Sieci WAN - Notatki - Systemy i sieci, Notatki'z Informatyka. Szczecin University of Technology
Norbert_88
Norbert_8812 kwietnia 2013

Sieci WAN - Notatki - Systemy i sieci, Notatki'z Informatyka. Szczecin University of Technology

PDF (278 KB)
12 strona
507Liczba odwiedzin
Opis
Informatyka: notatki z zakresu systemów i sieci dotyczące technologi używanych w sieciach WAN.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 12
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 12 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 12 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 12 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 12 pages
Pobierz dokument
Chapter Title

Analiza przypadku

Sieci WAN

Program Akademii Sieci Komputerowych Cisco

CCNA 4: Technologie używane w sieciach WAN wersja 3.1

2-12 CCNA 4: Technologie używane w sieciach WAN wersja 3.1 Copyright  2003, Cisco Systems, Inc.

Przegląd i cele Poniższa, końcowa analiza przypadku pozwoli uczestnikom na zbudowanie i skonfigurowanie złożonej sieci w oparciu o umiejętności nabyte podczas kursu. Analizowany przypadek nie stanowi łatwego zadania. Zakończenie analizy i sporządzenie wymaganej dokumentacji będzie znaczącym osiągnięciem.

Scenariusz tego przypadku zawiera ogólny opis projektu oraz wyjaśnienie powodów budowania omawianej sieci. Po scenariuszu przedstawiono projekt, który został podzielony na fazy zawierające szczegółowe listy wymagań. Ważne jest, aby uważnie i ze zrozumieniem przeczytać informacje o wszystkich wymaganiach. Pozwoli to na zrealizowanie projektu w pełni i do końca.

Do ukończenia analizy przypadku wymagane jest wykonanie następujących czynności:

■ skonfigurowanie sprzętu używanego w sieci przy użyciu schematu i towarzyszącego mu opisu;

■ prawidłowe skonfigurowanie protokołu OSPF w pojedynczym obszarze;

■ prawidłowe skonfigurowanie sieci VLAN i łączy trunk w sieci 802.1q;

■ prawidłowe skonfigurowanie sieci Frame Relay;

■ prawidłowe skonfigurowanie protokołu DHCP;

■ prawidłowe skonfigurowanie translacji adresów (NAT);

■ utworzenie i zastosowanie list kontroli dostępu na odpowiednich routerach i interfejsach;

■ sprawdzenie poprawności i funkcjonowania całej konfiguracji pod kątem wymagań scenariusza;

■ dostarczenie szczegółowej dokumentacji w podanym formacie zgodnie z przedstawionymi wymaganiami.

Copyright  2003, Cisco Systems, Inc. Analiza przypadku: Sieci WAN 3-12

Scenariusz

Firma chce zaprojektować i wdrożyć sieć komputerową. Siedziby firmy znajdują się w czterech miastach. Trzy z tych lokalizacji zostaną połączone przy użyciu szeregowych łączy dzierżawionych. Ze względu na koszty czwarta lokalizacja, Galway, zostanie połączona przy użyciu sieci Frame Relay. Firma używała poprzednio w tej lokalizacji protokołu RIP w wersji 2 i nadal chce go używać. Jednak w trzech pozostałych lokalizacjach używany będzie protokół OSPF, tak więc trasy RIP muszą być redystrybuowane przez proces routingu OSPF.

W jednej z lokalizacji, w Cork, znajduje się duża i złożona sieć LAN. Z powodu jej rozmiaru i złożoności firma chce utworzyć sieci VLAN, aby lepiej kontrolować transmisje rozgłoszeniowe, poprawić poziom bezpieczeństwa i podzielić użytkowników na grupy logiczne. Firma chce również używać adresów prywatnych i protokołu DHCP w sieci WAN. W celu uzyskania łączności z Internetem należy skonfigurować translację NAT. Firma chce ponadto ograniczyć komunikację z Internetem do ruchu WWW, umożliwiając jednocześnie użycie wielu protokołów we własnej sieci WAN.

Chociaż używane będą adresy prywatne (RFC 1918), firma życzy sobie, aby podczas projektowania dążyć do efektywnego i oszczędnego wykorzystania adresów. Aby ograniczyć nieużywaną przestrzeń adresową, tam, gdzie jest to konieczne, należy zastosować technikę VLSM.

4-12 CCNA 4: Technologie używane w sieciach WAN wersja 3.1 Copyright  2003, Cisco Systems, Inc.

Faza 1: Adresowanie w sieci WAN

Aby zrealizować fazę 1, należy postępować według poniższych instrukcji:

■ Używaj adresu 172.16.0.0 do adresowania wewnętrznego z włączoną zerową podsiecią IP.

■ Zastosuj podsieci /30 na wszystkich interfejsach szeregowych, używając ostatniej dostępnej podsieci.

