Nadzór - Notatki - Ubezpieczenia i ryzyko, Notatki'z Zarządzanie kredytem i ryzykiem. University of Wroclaw
pasozyt
pasozyt11 marca 2013

Nadzór - Notatki - Ubezpieczenia i ryzyko, Notatki'z Zarządzanie kredytem i ryzykiem. University of Wroclaw

PDF (103 KB)
1 strona
510Liczba odwiedzin
Opis
Notatki przedstawiające zagadnienia z zakresu ubezpieczeń i zarządzania ryzykiem: nadzór; PUNU.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd1 strona / 1
Pobierz dokument

NADZÓR:

1.System publikacyjny (ZU zobowiązany do publikacji raz na rok danych o

swojej

działalności) 2.System normatywny (ZU musi spełnić pewne warunki aby był Zakładem

Ubezpieczeń)

3.System nadzoru państwowego oznacza, że przez cały czas może wejść

do ZU kontrola i sprawdzić ich księgi. W systemie nadzoru państwowego zawiera się

system publikacji i

system normatywny.

KONTROLĘ NAD ZAKŁADEM UBEZPIECZEŃ W POLSCE SPRAWUJE:

PUNU – Państwowy Urząd Nadzoru Ubezpieczeń w Warszawie, realizuje

nadzór wynikający z ustawy z 1990r.

Trzy fundamenty:

1.Nadzór ZU

2.Nadzór pośrednictwa ubezpieczeniowego, np. wydawanie zezwoleń 3.Kontrola rynku – współpraca z ministrem gospodarki

docsity.com

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
Pobierz dokument