieszczeniach typu mokrego.

55. Omów zasady ergonomii, jakie należy uwzględnić przy projektowaniu kuchni. Podaj różnice w przypadku projektu dostosowanego dla osób niepełnosprawnych.

56. Wskaż najważniejsze parametry wnętrza i jego wyposażenia, które sprawiają, że jest ono przyjazne osobom niepełnosprawnym.

57. Omów podstawowe zabiegi plastyczne, jakim poddasz wnętrze projektowane w stylu High-tech oraz Rustical Village.

58. Co to jest strefowanie wnętrz mieszkalnych. Omów tę zasadę na wybranych przykładach.

59. Co to jest technologia stanowiska pracy. Jaki ma wpływ na sposób aranżacji wnętrza. 60. Porównaj człowieka da Vincii z Modulorem. Jaki wpływ na projektowanie wnętrza i

architektury miały proporcje ich modeli.

61. Omów czynniki architektoniczne. Które wg Ciebie mają największy wpływ na formę i całkowity wyraz plastyczny wnętrza.

62. Architektura Franka Lloyda Wrighta – cechy charakterystyczne, przykłady realizacji 63. Architektura Ludwiga Miesa van der Rohe – cechy charakterystyczne, przykłady

realizacji

64. Architektura Le Corbusiera – cechy charakterystyczne, przykłady realizacji 65. Scharakteryzuj antyczne porządki architektoniczne 66. Cechy charakterystyczne świeckiego wnętrza gotyckiego – omów na wybranych

przykładach

docsity.com

67. Cechy charakterystyczne świeckiego wnętrza renesansowego – omów na wybranych przykładach

68. Cechy charakterystyczne pałacowych wnętrz barokowych – omów na wybranych przykładach

69. Cechy charakterystyczne pałacowych wnętrz klasycystycznych – omów na wybranych przykładach

70. Architektura wnętrz i wzornictwo okresu secesji – omów na wybranych przykładach 71. Architektura mieszkaniowa i wzornictwo Bauhausu – omów na wybranych

przykładach

72. Architektura i wzornictwo twórców związanych z nurtem De Stlij – omów na wybranych przykładach

73. Omów działania architekta wnętrz w obiekcie znajdującym się w rejestrze zabytków 74. Na wybranych przykładach omów rolę koloru w malarstwie europejskim 75. Na wybranych przykładach omów rolę rysunku w malarstwie europejskim 76. Scharakteryzuj twórczość trzech wybranych malarzy europejskich. Uzasadnij wybór. 77. Scharakteryzuj twórczość trzech wybranych rzeźbiarzy europejskich. Uzasadnij

wybór.

78. Co to jest „projektowanie doświadczeń” i co łączy ten typ projektowania z wystawami tematycznymi?

79. Czym charakteryzują się przestrzenie typu „schowroom” i do czego służą? 80. Jakie czynniki biorą udział w kształtowaniu przestrzeni wystawienniczych? 81. Wskaż różnice i podobieństwa między przestrzenią wystawienniczą i scenografią 82. Jaka jest różnica pomiędzy otoczeniem promującym markę (branded environment) a

innymi przestrzeniami wystawienniczymi?

83. Co to jest „Ergonomia” i jakie cele realizuje ? 84. Co to jest „Ergonomia korekcyjna” i „Ergonomia koncepcyjna” ? 85. Jakie są przestrzenie ruchowe człowieka ? 86. Proszę wyjaśnić zasadę centylowych charakterystyk człowieka. 87. Czym zajmuje się somatografia ? 88. Co składa się na ergonomiczne stanowisko pracy biurowej ? 89. Jakie dystanse osobnicze zostały określone przez Edwarda Hall’a ? 90. Jakie czynniki wpływają na różne zachowania terytorialne ? 91. Jakie wyróżnia się komponenty mikroklimatu ? 92. Jakie osoby uznaje się za czasowo niepełnosprawne ? 93. Jakie osoby uznaje się za trwale niepełnosprawne? 94. Jakie są rodzaje niepełnosprawności ?

docsity.com

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
Pobierz dokument