■ Przypisz podsieć o odpowiedniej wielkości do puli DHCP w sieci lokalnej w Galway, w której jest 512 urządzeń.

■ Przypisz podsieć o odpowiedniej wielkości do sieci lokalnej w Cork, w której jest 750 urządzeń.

■ Sporządź dokumentację adresów, posługując się znajdującymi się poniżej tabelami.

Tę dokumentację należy przedstawić po ukończeniu fazy 1.

Copyright  2003, Cisco Systems, Inc. Analiza przypadku: Sieci WAN 5-12

Nazwa Interfejs/maska podsieci

Limerick S0

Cork E1

Cork S0

Cork S1

Galway E0

Galway S0

Belfast E0

Belfast S0

Belfast S1

Nazwa Pula adresów

Pula DHCP Galway

LAN Cork

6-12 CCNA 4: Technologie używane w sieciach WAN wersja 3.1 Copyright  2003, Cisco Systems, Inc.

Faza 2: Konfigurowanie routerów i protokołu OSPF

Aby zrealizować fazę 2, należy postępować według poniższych instrukcji:

■ Skonfiguruj na każdym routerze nazwę hosta i hasła.

■ Skonfiguruj każdy z interfejsów na czterech routerach udokumentowanych w fazie 1.

■ Skonfiguruj protokół OSPF na routerach Cork, Limerick i Belfast.

■ Skonfiguruj protokół RIP i uwzględnij redystrybucję jego tras w routingu OSPF.

■ Sprawdź, czy routery Limerick, Belfast, Galway i Cork mają łączność w warstwach 1–7.

■ Przechwyć i zapisz pliki konfiguracyjne tych czterech routerów. Dokonaj edycji plików tekstowych i dołącz komentarze na początku każdego z nich, podając następujące informacje:

– swoje imię i nazwisko,

– datę,

– tekst „Analiza przypadku CCNA4 — faza 2”,

– nazwę routera odpowiadającą każdemu plikowi.

Uczestnik kursu powinien przedstawić tę dokumentację po ukończeniu fazy 2.

Copyright  2003, Cisco Systems, Inc. Analiza przypadku: Sieci WAN 7-12

Faza 3: Konfigurowanie mechanizmu NAT, symulacja sieci Frame Relay i listy ACL

Aby zrealizować fazę 3, należy postępować według poniższych instrukcji:

1. Router Belfast będzie realizował translację adresów sieciowych (NAT). Skonfiguruj ten router w następujący sposób:

– Zdefiniuj pulę adresów translacji NAT. Pula zawiera tylko jeden adres: 192.168.1.6/30.

– Zdefiniuj listę kontroli dostępu, która będzie przepuszczać ruch pochodzący od adresów wewnętrznych (172.16.0.0/16) i zablokuje wszelki inny ruch.

– Utwórz dynamiczną translację adresów źródłowych, podając pulę NAT oraz listę ACL zdefiniowaną w poprzednich krokach.

– Określ wewnętrzne i zewnętrzne interfejsy NAT.

– Zmień domyślną wartość limitu czasu translacji NAT na 120 sekund.

2. Podłącz stację roboczą do portu E0 routera Belfast, aby zasymulować serwer dostawcy usług internetowych ISP. Skonfiguruj tę stację roboczą w następujący sposób:

– Skonfiguruj adres IP i maskę podsieci 10.0.0.2/8.

– Skonfiguruj bramę domyślną.

– Skonfiguruj stację roboczą do pracy w roli serwera WWW. Utwórz prostą stronę WWW informującą użytkownika, że połączył się z serwerem ISP.

8-12 CCNA 4: Technologie używane w sieciach WAN wersja 3.1 Copyright  2003, Cisco Systems, Inc.

3. Skonfiguruj symulator sieci Frame Relay w następujący sposób:

– Skonfiguruj interfejsy S0 na routerach Cork i Galway do pracy w trybie enkapsulacji Frame Relay.

– Skonfiguruj router znajdujący się między Cork a Galway w taki sposób, aby symulował przełącznik Frame Relay.

4. Skonfiguruj listę ACL w celu filtrowania ruchu pochodzącego spod adresów źródłowych w sieci LAN Galway. Lista ACL powinna zezwalać na dostęp do serwera dostawcy ISP za pośrednictwem protokołu HTTP, blokować jakikolwiek inny dostęp do serwera dostawcy ISP oraz zezwalać na dowolny ruch adresowany do sieci WAN.

5. Przechwyć i zapisz pliki konfiguracyjne routerów Belfast, Cork i Galway. Przechwyć i zapisz plik konfiguracyjny routera pełniącego rolę przełącznika Frame Relay. Dokonaj edycji plików tekstowych i dołącz komentarze na początku każdego z nich, podając następujące informacje:

– swoje imię i nazwisko,

– datę,

– tekst „Analiza przypadku CCNA4 — faza 3”,

– nazwę routera odpowiadającą każdemu plikowi.

