Transformacja administracji spowodowana rozwojem techniki - Notatki - Administracja, Notatki'z Administracja biznesu. University of Warmia and Mazury in Olsztyn
stevie_k
stevie_k12 kwietnia 2013

Transformacja administracji spowodowana rozwojem techniki - Notatki - Administracja, Notatki'z Administracja biznesu. University of Warmia and Mazury in Olsztyn

DOC (32 KB)
1 strona
371Liczba odwiedzin
Opis
Zarządzanie: notatki z zakresu administracji odnoszące się do transformacji administracji spowodowanej rozwojem techniki.
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd1 strona / 1
Pobierz dokument

TRANSFORMACJA ADMINISTRACJI SPOWODOWANA ROZWOJEM TECHNIKI:

Informatyzacja adm: -plan informatyzacji adm zakłada doprowadzenie do pełnego zintegrowania baz danych i w dającym się ustalić horyzoncie czasowym (non-stop przesuwanym) -wprowadzenie narzedzi informatycznych napotyka na duży i zdecydowany opór strukktór adm (osób pełniących funkcje zarówno urzędników jak i organów adm)

Korzyści wynikające z informatyzacji: -zintegrowanie baz danych np. właściciele środków transportu/ podmioty podatku od środków transportu -prowadzenie ewidencji w systemie informatycznym np. osób zameldowanych na terenie gminy -prowadzenie zadań budżetowych w systemie informatycznym np. analiza dla potrzeb strukturyzacji inwestycji

Koszt inwestycji IT w adm- koszt informatyzacji urzędu= koszt 1 km infrastruktury

Rodzaje finansowania IT w adm: -środki budżetowe własne i obce -środki pomocnicze -partnerstwo publiczno- prawne -wykorzystanie oprogramowania open source (adresy: WWW.informatyzacja.gov.pl , WWW.openopen.org, WWW.gnu.org/ licenses/gpl.html, WWW.prelude-portal.or/3roses/)

Partnerstwo publiczno- prawne -inwestor prywatny wnosi kapitał, inwestor publiczny wnosi „rynek”; -powstaje infrastruktura, za pomocą, której świadczone są usługi, które generują zwrot z inwestycji)

Środki pomocnicze -środki strukturalne 75%, środki własne 25%; -Komisja Europejska przekazuje zaliczkę, która wynosi 7% środków z funduszy dla danej pomocy; Beneficjent końcowy otrzymuje refundację wcześniej wydatkowanych kwot

Oprogramowania open source- oznacza prawo użytkowników do swobodnego uruchamiania, kopiowania, rozpowszechniania, analizowania, zmian i ulepszenia programów.

Wykorzystanie oprogramowania open source: -21.11.03 zostało powołane Forum Rozwoju Wolnego Oprogramowania przez podsekretarza stanu w Ministerstwie Nauki i Informatyzacji -celem forum jest integracja środowiska, stymulowanie podmiotów do wytwarzania wolnego oprogramowania, oraz doprowadzenie do wytworzenia typowych pakietów oprogramowania jak również zasad „dobrej praktyki’ w odniesieniu do programów dostosowanych do potrzeb sektora publicznego

TRANSFORMACJA ADMINISTRACJI SPOWODOWANA ZMIANĄ NASTAWIENIA SPOŁECZNEGO:

Problem podstawowy-adm nie ma w państwie konkurenta; zmiany są wymuszone jedynie przez postawę klienta- obywatela podlegającego rozstrzygnięciu adm

Podstawowe Elementy zarządzania przez jakość: -orientacja na oczekiwania klienta -orientacja na procesy

Procedura zaproponowana w l.70 przez W.Dawidowicza: F 0 E 0wypracowanie koncepcji F 0 E 0 zaprojektowania instytucji prawno-

ustrojowej F 0 E 0przekształcenia projektu w instytucję obowiązującego porządku prawnego F 0 E 0 wykorzystanie rezultatów badań do stworzenia nowej koncepcji F 0 E 0 badanie rzeczywistego funkcjonowania instytucji F 0 E 0 systematyczna analiza instytucji F 0 E 0….

Zarządzanie w adm przez jakość: -procesy powinny być zaplanowane, opisane i stosownie do tego przeprowadzane, jak również powinny mieć wbudowane mechanizmy zapewniające ciągle ich ulepszanie -ulepszanie polega na ocenianiu wykonania zaplanowanych celów, następnie zaś podejmowanie działań dla zmniejszenia różnicy między efektami zaplanowanymi a osiągniętymi

TRANSFORMACJA ADMINISTRACJI SPOWODOWANA ZMIANĄ UJĘCIA CELU DZIAŁANIA ADMINISTRACJI: -Następuje stopniowa zmiana ujęcia celu działania adm z „zadaniowej” na „produktywną” -wzorem działania adm staje się funkcjonowanie przedsiębiorstwa -następuje „ekonomizacja” adm, gdzie głównym narzędziem staje się analiza kosztu świadczenia usług

TRANSFORMACJA ADMINISTRACJI SPOWODOWANA DĄŻENIEM DO EFEKTYWNOŚCI ADMINISTROWANIA:

Reformy w adm publicznej- reformy: terytorialne, funkcjonalne, prawa materialnego, procedury administracyjnej

komentarze (0)

Brak komentarzy

Bądź autorem pierwszego komentarza!

Pobierz dokument