Podział ubezpieczeń ze względu na swobodę wyboru - Notatki - Ubezpieczenia i ryzyko, Notatki'z Zarządzanie kredytem i ryzykiem. University of Wroclaw
pasozyt
pasozyt11 marca 2013

Podział ubezpieczeń ze względu na swobodę wyboru - Notatki - Ubezpieczenia i ryzyko, Notatki'z Zarządzanie kredytem i ryzykiem. University of Wroclaw

PDF (134 KB)
2 strony
669Liczba odwiedzin
Opis
Notatki przedstawiające zagadnienia z zakresu ubezpieczeń i zarządzania ryzykiem: podział ubezpieczeń ze względu na swobodę wyboru i wg przedmiotu ubezpieczenia.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd2 strony / 2
Pobierz dokument

Podział ubezpieczeń ze względu na swobodę wyboru:

1. Ubezpieczenia obowiązkowe

- OC komunikacyjne

- OC rolników - Ubezpieczenie budynków i budowli w gospodarstwie rolnym

Istotność ubezpieczeń OC wynika z przepisów Kodeksu Cywilnego,

który mówi, że

każdy kto wyrządził szkodę jest zobowiązany do jej naprawienia. Wyróżniamy dwa rodzaje odpowiedzialności:

a) deliktowa (na zasadzie winy i ryzyka)

b) kontraktowa

Celem stosowania obowiązku ubezpieczenia OC jest zaspokojenie poniesionych przez poszkodowanych strat i w efekcie budowanie ładu

społecznego.

Ubezpieczenia obowiązkowe posiadają jednolite warunki we wszystkich Towarzystwach, są one opublikowane w formie rozporządzenia Ministra

Finansów.

W Polsce występuje również ubezpieczenie „ quasi ubezpieczenia”

gdzie przymus ubezpieczenia wynika z innych ustaw, a warunki określane są i publikowane przez ZU

np. – ubezpieczenia sportowców

- ubezpieczenie związane z OC zawodowym (komornik, adwokat,

zarządca nieruchomości, pośrednik nieruchomości...) W ubezpieczeniach „quasi” nie ma w zasadzie kontroli, jedynie mogą być

Stowarzyszenia lu Urzędy Nadzoru.

2. Ubezpieczenia dobrowolne:Warunki są określane przez poszczególne Zakłady Ubezpieczeń, istnieje

obowiązek przekazania tych warunków do Urzędu Nadzoru. Nie można

stosować klauzul.

Podział ubezpieczeń wg przedmiotu ubezpieczenia:

UBEZPIECZENIA

MAJĄTKOWE OSOBOWE

rzeczowe majątkowe życiowe

wypadkowe

docsity.com

sensu stricto

(ubezp. interesu fin.

np. OC, należności, zdrowotne

utrata zysku) następstw

nieszczęśliwych

wypadków

docsity.com

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
Pobierz dokument