Sporządź dokumentację konfiguracji protokołu NAT i serwera ISP, posługując się poniższą tabelą.

Uczestnik kursu powinien przedstawić tę dokumentację po ukończeniu fazy 3.

Element Skonfigurowane wartości

Belfast: nazwa puli NAT

Belfast: numer listy ACL

Numer listy ACL filtrującej ruch LAN z Galway

Router dla listy ACL filtrującej ruch LAN z Galway

Port skonfigurowany do użycia z listą ACL filtrującą ruch LAN z Galway

Skonfigurowany kierunek działania listy ACL filtrującej ruch LAN z Galway

Adres IP serwera dostawcy ISP

Maska podsieci serwera dostawcy ISP

Brama domyślna serwera dostawcy ISP

Nazwa pliku ze stroną WWW na serwerze dostawcy ISP (z podaną ścieżką)

Copyright  2003, Cisco Systems, Inc. Analiza przypadku: Sieci WAN 9-12

Faza 4: Konfigurowanie sieci VLAN i protokołu DHCP

Aby zrealizować fazę 4, należy postępować według poniższych instrukcji:

1. Skonfiguruj przełącznik LAN w Cork w następujący sposób:

– Utwórz trzy sieci VLAN.

– Przypisz porty 1–4 do sieci VLAN1.

– Przypisz porty 5–8 do sieci VLAN2.

– Przypisz porty 9–12 do sieci VLAN3.

– Połącz interfejs E1 routera Cork z portem w sieci VLAN1.

– Do każdej sieci VLAN podłącz stację roboczą.

– Skonfiguruj odpowiednie adresy IP na stacjach roboczych.

2. Router Galway będzie pracował jako serwer DHCP. Skonfiguruj router Galway w następujący sposób:

– Używając puli DHCP udokumentowanej w fazie 1, skonfiguruj interfejs E0 przy użyciu pierwszego dostępnego adresu.

– Skonfiguruj pulę DHCP na routerze.

– Podłącz stację roboczą do interfejsu E0 routera Galway.

– Skonfiguruj stację roboczą, aby automatycznie otrzymywała swój adres IP.

10-12 CCNA 4: Technologie używane w sieciach WAN wersja 3.1 Copyright  2003, Cisco Systems, Inc.

3. Przechwyć i zapisz plik konfiguracyjny routera Galway. Dokonaj edycji pliku tekstowego i dołącz komentarze na jego początku, podając następujące informacje:

– swoje imię i nazwisko,

– datę,

– tekst „Analiza przypadku CCNA4 — faza 4”,

– tekst „Router Galway”.

Uczestnik kursu powinien przedstawić tę dokumentację po ukończeniu fazy 4.

Copyright  2003, Cisco Systems, Inc. Analiza przypadku: Sieci WAN 11-12

Faza 5: Weryfikacja i testowanie

Aby zrealizować fazę 5, należy postępować według poniższych instrukcji:

1. Sprawdź łączność między różnymi hostami w sieci. Rozwiązuj występujące problemy sieciowe, aż do osiągnięcia pełnej funkcjonalności. Sporządź dokumentację wyników testów, posługując się poniższą tabelą:

Adres źródłowy Adres docelowy Protokół Oczekiwany wynik

Data sprawdzenia

Host w sieci VLAN1 ISP HTTP Sukces

Host w sieci VLAN1 Host w LAN Galway Ping Sukces

Host w sieci VLAN1 Host w sieci VLAN2 Ping Niepowodzenie

Host w sieci VLAN1 Host w sieci VLAN3 Ping Niepowodzenie

Host w sieci VLAN2 Host w sieci VLAN3 Ping Niepowodzenie

Host w sieci VLAN2 Host w LAN Galway Ping Niepowodzenie

Host w sieci VLAN2 ISP HTTP Niepowodzenie

Host w sieci VLAN3 Host w LAN Galway Ping Niepowodzenie

Host w sieci VLAN3 ISP HTTP Niepowodzenie

Host w LAN Galway ISP HTTP Sukces

Host w LAN Galway ISP Telnet Niepowodzenie

12-12 CCNA 4: Technologie używane w sieciach WAN wersja 3.1 Copyright  2003, Cisco Systems, Inc.

2. Przechwyć i zapisz pliki konfiguracji ze wszystkich czterech routerów. Dokonaj edycji plików tekstowych i dołącz komentarze na początku każdego z nich, podając następujące informacje:

– swoje imię i nazwisko,

– datę,

– tekst „Analiza przypadku CCNA4 — końcowa konfiguracja routerów”,

– nazwę routera odpowiadającą każdemu plikowi.

Dokumentacja ta, razem z wypełnionymi tabelami z fazy 1, 3 i 5, stanowi komplet materiałów, które uczestnik powinien przedstawić po ukończeniu analizy tego przypadku.

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 12 pages
Pobierz dokument